Identificarea poziției întreprinderii pe piață în funcție de concurenții săi

Автор: Пользователь скрыл имя, 05 Марта 2015 в 18:42, лабораторная работа

Краткое описание

Cunoaşterea consumatorilor este o condiţie extrem de necesară pentru succesul pe piaţă, dar, în condiţiile actuale, nici pe departe nu mai este suficientă. Concurenţa este cel mai riscant element al mediului pentru că, în primul rând reprezintă un studiu de conjunctură spre deosebire de ciclul de producţie de exemplu, care este influenţat mai puţin de conjunctură. Concurenţa reprezintă risc şi pentru că este foarte receptivă la strategiile şi tacticele lansate pe piaţă. În al treilea rând s-a demonstrat că o acţiune de concurenţă duce în mod inevitabil la o reacţie de concurenţă. În final, o piaţă, potenţialul de creştere a căreia este redus la zero, poate reînvia şi se poate dezvolta dacă încep să se dezvolte relaţii de concurenţă (şi invers).

Файлы: 1 файл

Analiza concurentilor si sistemului de management al bucuria sa.docx

— 48.87 Кб (Скачать)

3.2 Identificarea poziției întreprinderii pe piață în funcție de concurenții săi

 

    Cunoaşterea consumatorilor este o condiţie extrem de necesară pentru succesul pe piaţă, dar, în condiţiile actuale, nici pe departe nu mai este suficientă. Concurenţa este cel mai riscant element al mediului pentru că, în primul rând reprezintă un studiu de conjunctură spre deosebire de ciclul de producţie de exemplu, care este influenţat mai puţin de conjunctură. Concurenţa reprezintă risc şi pentru că este foarte receptivă la strategiile şi tacticele lansate pe piaţă. În al treilea rând s-a demonstrat că o acţiune de concurenţă duce în mod inevitabil la o reacţie de concurenţă. În final, o piaţă, potenţialul de creştere a căreia este redus la zero, poate reînvia şi se poate dezvolta dacă încep să se dezvolte relaţii de concurenţă (şi invers).

    Primul pas în analiza cocurenţei îl reprezintă identificarea concurenţilor. Acest proces presupune o analiză pieţei producătorilor de produse de panificație şi apartenenţa celor care sunt pe respectiva piaţă a unui anumit segment de piaţă, din cauza că nu toţi concurenţii sunt la fel, fiecare din ei afectînd mai mult sau mai putin afacerea.

    Actualmente pe pita RM activeaza si alte intreprinderi producatoare de priduse de panificație.

Pentru o analiză eficientă a acestora e necesară clasificarea lor în:

 • direcţi- afacerile care oferă produse şi prestează servicii similare sau sunt substituibile foarte apropiate de ceea ce  oferă „Bucuria” SA. Acestea sunt companii de la care clienţii ar putea cumpăra cu uşurinţă în loc sa cumpere aceleaşi produse de la întreprindere şi din acest motiv, concurenţa cea mai intensă este din aceasta direcţie. În această categorie pot fi plasați:  Nefis;Franzeluta S.A; Drancor S.A; etc....
 • indirecţi- afacerile care ofera produse sau servicii care pot substitui produsele pe care le oferă„Bucuria” SA. Aceasta se adresează pieţei avînd valori si obiective similare, însa livrează un produs apropiat. In cazul nostru nu avem astfel de concurenti.
 • viitoare- firmele deja existente care încă nu au intrat pe segmentul de piata pe care se află compania analizată, dar s-ar putea extinde în orice moment. Şi anume, atunci cînd concurenţa va observa că pe segmentul respectiv de piaţă întreprinderea înregistrează succes, acestea vor încerca să reproducă produsele sau să presteze servicii similare.

 

Tabelul 6: Analiza concurenților după anumite criterii

Criterii

Concurentii

Bucuria

Nefis

Franzeluta

Drancor

Plaisir

 • Calitatea materiei prime

5

4

2

3

4

 • Preț

4

3

4

3

3

 • Calitatea produselor finite

4

4

3

5

4

 • Diversificarea gamei sortimentale

5

3

4

5

4

 • Canalulul

         de distributie

5

3

4

3

3

MEDIA

4.6

3.4

3.4

3.8

3.6


 

(Sursa de informare-www.yp.md)

Locul

Produse de cofetărie

Nr. de voturi

1

Bucuria

822

2

Nefis

194

3

Franzeluţa

162

4

Drancor

37

5

Plaisir

34


 

 

    „Bucuria” a acumulat 822 de voturi şi s-a clasat pe locul 3 în Top, cedând cu doar un vot poziţia secundă brandului „Franzeluţa”. „Bucuria” este pe primul loc în categoria “Produse de cofetărie”. 

    Tot ce se produce aici, ajunge în cele 40 de magazine de firmă de pe teritoriul Rep. Moldova şi în alte magazine care nu aparţin firmei. Deasemenea “Bucuria” este inportator oficial în Romînia “SC Bucuria-Trading” şi în Estonia “Estinvalt”.  

  “Bucuria” este singurul inportator de bomboane din ţară iar pe piaţa autohtonă nu are concurenţi.   

    Avantajul producţiei îl constituie utilizarea la fabricarea produselor de cofetărie a principalelor bogăţii ale republicii: a diferitor ingredienţi din fructe, ce îmbină în sine materia primă specifică ramurii – nuci, scorţişoară, mac, ciocolată, etc. cu un gust excepţional şi cu o aromă corespunzătoare.  Marca comercială SA „Bucuria” este una din cărțile de vizită a Moldovei. Astăzi aceasta este cea mai mare întreprindere producătoare de produse de cofetărie din republică. De mai bine de şase decenii, prin conveierele SA „Bucuria” trec produse de cofetărie de un vast asortiment. Printre bomboanele produse de „Bucuria ” se numără: „Lapte de pasare”, „Do-re-mi”, „Inspirație”, „Moldova”, „Gloria”, „Dorinţa”, „Livada Moldovei”, „Meteorit”, „Chişinăul de seară” și altele. Magazinele specializate SA „Bucuria” sunt amplasate astăzi practic în toate raioanele ţării.

    Desigur ca la momentul actual nu excludem faptul ca concurenta pe piata interna a unor produse de cofetarie este destul de mare. Ea este creata de produsele de cofetarii importate, mai ales din Ucraina si de cele autohtone produse de citiva producatori. Dar necatind la toate acestea in anul curent au fost produse 984 tone mai mult decit in anul precedent.

    In ultimul timp a sporit foarte mult concurenta atit pe piata interna, cit si pe piata externa a produselor de cofetarie.Acest fapt obliga de a petrece reutilare tehnica mai rapida.

   In anul curent au fost indeplinite masuri de reutilare tehnica si insusirea tehnologiei moderne, folosind mijloace circulante proprii si sursele imprumutate: instalarea dulapului de racire in hala nr.3, a doua mixere in hala nr.2 etc. De asemenea a fost efectuat un volum mare de lucrari de constructie in scopul imbunatatirii conditiilor de munca. Aceste masuri au influentat pozitiv la rezultatele economice obtinute pe perioada de gestiune.

    Putem afirma ca  „Bucuria” SA are mai mulți concurenți, fiecare avînd o pondere mai mică sau mai mare. Acest fapt ar trebui sa motiveze ca să fie mai receptivă la toate modificările mediului extern, aici incluzîndu-se atît inovațiile tehnologice, calitatea înaltă a produselor, cît și dolianțele consumatorilor.

    Numai astfel fabrica ar putea oferi un produs perceput de client ca fiind diferit de celelalte, mai bun şi  anume aşa reuşind să se situeze în topul preferinţelor cumpărătorilor.  Putem afirma cu încredere că S.A.”Bucuria”este o întreprindere care se dezvoltă foarte bine,îşi distribuie produsele pe tot teritoriu şi practic deţine monopolul fabricării produselor de cofetarie în Republica Moldova.

 

4. Descrierea succintă a sistemului de management al acestei întreprinderi.

   

    Calitatea produselor oricărei întreprinderi este componenta de bază a competitivităţii ei. Anume din acest motiv un rol important în asigurarea unor standarde înalte unice îl are implementarea la SA „Bucuria” a sistemului de management al calităţii ce corespunde cerinţelor standardelor internaţionale seria ISO 9001:2000; 22000:2005 (HACCP).

    Sistemul de Management al Calităţii (SMC) asigură consumatorilor siguranţa în calitatea producţiei procurate, precum şi influenţează favorabil imaginea întreprinderii însăşi.

    Calitatea produselor de cofetărie lansate este una din direcţiile prioritare de activitate a companiei SA „Bucuria”. Întreprinderea activează în conformitate cu politica elaborată în domeniul managementului calităţii care este asigurată atât prin personalul de calificare înaltă şi utilare tehnică a întreprinderea, cât şi prin implementarea noilor sisteme de control.

    Direcţia principală în activitatea SA „Bucuria” pentru confirmarea calităţii garantate a producţiei lansate şi a siguranţei ei o reprezintă controlul calităţii producţiei lansare, creat în baza cerinţelor standardelor internaţionale ISO 9001:2000 şi ISO 22000 (HACCP).

    În conformitate cu cele expuse mai sus, la întreprindere sunt urmărite cu stricteţe următoarele direcţii:

  1. Controlul la suta de procente asupra tuturor tipurilor de materie primă şi materiale auxiliare intrate, primite la întreprindere de la producători verificaţi, verificarea corespunderii tuturor documentelor de însoţire Certificatului Igienic al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova.
  2. Toate tipurile de control asupra procesului de producere:

                        Controlul sistematic operaţional, la fiecare oră în timpul executării procesului tehnologic:

   • verificarea selectivă a semifabricatelor, producţiei finite (conform graficului LCÎ);
   • control la întâmplar.
  1. Controlul producţiei finite:

                         la primire:

   • LCÎ selectiv de certificare, planificat (în conformitate cu planul aprobat de către Directorul general);
   • sistematic la producere, efectuat de către laboratoarele secţiilor.
  1. Dispunerea de producţia ce nu corespunde GOST-ului şi de cea necondiţionată:
   • semifabricatele ce nu corespund normativelor nu sunt admise la operaţiile ulterioare.
  1. Lucrul comisiei «De evaluare a producţiei cu necorespunderi depistate»:
   • organoleptice, microbiologice, controlul siguranţei, respectarea termenilor de păstrare.
  1. Controlul asupra factorilor potenţial periculoşi:
   • fizici;
   • chimici;
   • biologici.
  1. Astăzi pentru nimeni nu este un secret
   • Faptul că unul dintre factorii de bază ai competitivităţii producţiei de cofetărie pe piaţa modernă îl constituie calitatea ei. Anume din acest motiv SA „Bucuria” acordă o atenţie foarte mare acestei probleme.
   • În conformitate cu legea «Privind protecţia drepturilor consumatorului» şi regulamentul tehnic privind marcarea produselor alimentare – «Normele sanitare de etichetare» – fabrica este obligată să garanteze calitatea şi siguranţa producţiei pe durata întregii perioade de păstrare şi realizare a produsului finit.
   • Calitatea tuturor grupelor de produse de cofetărie ale SA „Bucuria” este confirmată de rezultatele examinării, iar siguranţa lor este garantată de controlul tehnico-chimic efectuat de Ministerul Sănătăţii al RM. O confirmare a acestui fapt sunt certificatele eliberate de Sistemul naţional de certificare al Republicii Moldova – Certificatul Igienic şi Certificatul de Conformitate.
  1. Calitatea şi siguranţa produselor alimentare este atinsă şi garantată de:
  • materia primă primită;
  • condiţiile de păstrare a materiei prime ce corespund Normelor şi regulilor sanitare;
  • scoaterea la timp a produselor de cofetărie din secţiile şi încăperile de producere;
  • condiţiile de păstrare şi expediţie ce corespund Normelor şi regulilor sanitare;
  • condiţiilor de expediere şi transportare în furgoane auto specializate şi depozitarea producţiei conform anotimpului (corespunzător în perioada de vară şi iarnă
  1. Desfăşurarea proceselor tehnologice:
   • în strictă conformitate cu regimurile tehnologice optime, cu corectarea operativă a tuturor devierilor potenţiale (organoleptice, fizico-chimice, microbiologice)

    Controlul tehnico-chimic şi microbiologic încep la etapa de determinare a calităţii materiei prime şi semifabricatelor primite la întreprindere. Sunt supuse controlului şi materialele auxiliare (etichetele, correxele, croielile, cutiile, hârtia, cartonul, cleiul, etc.). Calitatea materiei prime şi materialelor este controlată nu doar în momentul primirii, ci pe toată durata etapei de păstrare. O atenţie deosebită se acordă materiei prime şi materialelor cu durată de păstrare îndelungată şi scurtă (numite produse uşor alterabile).   

    Nici un lot de materie primă nu este introdus în procesul de producere fără autorizarea specială a LCÎ, eliberată după o verificarea minuţioasă. 

    Pentru asigurarea şi menţinerea calităţii înalte în procesul de păstrare şi la etapa de realizare a produselor finite, controlul se efectuează direct în procesul de producere.

    Sunt controlate transformările organoleptice, fizico-chimice şi microbiologice ale materiei prime şi semifabricatelor la toate etapele de desfăşurare a procesului tehnologic, precum şi parametrii de bază ce caracterizează însăşi procesul: regimul de temperatură, de timp, etc.

    Controlul este efectuat de către specialiştii laboratorului acreditat (certificat de acreditare Nr. SA MD CAECP LÎ 02048 din 17.07.2007).

    Este efectuat controlul zilnic şi operativ al preciziei dozării tuturor tipurilor de materie primă şi aditivi alimentari ai recepturilor. Se exclud devierile în timpul dozării care duc la devieri neînsemnate de la receptură şi înrăutăţirea calităţii şi siguranţei producţiei. 

  Controlul sanitar-microbiologic este o metode auxiliară de preţ la examinarea sanitară a întreprinderii.  

   Datorită acestei metode apare posibilitatea de a evalua nivelul stării sanitare a fabricii şi producţiei lansate.

Scopurile controlului sanitar-microbiologic au un caracter dublu:

 • în primul rând, el reprezintă profilaxia intoxicaţiilor alimentare de natură bacteriană şi prevenirea intoxicaţiilor intestinale acute prin intermediul asigurării şi realizării în magazinele alimentare a produselor de cofetărie de calitate bună şi inofensive în sens epidemic;
 • în al doilea rând, el asigură depistarea la timp a cauzelor potenţiale a admiterii în timpul producerii sau la realizarea în reţeaua de desfacere a produselor de calitate proastă, periculoase în sens epidemic. Conform rezultatelor cercetărilor sanitar-microbiologice poate fi determinată respectarea regimului sanitar la întreprindere.

    Toată producţia SA „Bucuria” corespunde garantat cerinţelor sanitare: la întreprindere este efectuată zilnică analiza materiei prime, semifabricatelor, producţiei finite; prin luarea spălăturilor de pe echipament, inventar şi mâinile muncitorilor se determină starea sanitară a întreprinderii.

    Controlul sanitar-microbiologic zilnic riguros al procesului de producere şi produselor de cofetărie permite depistarea potenţialelor verigi slabe (НАССР) şi eliminarea lor din timp. Urmărirea se efectuează la toate etapele procesului de producere.

    Măsurile sanitare în procesul de producere şi realizare a produselor alimentare urmăresc un scop final de bază: asigurarea siguranţei produsului livrat consumatorului în privinţa infecţiilor, toxiinfecţiilor şi intoxicaţiilor de natură bacteriană şi virală. În acest scop, toate verigile procesului de producere sunt supuse unui control strict al respectării cerinţelor şi normativelor sanitare, GOST-urilor, SanPiN-urilor, MBT, cerinţelor НАССР.

    Particularităţile procesului tehnologic de fabricare a produselor de cofetărie, precum şi mecanizarea şi crearea liniilor de flux exclud practic prezenţa microorganismelor în starea lor vitală. Acest fapt este favorizat şi de compoziţia chimică a însăşi producţiei: umiditatea joasă, concentraţia însemnată de zahăr, consistenţa uscată – toate acestea exclud posibilitatea existenţei condiţiilor ce favorizează înmulţirea microorganismelor.

    Produsele de cofetărie sunt păstrate în depozite uscate, curate, bine ventilate, la temperaturi optime (18 ± 3) ◦С şi umiditatea relativă a aerului nu mai mare de 75 %.

    Laboratorul central de cercetări asigură şi serveşte ca garant a unor cercetări precise, obiective şi imparţiale de către specialiştii competenţi din punct de vedere tehnic, şi garantează calitatea şi inofensivitatea produselor de cofetărie lansate de către SA „Bucuria”.

    Astăzi eforturile administraţiei şi ale colectivului de muncă sunt îndreptate spre atingerea unuinivel maxim de profesionalism, elaborarea programelor individuale de colaborare, perfecţionarea politicii de marketing. „Bucuria” priveşte cu siguranţă în viitor, ea are cu cine şi cu ce se mândri!

    Printre numeroasele trofee primite de către întreprinderea de succes este şi una cea maiimportantă: în 1994 pentru indici excepţionali în condiţiile relaţiilor de piaţă şi pentruoriginalitatea producţiei SA „Bucuria” a primit la Bruxelles trofeul Centrului European de cercetări in domeniul pieţii.

Trofeele companiei

    SA «Bucuria» este un participant permanent la expoziţiile republicane şi internaţionale, laureat al celor mai prestigioase diplome şi premii. Si acest fapt nu este de mirare: doar SA «Bucuria» este ceam mi mare întreprindere de cofetărie din Republica Moldova care produce peste 450 de denumiri de produse.

    Printre trofeele SA «Bucuria» sunt medalii, diplome, semne de onoare, certificate, titluri…  Vom numi doar câteva dintre ele.

    Succesele SA «Bucuria» au fost menţionate cu astfel de trofee înalte şi autoritare ca EUROMARKET AWARD (Bruxelles, 1994), EARTHMAKER AWARD (Malta, 1998), INPEX XIV (SUA, 1998), pe care întreprinderea le-a primit pentru cooperarea în domeniul comerţului internaţional, dinamică şi progres în condiţiile economiei de piaţă.

    Calificarea înaltă şi măiestria profesională împreună cu aplicarea noilor tehnologii moderne asigură întreprinderii o calitate stabil înaltă a producţiei lansate.

    În octombrie 2001, Organul Naţional de certificare a sistemelor de calitate a certificat sistemul de calitate la SA «Bucuria» în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:1995 şi a fost eliberat certificatul de conformitate Nr. SNC MD SC16 21 0019 01.

    În iulie 2003, conform rezultatelor certificării repetate petrecute de către Organul European de certificare – TUV CERT (Germania) SMC, SA «Bucuria» a fost certificată  în conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2000 (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat Nr. 15 100 31772), şi de către Organul Naţional de certificare a sistemelor de calitate în conformitate cu cerinţele SM EN ISO 9001:2002 (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat Nr. SNC MD SC 16 21 0025-03).

    În iunie 2006 a fost efectuată certificarea Sistemului Integrat de management al Calităţii şi securitate a producţiei alimentare de către Organul European de certificare TUV CERT (Germania) în conformitate cu cerinţele standardului DIN EN ISO 9001:2000 şi principiile НАССР (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat №1510031772//151126187) şi de către Organul Naţional de certificare a sistemelor de calitate în conformitate cu cerinţele ISO 9001:2000, adaptate la standardul naţional SM SR EN ISO 9001:2002 şi principiile НАССР, stabilite în SM GOST R 51705.1:2002 (fapt confirmat de certificatul de conformitate eliberat № SNACP MD SC 030160025-06)

Информация о работе Identificarea poziției întreprinderii pe piață în funcție de concurenții săi