Проблема фразеологічної системності. Синонімічність фразеологічних інновацій

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2012 в 19:42, дипломная работа

Краткое описание

Метою дослідження є вивчення лінгвокогнітивних та соціолінгвістичних особливостей формування фразеологічних інновацій у сучасній англійській мові, виявлення змін у шляхах та способах збагачення фразеологічного фонду мови наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття, шляхом аналізу впливу лінгвальних та екстралінгвальних чинників на розвиток фразеологічного фонду англійської мови крізь призму взаємозв’язку мови й мислення, виявлення антропологічних кореляцій у процесах утворення фразеологічних інновацій.

Оглавление

ВСТУП.................................................................................................................... 5
РОЗДІЛ 1
ФРАЗЕОЛОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ У СВІТЛІ ЛІНГВОКОГНІТИВНОЇ ТА СОЦІОЛІНГВІСТИЧНОЇ ПАРАДИГМИ..........................................................
11
1.1. Когнітивні параметри формування картини світу................................
1.2. Лінгвокогнітивні особливості фразеологічної номінації....................
1.3. Когнітивні аспекти фразеологічних одиниць........................................
1.4. Антропоцентризм фразеологічних одиниць..........................................
1.5. Вплив соціальних чинників та механізмів на формування та функціонування фразеологічних інновацій англійської мови..............
1.6. Соціальна кореляція центрів фразотворчої інновації сучасної англійської мови........................................................................................ 11
28
37
44
49
77
Висновки до розділу 1........................................................................................... 80
РОЗДІЛ 2
СИСТЕМНІСТЬ НОВОЇ ФРАЗЕОЛОГІЇ............................................................
2.1.Проблема фразеологічної системності. Синонімічність фразеологічних інновацій……………………………………………….
2.2.Варіантність та модифікативність як механізм утворення фразеологічних інновацій……………………………………………….
2.3. Антонімічні зв’язки у фразеології..........................................................
2.4. Проблема модельованості фразеологічних неологізмів.......................
84
84
99
119
129
Висновки до розділу 2........................................................................................... 139
РОЗДІЛ 3
ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ ПОПОВНЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ФОНДУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ...................................................................
143
3.1. Фразеологізація вільних словосполучень та терміносполучень..........
3.2. Фразеологічна деривація.......................................................................... 143
146
3.2.1. Прогресивна афіксальна фразеологічна деривація........................
3.2.2. Субститутивна афіксальна фразеологічна деривація..................
3.2.3. Регресивна афіксальна фразеологічна деривація...........................
3.2.4. Безафіксальна фразеологічна деривація (фразеологічна конверсія)........................................................................................... 150
153
155
157
3.3. Лексико-семантична аналогія................................................................ 162
Висновки до розділу 3........................................................................................... 168
ВИСНОВКИ........................................................................................................... 171
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................. 181
СПИСОК ЕЛЕКТРОННИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………………. 201
СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 202
ДОДАТОК А. Взаємозв’язок антропоцентризму з основними поняттями когнітивної науки…………………………………...…………………………... 203
ДОДАТОК Б. Модельованість фразеологічних інновацій сучасної англійської мови…………………………………………………………………
204
ДОДАТОК В. Структурно-семантична класифікація фразеологічної деривації………………………………………………………………………….
210
ДОДАТОК Г. Кількісні характеристики фразеологічної деривації…………. 211

Файлы: 1 файл

до магістерської дисертація.docx

— 409.59 Кб (Скачать)