Адвокат у кримінальному процесі

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Октября 2011 в 13:42, курсовая работа

Краткое описание

Стан злочинності серед неповнолітніх викликає глибоку занепокоєність та необхідність пошуку нових ефективних засобів попередження злочинності, вжиття додаткових заходів з боку державних, зокрема правоохоронних, органів та громадськості, що сприяли б поступовому скороченню злочинних проявів серед неповнолітніх. Серед загальних заходів профілактики важливе місце належить процесуальній діяльності органів розслідування, прокуратури і суду, що здійснюють провадження у кримінальних справах про злочини неповнолітніх. Важливе значення має підвищення якості досудового і судового слідства у кримінальних справах.
Провадження кримінальних справ щодо неповнолітніх, що вчинили злочини, здійснюється у межах повноважень єдиної системи процесуальної діяльності органів розслідування, прокуратури і суду, спрямоване на досягнення спільних цілей кримінального процесу і ґрунтується на його загальних принципах. Проте воно має й свої особливості, які спрямовані на вирішення питань відповідальності й покарання неповнолітніх за вчинені злочини. Ці особливості пов'язані з предметом доказування у справах, колом і статусом осіб, які беруть участь у судочинстві з метою підвищення правової захищеності неповнолітніх, здійсненням окремих слідчих дій, гласністю судочинства тощо.
Відповідно до чинного кримінально-процесуального законодавства кожна особа, яка вчинила злочин, повинні нести кримінальну відповідальність.
Однак законодавець залежно від віку поділяє осіб, які вчинили суспільно небезпечне діяння, на кілька категорій і встановлює для них певні процесуальні гарантії з метою захисту їх конституційних прав. Такі гарантії стосуються і особливостей участі адвоката у справах про злочини неповнолітніх.
Однією з таких категорій осіб є неповнолітні, які підлягають підвищеному захисту з боку державних органів та посадових осіб. Саме тому справи, в яких беруть участь неповнолітні, виділяють в окреме провадження, в якому встановлено додаткові процесуальні гарантії захисту їх особистих прав.

Оглавление

Вступ
Розділ І. Поняття та сутність інституту адвокатури.
1.1. Принципи та гарантії адвокатської діяльності.
1.2. Права та обов’язки адвоката.
1.3. Проблеми інституту захисту в Україні.
Розділ ІІ. Процесуально-правовий статус адвоката.
2.1. Адвокат – захисник у кримінальному процесі.
2.2. Участь адвоката у кримінальній справі на стадії досудового слідства.
2.3. Участь адвоката в судовому розгляді кримінальної справи.
Розділ ІІІ. Провадження у справах про злочини неповнолітніх.
3.1. Особливості провадження у справах про злочини неповнолітніх.
3.2. Предмет доказування у справах про злочини неповнолітніх.
3.3. Особливості провадження досудового і судового слідства у справах про злочини неповнолітніх.

Список використаних джерел

Файлы: 1 файл

Адвокат у кримінальному процесі.doc

— 200.50 Кб (Открыть, Скачать)
Открыть текст работы Адвокат у кримінальному процесі