Форми політичної влади

Автор: Пользователь скрыл имя, 12 Сентября 2014 в 18:17, реферат

Краткое описание

Влада є основою політики. Саме вона відрізняє політику від інших сфержиття суспільства (економічній, соціальній, духовній та ін.)
Влада виявляється найбільш таємничим явищем в політиці, природуякого виявити непросто. Що змушує людину, суспільство підкорятьсякому-небудь або чого-небудь: боязнь насильства або бажання коритися? Своєютаємничістю і невизначеністю влада нікого не залишала байдужимдо себе: нею захоплювалися і її проклинали, підносили до небес і «втоптували вбруд ».
Спробуємо розібратися, що ж таке «Політична влада», яка їїсутність, структура, визначимо основні шляхи формування влади.

Оглавление

Введення... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …2
1. Сутність, зміст і форми політичної влади. Шляхи формування органів влади ...... ... ... ... ... ... … … … … … … … … … … … … … … … … 3
2. Суб'єкти політичної влади: класи, соціально-політичні спільності, еліти та групи. Механізм здійснення політичної влади ... ... ... … ... ... … … 11
Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …17
Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ...18

Файлы: 1 файл

политология.doc

— 110.50 Кб (Скачать)

 


 


ЗМІСТ

 

 Введення... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …2

 

1. Сутність, зміст і форми політичної  влади.  Шляхи формування органів  влади ...... ... ... ... ... ... … … … … … … … … … … … … … … … … 3

 

2. Суб'єкти політичної влади: класи, соціально-політичні спільності, еліти  та групи. Механізм здійснення  політичної влади ... ... ... … ... ... … … 11

 

 Висновок ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... …17

 

Список використаної літератури ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... … ...18

 

 

 

 Введення

 

 

Влада є основою політики. Саме вона відрізняє політику від інших сфержиття суспільства (економічній, соціальній, духовній та ін.)

Влада виявляється найбільш таємничим явищем в політиці, природуякого виявити непросто. Що змушує людину, суспільство підкорятьсякому-небудь або чого-небудь: боязнь насильства або бажання коритися? Своєютаємничістю і невизначеністю влада нікого не залишала байдужимдо себе: нею захоплювалися і її проклинали, підносили до небес і «втоптували вбруд ».

Спробуємо розібратися, що ж таке «Політична влада», яка їїсутність, структура, визначимо основні шляхи формування влади.

 

1. Сутність, зміст і форми політичної влади. Шляхи формування органів влади

 

 Влада - це відношення між  людьми, при якому один з них (суб'єктвлади), що володіє певним  потенціалом (воля, інтелект, сила,багатство, авторитет, суспільне визнання, і  т.д.) в силу того, що вінцим  володіє, змушує іншу людину виконувати його бажання, які бтой ніколи не виконав по своїй волі. [1]

 

 Таким чином, для виникнення  владних відносин потрібен, во --перше, наявність як мінімум двох  взаємодіючих один з одним  людей, і,по - друге, наявності нерівності  між ними в розподілі ресурсів.

 

 Влада, владні відносини існують  скрізь, в рамках будь-якогостійкого  об'єднання людей: у сім'ї, у неформальних  групах, ввиробничих колективах, в  різного роду організаціях та  установах --вона неминуче виникає, тому що навіть у малому  людському колективііснує необхідність в управлінні і в підтримці порядку, а такожмає місце природну нерівність його членів, що призводять до однихдомінування і до панування, а інших, до підпорядкування. Влада, яка діє вмасштабах держави якого - або його підрозділу (установи) аботериторіальної одиниці (провінція, штат, область, місто, і т.д.)стає політичною владою.

 

 Влада взагалі - одна з найбільш  суперечливих і неоднозначних  категорій якполітичної, так і  соціально - філософської науки. Здавалося  б, на першийпогляд, кожен з нас уявляє собі, що таке влада, але тим не меншемало кому вдається дати одночасно чітке і ясне її визначення. Насьогоднішній день кількість даних вченими - політологами визначеньвеличезне, і проте жодна з них не є задовольняєбільшість дослідників і більш-менш вичерпним. Спробуємозапропонувати наше власне визначення влади, розширюючи і поглиблюючи нашіуявлення про це явище в міру подальшої розповіді.

 

 Отже, з нашої точки зору, саме загальне визначення звучить  так:

"Влада - це відношення між  людьми, при якому один з них (суб'єктвлади), що володіє певним потенціалом (воля, інтелект, сила,багатство, авторитет, суспільне визнання, і т.д.) в силу того, що вінцим володіє, змушує іншу людину виконувати його бажання, які бтой ніколи не виконав по своїй волі.

 

 Таким чином, для виникнення  владних відносин потрібен, во --перше, наявність як мінімум двох  взаємодіючих один з одним  людей, і,по - друге, наявності нерівності  між ними в розподілі ресурсів.

 

 Влада, владні відносини існують  скрізь, в рамках будь-якогостійкого об'єднання людей: у сім'ї, у неформальних групах, ввиробничих колективах, в різного роду організаціях та установах --вона неминуче виникає, тому що навіть у малому людському колективііснує необхідність в управлінні і в підтримці порядку, а такожмає місце природну нерівність його членів, що призводять до однихдомінування і до панування, а інших, до підпорядкування. Влада, яка діє вмасштабах держави якого - або його підрозділу (установи) аботериторіальної одиниці (провінція, штат, область, місто, і т.д.)стає політичною владою. [2]

 

 Для поглиблення наших уявлень  про природу самого явища владирозглянемо  різні підходи до його тлумачення, що існують в сучаснійсоціально - філософської та політичної  науки.

 

1) Перший з досліджуваних нами  підходів - сутнісний - розумієполітичну владу як сутність, що має особливу, унікальну природу. Самийяскравий приклад такого розуміння влади - влада монарха в середні століття: вонарозумілася як особливий дар (здатність), дана йому знову, при цьому будучинедоступною і незрозумілою для звичайних людей. Підкреслюючи наявність у владиособливого таємничого ореолу, подібний підхід швидше затемнює, ніжрозкриває нам її сутність.

 

2) телеологічного підхід (з точки  зору досягнення мети) розумієполітичну  владу як спосіб досягнути поставленої мети. Прихильник такогопідходу до розуміння природи влади, англійський філософ Б. Рассел, взокрема, зазначав: "Влада може бути визначена як реалізаціянамічених цілей "- інакше кажучи, будь-яка людина, яка досягла поставленоїмети, має владу. З нашої точки зору, і цей підхід єнедостатньо грунтовним, оскільки влада - це не саме по собідосягнення мети, а те, за допомогою чого її досягають;

 

3) Психологічний підхід виходить  з того, що сама влада і владнівідносини  є природним породженням людської психології.

 

 У рамках даного підходу  існує одразу кілька точок  зору,які нам заслуговують на  увагу.

 

 Так, наприклад, з точки зору  основоположника психоаналізу З. Фрейда,саме по собі прагнення  людини до влади - це сублімоване (тобтоперетворене) сексуальний потяг, при якому енергія сексуальногоімпульсу направляється на інші цілі, а конкретно - на завоювання влади.

 

 За іншою, більш пізньої версії, що також належить З. Фрейду, воснові  відносин влади лежить так  званий Едипів комплекс - нібитоспочатку присутній у всіх хлопчиків (як наслідок сексуальногопотягу до матері) страх перед суперником - батьком і одночасно захопленняйого силою і міццю, сприйняття його як зразка чоловіки. Згодом, яквважав Фрейд, подібне подвійне ставлення (захоплення і страх)переноситься взрослеющего людини на більш "масштабного" батька - начальника,вождя, президента, і т.д. Таким чином, влада народжують дві первиннілюдські емоції - страх і захоплення.

 

 Один із послідовників Фрейда, австрійський психіатр А. Адлер (творець  т.зв. "індивідуальної психології», що досліджує становленняособистості людини в процесі його життя) вважав, що причиною прагненнялюдини до влади - підсвідоме бажання будь-якої людини компенсуватифізичну, духовну або соціальну неповноцінність (закомплексованість)дитячих років. Яскравий приклад тому - біографії багатьох диктаторів (Сталіна, Гітлера, Муссоліні, і ін), що мали в юності різноманітні комплекси інедоліки (низьке походження, малий зріст, непривабливу зовнішність),й намагалися потім відшкодувати їх, домігшись влади над людьми.

 

 Інший не менш відомий  психоаналітик і соціолог, також  зазнававвплив ідей Фрейда - американець  Е. Фромм - пропонував розглядати  будь-якувлада як породження садомазохістських  комплексів, які присутні втією  чи іншою мірою і пропорції у будь-якої людини, яка не досягла високогорівня духовного і морального розвитку. За його версією, внутрішньосхильні до садизму люди прагнуть панувати, а схильні до мазохізму --підкорятися. Таким чином, сама влада представляється Фроммомпатологічним явищем, яке можна подолати, перейшовши до більшзробленому й гуманного природно самоврядного суспільству. [3]

 

 Нарешті, деякі інші дослідники, що дотримуютьсяпсихологічного  підходу (політологи С. Московичі, Б. Едельман тощо),схильні розглядати  владу як свого роду гіпноз - тобто спеціальневплив, паралізує у підкореного всяку волю до опору. Прикладтакий "гіпнотичною" форми влади міститься в що має явноалегоричній, соціальний зміст романі радянського письменника Ф. Іскандера "Кролики і удави". У цьому творі один з найбільш розумних кроликів,розмірковуючи про причини забобонної жаху і покірливо покірності своїхпобратимів перед обличчям пожирають їх удавів, приходить до висновку: "Нашстрах - це їхній гіпноз ". Тому невипадково, що використання такогопаралізуючого волю підданих гіпнозу - ознака всіх тоталітарних режимів ХХсторіччя.

 

 Даючи ж загальну оцінку  психологічного підходу до розуміння  природивлади, слід зазначити, що  розглядає хоча і важливу (психологічну), але всього лише одну сторону  цього різноманітного явища,а тому навряд чи може бути вичерпним.

 

4) Наступний підхід - поведінковий - розглядає владу як такевідношення  між людьми або тип поведінки, при якому одна людинакомандує, а інший підпорядковується. Прихильник  такого розуміння їїприроди, відомий  американський політолог Р. Даль, зокрема, визначиввладу як "відношення між акторами, за допомогою якого один з нихзмушує іншого діяти інакше, ніж вони діяли б без цього ".

 Цей підхід, відзначаючи важливі  моменти у владних відносинах 

(здатність однієї людини добитися підпорядкування від іншого), при цьомуопускає ті умови чи ресурси, які дозволяють має владудомагатися підпорядкування. З цієї причини наведене вище визначення владитакож навряд чи може вважатися повним і вичерпним.

 

5) Другий значущий підхід до розуміння природи влади - комунікативний

- Розглядає її як свого роду  комунікацію, тобто спілкування  між людьмиза допомогою мови, жестів і символів - оскільки вважає, що без нихнеможливо передати  іншій людині наказ і домогтися  його виконання. УЯк ілюстрацію такого розуміння природи влади (французькаполітолог П. Моріс та ін) призводять дії регулювальника на перехресті:він свистить у свисток, махає жезлом, і таким чином керує рухомавтомобілів та пішоходів. Але, на наш погляд, засоби передачі наказу - щене влада, тому що люди підпорядковуються того ж регулювальника не тому, що вінмахає і свистить, а тому, що він володіє певними наданимийому державою повноваженнями (здатністю накладати на порушниківправил дорожнього руху санкції, і т.д.). А свисток і жезл в даномувипадку - не джерело, а лише засоби здійснення влади.

 

6) Наступний що існує в рамках  політичної науки підхід дорозуміння  природи влади - т.зв. системний. Його  використовують головним чиномпредставники  структурно - функціонального (Т. Парсонс, Р. Мертон) і "Кібернетичного" (К. Дойч) напряму в соціології. Розглядаючи суспільствояк складну, що складається з великої кількості різноманітних елементів систему,вони виділяють у кожного з них відповідну функцію. З їхньої точки зору,функція політичної влади як ключового елемента суспільного життяполягає в підтримці соціального порядку - вона зобов'язана регулюватигромадське життя, вирішувати конфлікти, що виникають і тим самим зміцнюватицілісність суспільства. Як зазначав у цьому зв'язку Т. Парсонс, "влада - цереальна здатність політичної системи акумулювати свої інтереси,досягти своїх цілей, присікти небажане втручання, вселити повагу,контролювати власність у контексті системної інтеграції ".

 

7) Системному підходу до вивчення  політичної влади протистоїть  т.зв.негативний підхід, який розглядає будь-яку, і перш за все державнувлада як безумовне зло для суспільства. До такої точки зору на владусхилялися політичні мислителі різних епох. Так, наприклад,найвизначніші теоретики анархізму (М. П. Бакунін, Ж. Прудон, П. А. Кропоткин та ін)і сучасні ліворадикальної налаштовані французькі "нові філософи" (Б. Леві, А. Глюксман, Л. Гольдман та ін) всерйоз вважали, що сама наявністьвлади в суспільстві породжує лише хаос, насильство і свавілля відноснобільшості громадян, обмежує їх свободу (за визначенням того ж Б. Леві.

 

        Влада - це прогресуюча патологія", тобто в міру її посиленнянаносить шкоду суспільству збільшується). Тому слід прагнути дозвільнення від усякої що стоїть над суспільством влади, замінюючи її різнимиформами добровільної кооперації та самоврядування: саме тоді в суспільствівстановиться нормальний і природний порядок речей (Згадаймо знамените:

"Анархія (тобто безвладдя і  самоврядування) - мати порядку".). Вважаючи підчому справедливими  висловлені вище зауваження про небезпеку перетвореннябудь-якої влади в деспота, що творить свавілля, не можна не відзначити що міститьсяв них крайність: на сьогоднішній день важко уявити собі нормальнуорганізацію і життєдіяльність будь-якого суспільства без наявності інститутіввлади. [4]

 

 Для подальшого прояснення  природи і сутності такого  явища, яквладу, необхідно відрізняти  її від близьких за змістом, але не тотожних їйкатегорій. Ці категорії - вплив, лідерство, авторитет.

 

 В першу чергу, влада необхідно  відрізняти від впливу, тобтоздібності суб'єкта тим або іншим чином впливати на об'єкт. Цевідміну проявляється в декількох основних моментах:

 

1) По - перше, влада відрізняється  від впливу вищою силоювпливу  і здатністю домогтися підпорядкування - дійсно, мищодня і щогодини відчуваємо найрізноманітніші впливу і впливу,але далеко не кожне з них нас собі підпорядковує;

2) По - друге, влада - це не просто  вплив на кого - то абощо - то, а  здатність домогтися зміни кого - то або чого - то (тобтооб'єкта).

 

3) Нарешті, як відзначають американські політологи Г. Лассуел і Л. Каплан,істотною відмінністю влади від впливу є її здатність накладатисанкції, тобто покарання за невиконання її волі.

 

 Необхідно також відрізняти  владу від авторитету. Авторитет - цевисоко ціновані особисті якості або суспільне становище, що дозволяютьпевному члену суспільства завоювати владу або розпоряджатися нею. Інакшекажучи, авторитет - це ще не влада, а лише один з видів ресурсів абопідстав влади.

Информация о работе Форми політичної влади