Шляхи і засоби підвищення ефективності управління підприємством

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Апреля 2013 в 21:23, реферат

Краткое описание

Один з найважливіших напрямків програми реформ у нашій країні – перебудова систем управління підприємством. Особливе значення ця проблема набуває на рівні тих підприємств, місце яких у ринковій економіці повністю змінюється. Коли підприємство стає економічно самостійним об’єктом товрано-грошових відносин, що повністю відповідає за результати своєї господарської діяльності, воно повинно сформувати систему на управління (менеджменту), яка б забезпечила йому високу ефективність роботи, конкуретноздатність та стійкість положення на ринку. В нових умовах з’являються нові функції, яки раніше були не потрібні.

Файлы: 1 файл

Шляхи і засоби підвищення ефективності управління підприємством.docx

— 23.56 Кб (Скачать)

Ділова оцінка якостей  персоналу організації – цілеспрямований  процес встановлення відповідності  якісних характеристик персоналу (здібностей, мотивацій, рис) вимогам  посади чи робочого місця.

Оцінка ефективності базується  на обліку праці працюючих (управлінців) та особливостей прояви його результатів.

Службовці - це працівники, праця  яких представляє собою той чи інший різновид розумової праці. Зміст праці службовців істотно  відрізняється від праці робітників, адже праця робітників переважно  фізична. Інша відмінність праці управлінців полягає в тому, що результати його праці важко вимірити кількісно. А результати праці управлінського персоналу часто становляться очевидними не одразу, а лише через деякий час, не рідко достатньо великий.

Вибір методів оцінки персоналу  для кожної конктретної організації  є унікальним завданням, яку може вирішити лише керівництво компанії.

Організації періодично оцінюють своїх співробітників з метою  підвищення ефективності їх роботи та визначення потреби професійного розвитку. Як показуюють дослідження, регулярна  та систематична оцінка персоналу позитвно впливає на мотивації співробітників, їх професійному розвитку.

 

Список використаноï лiтератури

1) В.Р. Веснин. Практический  менеджмент персонала; пособие  по кадровой работе; Москва 1999.

2) Жан Марк ле Галль.  Управление людскими ресурсами;  Москва 2001.

3) В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов,  В.Т. Пихало. Управление персоналом. Москва: ПРИОР, 1998.

4) В.С. Липатов. Методы исследования трудовых процессов. Москва: МКУ, 1993

5) К. Макконнелл, С. Брю.  Экономикс. Москва: Республика, 1999.

6) М. Мескон, М. Альберт  Основі менеджмента»;Москва 2002.

7) Ф.І. Хміль. Менеджмент. Київ: Вища Школа, 2003

8) Г.В. Щекин. Теория  и практика и практика управления  персоналом; учебно-методическое пособие;  Киев 2000.

 


Информация о работе Шляхи і засоби підвищення ефективності управління підприємством