Інтелектуальна влясність

Автор: Пользователь скрыл имя, 15 Февраля 2012 в 14:32, творческая работа

Краткое описание

У Стародавній Греції та Римі широко застосовували майно¬вий аспект авторського права. Так, комедія Публія Теренція «Євнух» мала настільки великий успіх, що її було продано вдруге і показано як нову.

Файлы: 1 файл

Интеллектуальная собственность.docx

— 74.67 Кб (Скачать)

  Типовими  видами адміністративних стягнень можуть бути: попередження, штраф, виправні роботи, адміністративний арешт тощо.

  1. Цивільно-правовий спосіб захисту прав

  Суперечки, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, підвідомчі судам загальної юрисдикції і вищому господарському суду. Якщо хоча б однією зі сторін у суперечці є фізична особа, то зазначена суперечка підвідомча суду загальної юрисдикції.

  У випадку  порушення прав потерпілий подає  позов - заяву, звернену до суду, про відправлення правосуддя з метою захисту особистих чи майнових прав У позовній заяві вказується форма захисту (заборона робити будь-яку дію, відшкодування збитків тощо), розмір нанесеного збитку, приводяться докази обґрунтованості вимог.

  За  загальним правилом цивільного судочинства  конкретна цивільна справа, як правило, розглядається за місцем перебування  відповідача.

  Застосування  цивільно-правових санкцій за порушення  прав на ОІВ можливо в межах  загального терміну позову, тобто  протягом трьох років з дати, коли власник права довідався чи повинний був довідатися про порушення  свого права.

  У Великобританії, Німеччині та низці інших країн  існують спеціалізовані патентні суди. Це дозволяє сконцентрувати досвід вирішення патентних суперечок, створити умови для правильного й однакового застосування нормативних актів, скоротити число інстанцій, що розглядають суперечки.

  1. Кримінальна відповідальність за порушення прав

  Кримінальна відповідальність наступає тільки тоді, коли матеріальна шкода у 200 і більше разів перевищила неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Якщо матеріальна шкода у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то матеріальна шкода вважається заподіяною в особливо великому розмірі.

  У судовій  процедурі вирішення спорів важливе  місце займають докази. Розрізняють три форми доказів: "документальний доказ" - доказ, наданий у письмовому вигляді чи у вигляді будь-якого документа; "речовий доказ" - доказ, що існує у вигляді предметів; " показання свідків" - усні показання експерта. Наявність охоронного документа - патенту чи свідоцтва, є важливим доказом.

  1. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди ТRІРS

  Угода ТRІРS є однією з найважливіших угод Світової організації торгівлі (СОТ). Необхідною умовою для вступу України до СОТ є обов'язкове виконання угоди ТRIPS. Ця угода визнана світовим співтовариством як правовий документ, що охоплює питання, пов'язані з охороною прав на ОІВ, які розглядаються як товар.

  Відповідно  до вимог частини III Угоди ТRІРS "Захист прав інтелектуальної власності" країни-учасниці зобов'язуються забезпечити на своїй території дію таких процедур, які дозволяють здійснювати заходи, що запобігають порушенню законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності та їх недопущення.

  Стаття 41 Угоди ТRІРS зазначає, що законодавство кожної країни повинно мати норми, що дозволяли б удатися до ефективних дій, спрямованих проти будь-якого порушення прав інтелектуальної власності, включаючи термінові заходи для запобігання порушень і правові санкції на випадок подальших порушень.

  Угода ТRІРS передбачає захист прав інтелектуальної власності за допомогою адміністративних процедур, цивільно-правові способи захисту прав, а також карні процедури і штрафи, що можуть бути застосовані до порушників прав. 

 

  6.  Основні об’єкти авторського права

Об'єктом  авторського права є твір науки, літератури чи мистецтва,

виражений у будь-якій об'єктивній формі. Твір — це результат творчої

праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо.

Об'єктами авторського права є твори  у галузі науки, літератури і

мистецтва, а саме:

1) літературні  письмові твори белетристичного,  публіцистичного,

наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті

тощо);

2) виступи,  лекції, промови, проповіді та  інші усні твори;

3) комп'ютерні  програми;

4) бази  даних;

5) музичні  твори з текстом і без тексту;

6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми,  хореографічні та

інші  твори, створені для сценічного показу, та їх постановки;

7) аудіовізуальні  твори;

8) твори  образотворчого мистецтва;

9) твори  архітектури, містобудування і  садово-паркового мистецтва;

10) фотографічні  твори, у тому числі твори,  виконані способами,

подібними до фотографії;

11) твори  ужиткового мистецтва, у тому  числі твори декоративного

ткацтва, кераміки, різьблення, ливарства, з  художнього скла, ювелірні

вироби  тощо, якщо вони не охороняються законами України про правову

охорону об'єктів промислової власності;

12) ілюстрації, карти, плани, креслення, ескізи, пластичні твори, що

стосуються  географії, геології, топографії, техніки, архітектури та

інших сфер діяльності;

13) сценічні  обробки творів, зазначених у  пункті 1 цієї частини, і

обробки фольклору, придатні для сценічного показу;

14) похідні  твори;

15) збірники  творів, збірники обробок фольклору,  енциклопедії та

антології, збірники звичайних даних, інші складені твори за умови, що

вони  є результатом творчої праці  за добором, координацією або

упорядкуванням  змісту без порушення авторських прав на твори, що входять

до них  як складові частини;

16) тексти  перекладів для дублювання, озвучення,  субтитрування

українською та іншими мовами іноземних аудіовізуальних  творів;

17) інші  твори.

Передбачена Законом правова охорона поширюється  тільки на форму

вираження твору і не поширюється на будь-які  ідеї, теорії, принципи,

методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття,

навіть  якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

Частина твору, яка може використовуватися  самостійно, у тому числі й

оригінальна назва твору, розглядається як твір і охороняється відповідно

до Закону.

 

 

 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дніпропетровський національний університет

 ім. Олеся Гончара

 Юридичний факультет

Кафедра адміністративного і кримінального права  
 
 
 
 
 
 
 
 

САМОСТІЙНА  РОБОТА

з курсу : Інтелектуальна власність  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавець:

 ст. гр.  МХ-11м-01

 Краснобріжа  А.С.

Перевірила:

 доцент Литвин О.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дніпропетровськ

2012

Информация о работе Інтелектуальна влясність