Типові моделі похідних та складних слів в українській та англійській мові

Автор: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2011 в 20:23, курсовая работа

Краткое описание

Актуальність дослідження. Навчання студентів англійської мови як фаху та засобу перекладу з опорою на рідну мову стає потребою часу та невід’ємною складовою дидактики перекладацьких відділень вищої школи. У нинішніх умовах вузівської практики назріла необхідність уведення циклу навчальних дисциплін зіставного характеру, окремим прикладом якого є курс порівняльної лексикології англійської та української мов, який разом з іншими типологічними дисциплінами сприятиме системному засвоєнню англійської мови через її зіставлення з українською та подоланню бар’єрів міжкультурної комунікації.

Оглавление

Вступ 3
Розділ І. Теоретичні засади дослідження похідних та складних слів в англійській та українській мовах 5
1.1. Словотвір як мовознавча наука 5
1.2. Поняття словотвірної похідності в українській мові 8
1.3. Лексична семантика і структура англійських складних
і складнопохідних лексем 15
Розділ ІІ. Основні предмети словотвору в англійській
та українській мовах 26
2.1. Види складних утворень на позначення подібності
в порівнювальних мовах 26
2.2. Лексичні одиниці різних типів в англійській мові 34
Висновки 42
Список використаних джерел та літератури 45

Файлы: 1 файл

ЗМІСТ.doc

— 265.00 Кб (Скачать)