Доведення та спростуваня суджень у суді

Автор: Пользователь скрыл имя, 11 Марта 2013 в 01:21, реферат

Краткое описание

Будь-яке судження, висловлене про що-небудь, є або істинним або хибним. Тому воно може бути взяте за істину тільки після того, як ми переконаємося в його істинності. В істинності деяких положень можна переконатися шляхом безпосереднього зіставлення їх із дійсністю. Так, щоб установити й перевірити істинність судження: "Замок, на який замикалися двері будинку потерпілого, має сліди пошкодження", досить оглянути цей замок. Але переконатися в істинності того чи іншого положення безпосередньо не завжди можна.

Оглавление

Вступ
1. Доведення.
1.1 Поняття доведення.
1.2 Логічне доведення і судове доведення.
1.3 Побудова доведення.
2. Спростування.
2.1 Спростування тези.
2.2 Спростування аргументів.
2.3 Спростування зв'язку тези з аргументом.
3. Правила доведення і спростування: помилки, які трапляються в доведеннях.
3.1 Правила й помилки стосовно тези.
3.2 Правила і помилки стосовно аргументів.
Висновки.
Література.

Файлы: 1 файл

реферат. доведення і спростування суджень у суді.docx

— 33.53 Кб (Скачать)

3. Доведення не має братися в коло. Порушення цього правила викликає логічну помилку, котра називається коло в доведенні. Ця помилка полягає в тім, що теза виводиться з аргументів, а аргументи, в свою чергу, виводяться з тези.  
Висновки  
Доведення — це процес думки, що полягає в обґрунтуванні істинності якогось положення за допомогою інших положень, істинність котрих установлена раніше.  
Термін «доведення» вживається в кількох значеннях.  
1. Під доведенням розуміють факти, за допомогою котрих обґрунтовується істинність того чи іншого положення.  
2. Словом «доведення» позначають джерела даних про факти, наприклад, літописи, оповіді очевидців, мемуари тощо.  
3. Доведення — це процес мислення, логічний процес обґрунтування істинності одного судження за допомогою інших суджень. У формальній логіці термін «доведення» вживається саме в цьому значенні. Логіка вивчає доведення як мисленний процес.  
Доказ тісно пов'язаний із спростуванням. Досить часто ми не тільки доводимо істинність висунутої тези, але одночасно й спростовуємо якесь інше положення, котре ми вважаємо хибним.  
         Спростування- процес мислення, за допомогою якого доводиться хибність якогось положення або неспроможність доведення в цілому. Спростування може бути спрямоване проти тези, проти аргументів або проти способу доведення .Згідно з цим розрізняють такі способи спростування: 1. Спростування тези; 2. Спростування аргументів; 3.Спростування зв'язку тези з аргументами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Література  
 
1. Арутюнов В. Х., Кирик Д. П., Мішин В. М. Логіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 127 с.  
2. Богдановський І. В. Логіка: Опорний конспект лекцій / І. В. Богдановський, О. Г. Льовкіна. — К.: МАУП, 2004. — 168 с.: іл.  
3. Усмов А.И.: Логические ошибки. – М.: Госпполииздат. 1958, 119с.

4. Хаваш К. : Так логично!  - М.: Прогресс. 1985

5. http://www.nbuv.gov.ua/


Информация о работе Доведення та спростуваня суджень у суді