Производство хлеба

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 22:22, курсовая работа

Краткое описание

В зв’язку з постійним підвищенням вимог до кваліфікації та професіоналізму фахівців на ринку праці в Національній доктрині розвитку освіти визначено, що головна увага професійної освіти має бути зосереджена на підготовці фахівців нового покоління – творчо мислячих, високо освічених, здатних на наукових засадах виконувати свою діяльність. Це вимагає розроблення інноваційних підходів до професійної підготовки фахівців з урахуванням вимог конкретних галузей господарства, зокрема працівників харчової промисловості.

Файлы: 1 файл

Kursovoy.docx

— 48.37 Кб (Скачать)

Вступ

 

В зв’язку з постійним  підвищенням вимог до кваліфікації та професіоналізму фахівців на ринку  праці в Національній доктрині розвитку освіти визначено, що головна увага  професійної освіти має бути зосереджена  на підготовці фахівців нового покоління  – творчо мислячих, високо освічених, здатних на наукових засадах виконувати свою діяльність. Це вимагає розроблення  інноваційних підходів до професійної  підготовки фахівців з урахуванням  вимог конкретних галузей господарства, зокрема працівників харчової промисловості. Харчова промисловість – одна з провідних структуро формуючих  галузей усього народного господарства України. Але останнім часом розвиток харчової промисловості в Україні  характеризується різким зниженням  технологічного рівня виробництва, спрацюванням знарядь праці, скороченням  обсягів і асортименту продукції, погіршенням її якості, затуханням інвестиційного та інноваційного процесів, витісненням вітчизняних харчових продуктів з внутрішнього й зовнішнього  ринків продовольчих товарів. В зв’язку  з цим наша країна потребує кваліфікованих спеціалістів харчової галузі.

Тому і проводиться  розробка проекту підготовки робітника  зі спеціальності мармеладник-пастильник 4-го розряду.

Об'єкт дослідження –  процес підготовки робітника за фахом  мармеладник-пастильник 4-го розряду

Предмет дослідження –  проектування технологій навчання за темою «Технологія виробництва фруктово-ягідного мармеладу»

Мета дослідження –  теоретично обґрунтувати, розробити  технологію навчання за темою «Технологія виробництва фруктово-ягідного мармеладу» «Виробниче навчання»

Задачі дослідження:

 1. Спроектувати програму професійної підготовки робітника за фахом мармеладник-пастильник 4-го розряду

1.1. Провести аналіз професійної  діяльності робітника.

1.2. Спроектувати кваліфікаційну  характеристику робітника.

1.3. Розробити зміст професійної  підготовки робітника.

2. Спроектувати технологію  навчання за темою «Технологія виробництва фруктово-ягідного мармеладу» «Виробниче навчання»

2.1. Спроектувати дидактичні  матеріали.

2.2. Провести аналіз базових  умов навчання. Обрати способи  формування базових знань.

2.3. Спроектувати перспективно-поурочний  план викладення теми.

2.4. Розробити бінарні  дії викладача і учнів на  уроці «Технологія виробництва фруктово-ягідного мармеладу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Спроектувати програму професійної підготовки робітника за фахом мармеладник-пастильник 4-го розряду
   1. Характеристика галузі господарської діяльності фахівця

Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права і відповідальність мармеладника-пастильника.

Мармеладник-пастильник відноситься до категорії фахівців.

Мармеладник-пастильник призначається на посаду і звільняється від посади в установленому порядку чинним трудовим законодавством наказом директора підприємства.

Посадове підпорядкування:

1.4.1

Пряме підпорядкування

Керівнику відділу

1.4.2.

Додаткове підпорядкування

1.4.3

Віддає розпорядження

1.4.4

Працівника заміщає

особа, призначена наказом директора підприємства, яка здобуває відповідні права і несе відповідальність за належне виконання покладених на неї обов'язків.

1.4.5

Працівник заміщає


 

 

Кваліфікаційні вимоги до мармеладника-пастильника:

2.1.

Освіта*

Професійно-технічна освіта.

2.2.

досвід роботи

Не меньш 1 року за суміжною професіею

2.3.

знання

рецептури та технологію виготовлення різних видів мармеладо-пастильних виробів на апаратах періодичної дії;

відмінні ознаки мас і готових виробів за зовнішнім видом, родом сировини, способом приготування та оформлення;

способи коригування складу сумішей і варіння на основі даних лабораторних аналізів;

будову, правила експлуатації та регулювання роботи обслуговуваного устаткування.

2.4.

навички

2.5.

додаткові вимоги

Для мармеладника-пастильника 5-го розряду


 

Мармеладник-пастильник 4-го розряду повинен знати:

Завдання та обов'язки.

Веде технологічний процес виготовлення

мармеладо-пастильних   виробів   на   апаратах   періодичної  дії.

Підготовлює та перевіряє якість сировини та напівфабрикатів, готує

суміші  за заданою рецептурою,  купажує пюре.  Контролює технічний

стан і роботу варильної апаратури,  збивальних  машин періодичної

дії,    мармеладо-    або   пастилорозливальних   машин.   Регулює

технологічні режими варіння,  ароматизації,  формування і сушіння

виробів.  Стежить  за  процесами  драглеутворення  мармеладних або

піноутворення пастильних мас. Визначає готовність мас.

 

     Повинен знати:  рецептури та технологію  виготовлення  різних

видів  мармеладо-пастильних  виробів  на апаратах періодичної дії;

відмінні ознаки мас і готових виробів за  зовнішнім  видом,  родом

сировини, способом приготування та оформлення; способи коригування

складу сумішей і варіння на основі  даних  лабораторних  аналізів;

будову, правила експлуатації та регулювання роботи обслуговуваного

устаткування.

 

     Кваліфікаційні вимоги.

Професійно-технічна освіта. Підвищення

кваліфікації. Стаж  роботи  за  професією мармеладника-пастильника

3 розряду - не менше 1 року.

 

1.1.2. Визначення видів діяльності фахівця

Залежність виконуваних  фахівцем видів професійної діяльності від її характеристик наведена в  таблиці 1.1.

Навчальний заклад ПТНЗ готує  кваліфікованого робітника, який має  освітній рівень – середня спеціальна освіта. Сфера застосування діяльності:

- технологічна (в рамках  вузла);

- організаційна (в рамках  бригади).

Нашою задачею являється  підготовка спеціаліста, який буде виконувати свою діяльність за допомогою заданого алгоритму з набором відомих  операцій в рамках вузів або елементів  технологічного процесу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 1.1.

Основні рівні професійної  кваліфікації, їх характеристика

Рівень 

Загальна характеристика

Тип учбового закладу

Рівні

Сфера застосування видів  діяльності

Освітній

Освітньо-кваліфікаційний

Технологічна 

Проектувальна

Організаційна

Науково-дослідницький 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Діяльність відповідно до загального алгоритму з однозначним  набором відомих операцій у рамках вузів або окремих елементів  технологічного процесу 

ПТНЗ,старші класи загально

освітньої школи.

Загальне повне, середнє  спеціальне

Робоча кваліфікація

У рамках вузла

Відсутня 

У рамках бригади

Відсутні 

2

Діяльність по заданому алгоритму  без конструювання або часткою  конструювання, охоплює весь технологічний  процес на виробництві

ВНЗ 1,2 рівнів акредитації: технікум, коледж

Базове

вище

Молодший спеціаліст бакалавр

У рамках технологічного циклу

Проектування окремих  елементів

У рамках ділянки

Відсутня

 

 

 

 

 

 

 

3

Діяльність з використанням  складних алгоритмів, що вимагають  конструювання рішення, яке охоплює  весь технологічний процес на виробництві.

ВНЗ 3,4 рівнів акредитації: інститути, академії, університети

Повне вище

Спеціаліст

У рамках підприємства

У рамках підприємства

Організація роботи підприємства

Елементи постановки

завдань

4

Інформаційно-продуктивна  діяльність щодо створення теоретичних  положень, яка вимагає умінь висувати гіпотезу, вирішувати проблему, доводити гіпотезу.

Академії, університети, наукові  центри підвищення кваліфікації

Науковий

Магістр, кандидат наук, доктор наук

У рамках галузі

У рамках підприємства

У рамках підприємства

Переважає


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. Характеристика трудових процесів, які виконує фахівець

Трудовий процес – це вплив людини на предмет праці  за допомогою знаряддя праці або за рахунок дії керованого людиною знаряддя праці з метою виготовлення продукту, що здійснюється в певних природних або штучних умовах.

Існують три групи трудових процесів, які залежать від двох факторів - повторюваності операцій та їх залежності від ситуації:

1 група – основні частини  яких можуть бути самостійними  частинами процесу навчання, в  яких велика повторюваність операцій  при невеликій їх варіативності  на різних виробах; 

2 група – основні частини  якої не може бути самостійних  частин процесу навчання, тобто  невелика повторюваність операцій  при значній варіативності у  зв'язку з ситуацією; 

3 група трудових процесів, що займає проміжне значення  між 1 і 2 групою, у яких велика  повторюваність операцій при  трудності їх вичленення у  виробничих умовах.

 

Таблиця 1.2.

Характеристики груп трудових процесів

Групи трудових процесів

Типи трудових процесів

Основна учбово-виробнича  характеристика

Основні особливості процесу  виробничого навчання

1

2

3

4

1 група технологічного  процесу, основні частини яких  можуть бути самостійними частинами  процесу навчання

Аналіз і контроль технологічних  операцій. Підготовка сировини до подальшої  роботи з нею.

Більша повторюваність операцій при невеликій їхній варіативності  на різних виробах. Можливість обчислення, частішання і варіювання операцій у виробничих умовах. Наявність комплексів операцій.

Повна можливість організації  професійного навчання при виконанні  типових виробничих робіт. Необхідність введення навчальних об’єктів для  відпрацьовування деяких первісних  прийомів обробки.

2 група технологічного  процесу, основні частини яких  не можуть бути самостійними  частинами процесу навчання

Обслуговування основних процесів хімічного виробництва

(апаратник, технолог). Обслуговування  автоматичних верстатів і технологічних  ліній (наладчик, оператор).

Найбільша повторюваність операцій при значній варіативності у  зв'язку із ситуацією.

Неможливість або значні труднощі вичленовування і частішання операцій у виробничих умовах. Відсутність  комплексів операцій.

Вивчення основ професії із застосуванням технологічних  карт, таблиць, алгоритмів,

рецептур, рішення технологічних  ситуаційних завдань, виконання  робіт з учбово-виробничими алгоритмами

3 група ТП, що займає  проміжне значення між 1 і 2 групами

Аналіз і контроль технологічних  операцій.

Обслуговування автоматичних верстатів і технологічних ліній (наладчик, оператор

Велика повторюваність операцій при значній варіативності у  зв'язку із ситуацією.

Можливість обчислення, частішання і варіювання операцій у виробничих умовах

Можливість організації  професійного навчання при виконанні  типових виробничих робіт. Вивчення основ професії із застосуванням технологічних карт, таблиць, алгоритмів,

Рецептур.


 

Мармеладник-пастильник 4 розряду відноситься до першої групи. Тому що, основна частина трудового процесу може бути самостійними частинами процесу навчання.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Проектування кваліфікаційної характеристики спеціаліста

 

   1. Професійне призначення та умови використання фахівця

Мармеладник-пастильник 4 розряду є професією розповсюдженою в харчової промисловості.

Професія мармеладник-пастильник відноситься до типу "людина - техніка". Але певною мірою вона може бути віднесена і до типу "людина - людина", а також до типу "людина - художній образ" (естетичне оформлення виробів).

Ця професія передбачає використання як ручної праці, так і машин, механізмів, напівавтоматичного та автоматичного  обладнання.

Таблиця 1.3.

Професійне використання спеціаліста

Виконувані трудові процеси

Місця використання фахівця

1

2

Організаційна діяльність:

а) раціонально та ефективно  організовувати працю на робочому місці;

б) дотримуватись норм технологічного процесу;

в) не допускати браку  в роботі;

г) знати та виконувати вимоги нормативних актів про охорону  праці й навколишнього середовища, додержуватись норм, методів і  прийомів безпосередньо ведення  робіт;

д) виконувати в разі необхідності засоби попередження та усунення

1. Ресторани

2. Заводи

3. Фабрики

4. Підприемства

 

природних і небезпечних  негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

є) знати інформаційні технології;

Технологічна діяльність:

а) проводити процеси кулінарної обробки сировини;

б) проводити приготування виробів;

в) Розливає маси фруктово-ягідних мармеладів;

г) готує суміші  за заданою рецептурою;

д) виготовляти та порціонувати вироби;

є) видавати виготовленні вироби.

 

 

1.2.2 Функціональна  структура діяльності фахівця

Використання системного підходу до організації професійної  діяльності фахівця припускає виділення  предмету, засобів, процедур та продукту діяльності.

Предмет діяльності - це те, що має суб'єкт на початку діяльності, і те, що в остаточному підсумку перетвориться у продукт.

Информация о работе Производство хлеба