Акцизний податок

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Января 2012 в 22:20, контрольная работа

Краткое описание

Одним із видів непрямого оподаткування є акцизний збір (надалі – „АЗ”). Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи акцизний збір на тютюнові та горілчані вироби, держава добивається обмеження їх споживання. При акцизному оподаткуванні імпорту здійснюється захист власних товаровиробників. Оподаткування предметів розкоші має на меті перерозподіл доходів між різними верствами населення. Застосування акцизного збору дає змогу вилучати частку прибутку підприємств – монополістів з виробництва окремих товарів.

Файлы: 1 файл

Податкова система.docx

— 39.78 Кб (Скачать)

     Таким чином акцизний збір найбільш яскраво  виражає свою сутність через регулюючу  функцію податку : коригування попиту і пропозиції ; про підвищення ціни товару за рахунок включення до неї  акцизного збору.

 

      Список використаної літератури 

     1. Закон України “ Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби” від  15 вересня 1995 року N 329/95-ВР// ВВР, 1995, N 40, ст.297.

     2.  Закон України “ Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби” від 6 лютого 1996 року N 30/96-ВР//ВВР, 1996, N 8, ст.32.

     3. Закон України "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.06.96р. №313 96 – BP із змінами і доповненнями. 
         4. Декрет КМУ “Про акцизний збір” від 26 грудня 1992 року N 18-92//ВВР, 1993, N10, ст.82.

     5. Положення " Про порядок нарахування, термінах сплати і представлення розрахунку акцизного збору" Наказ ГНАУ від 19.01р. № 111.

     6. Постанова КМУ „ Про прогноз показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування за 2005-2007 роки” від 9 вересня 2003 року № 1427.

     7. Азаров М.Я. Все про податки : Довідник. – К.: ЕКСПЕРТ-Про.- 2000, с-492.

     8. Василик О.Д. Податкова система України :Навчальний посібник.-К.:Поліграфкнига.-2004,с-478. 
        
9. Гега П.Т. Основи податкового права: Навчальний посібник.- К.: Знання.-2004, с-272.

     10.Данілов О.Д. Податки в Україні: Учбовий посібник.- К.: УкрІнтер.- 2003, с- 348.

     11. Д’яконова І.І. Податки та податкова політика України: Підручник - К.: Наукова думка,- 2005, с 486.

     12. Золотько І.А. Податкова система: Навч. посібник. - К.: КНЕУ.- 2004, с-204.

     13. Іванов Ю.Б. Система оподаткування  в схемах і таблицях: Навчальний  посібник.- Х.: Інтек.- 2005, с- 288.

     14. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної  літератури.-2003,с-260.

     15. Климчук С.В. Оподаткування підприємств:  Навчальний посібник.-К.: Центр навчальної  літератури.-2004 ,с- 191.

     16. Крисоватий А.І. Податкова система:  Навчальний посібник.- Т.: Картбланш.- 2004, с-331.

     17. Лютий І.О. Податки на споживання  в економіці України: Монографія.- К.: Знання.- 2005, с-335.

     18.  Мельник П.В. Податкова система  України: Практикум.- Ірпінь.: Академія  ДПС України.-2004,с- 256.

     19. Поддерьогін А.М. Фінанси підприємств:  Підручник.- К.: КНЕУ.-2005, с- 368

     20. Костюк Д.П. „Основне законодавство  про акцизний збір”// Податки та бух.облік – 2002-№ 97, с- 14-18.

     21. Мігунов І.В. „ Акцизний збір”// Вісник податкової служби України-  2007.-№ 1-2, с- 19-20.

     22. Омельченко А.Д.  “Податкова політика в Україні: перспективи розвитку” //Юридичний вісник України -2006 - №43.

     23. Тимошенко О.В. „ Аналіз формування дохідної частини зведеного бюджету України в розрізі прямих і непрямих податків за 2001-2004рр.” // Формування ринкових відносин в Україні – 2006.- № 10(29), с – 21-29.

     24. http: // www. minfin.gov.ua.

     25. http://www.sta.gov.ua/news.php3?12022.

Іванов  Ю. Податкова система: Підручник/ Юрій Іванов, Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк,; Міністерство освіти і науки України. - К.: Атіка, 2006. - 918 с.

2. Буряк П. Податкова система:  теорія і практика застосування  активних методів навчання: Навчальний  посібник/ Петро Буряк, Катерина  Беркита, Богдана Ярема,; М-во освіти  і науки України. - Київ: ВД "Професіонал", 2004. - 222 с.

3. Довгалюк В. І. Податкова система/  В. І. Довгалюк, Ю. Ю. Ярмоленко;  М-во освіти і науки України. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 315 с.

4. Крисоватий А. Податкова система:  Навчальний посібник/ Андрій Крисоватий, Оксана Десятнюк,; М-во освіти  і науки України, Тернопільська  акад. нар. госп-ва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 331 с.

5. Олійник О. Податкова система:  Навчальний посібник/ Олександр  Олійник, Ігор Філон,; М-во аграрної  політики України, Харківський  нац. аграрний ун-т ім. В. В.  Докучаєва. - К.: Центр навчальної  літератури, 2006. - 452 с.

6. Онисько С. Податкова система:  Підручник/ Стефанія Онисько,  Іван Тофан, Оксана Грицина,. - 3-є вид., випр. і доп.. - Львів: Магнолія  плюс: Видавець В. М. Піча, 2006. - 333 с.

7. Піхоцький В. Податкове законодавство  в запитаннях та відповідях: Навчальний  посібник/ Володимир Піхоцький,; Мін-во  освіти і науки України , Львівська  державна фінансова академія. - К.: Вид-во "Ірина-прес", 2006. - 591 с.

8. Система оподаткування та податкова  політика: Навчальний посібник/ В.  Б. Захожий, Я. В. Литвиненко, К. В. Захожай та ін.; Під керівн. та наук. ред. В. Б. Захожая,  Я. В. Литвиненка; М-во освіти  і науки України. - К.: Центр навчальної  літератури, 2006. - 465 с.

9. Соколовська А. Податкова система  держави: Теорія і практика  становлення: Монографія/ Алла Соколовська,. - К.: Знання-Прес, 2004. - 454 с.

Информация о работе Акцизний податок