Визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та порядок їхнього відшкодування землевласникам і землекори

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Февраля 2013 в 13:47, контрольная работа

Краткое описание

При обчисленні обсягу збитків враховуються проведені витрати на поліпшення якості землі за час використання земельних ділянок, а також неодержані доходи.
Відшкодування збитків власникам землі і землекористувачам провадиться підприємствами, установами, організаціями та громадянами, яким відведено земельні ділянки, що вилучаються (викуповуються), а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами, діяльність яких призводить до обмеження прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршення якості земель, розташованих у зоні їх впливу.

Файлы: 1 файл

Міністерство освіти.docx

— 18.88 Кб (Скачать)

Мета роботи: визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та порядок їхнього відшкодування землевласникам і землекористувачам.

Теоретичні положення: Збитки, заподіяні вилученням (викупом) або тимчасовим зайняттям земельних ділянок, а також обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, погіршенням якості земель або приведенням їх у непридатність для використання за цільовим призначенням у результаті негативного впливу, спричиненого діяльністю підприємств, установ, організацій та громадян, підлягають відшкодуванню в повному обсязі власникам землі і землекористувачам, у тому числі орендарям, які зазнали цих збитків.

При обчисленні обсягу збитків  враховуються проведені витрати  на поліпшення якості землі за час  використання земельних ділянок, а  також неодержані доходи.

Відшкодування збитків власникам  землі і землекористувачам провадиться  підприємствами, установами, організаціями  та громадянами, яким відведено земельні ділянки, що вилучаються (викуповуються), а також підприємствами, установами, організаціями та громадянами, діяльність яких призводить до обмеження прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршення якості земель, розташованих у зоні їх впливу.

При вилученні (викупі) земель, забруднених радіоактивними та хімічними  речовинами, відшкодування збитків  у повному обсязі (включаючи витрати  на поліпшення якості землі за час  використання земельних ділянок, з  урахуванням кадастрової оцінки, а також неодержані доходи) власникам  землі і землекористувачам, у  тому числі орендарям, провадиться  підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких призвела до радіоактивного і хімічного забруднення.

Порядок визначення та відшкодування  збитків власникам землі і  землекористувачам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, заподіяні вилученням сільськогосподарських і лісових угідь для використання їх у цілях, не пов'язаних із веденням сільського і лісового господарства, обмеженням прав власників землі і землекористувачів, у тому числі орендарів, або погіршенням якості земель  у результаті  негативного впливу,    спричиненого діяльністю  підприємств,

установ і організацій, підлягають відшкодуванню Уряду Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським Радам народних депутатів. Ці втрати компенсуються поряд з  відшкодуванням збитків відповідно до статті 88 Земельного Кодексу України. Частина цих коштів може централізуватися у державному бюджеті України.

Розміри втрат, пов'язаних з вилученням земель, визначаються на стадії попереднього узгодження місця розміщення об'єкта з уточненням при наданні земель. Якщо втрати додатково виявилися в період будівництва або після введення в дію об'єкту, то вони визначаються на підставі фактичного негативного впливу об'єкта на якість прилеглих сільськогосподарських угідь.

Втрати сільськогосподарського виробництва не відшкодовуються:

• при наданні земельних ділянок для будівництва меліоративних систем на землях сільськогосподарського призначення;

• при наданні природних кормових угідь під будівництво ставків рибних господарств, риборозплідників, нерестово-вирощувальних господарств та рибоводних підприємств;

• при відведенні земель під індивідуальне житлове будівництво в межах населених пунктів;

• при вилученні земель або обмеження використання земель у випадках віднесення земельних ділянок у встановленому законодавством порядку до землям природоохоронного, рекреаційного природно-заповідного, і оздоровчого, історико-культурного призначення;

• при консервації деградованих сільськогосподарських угідь і  земель, забруднених токсичними промисловими відходами і радіоактивними речовинами, у випадках, якщо винні у деградації угідь та забрудненні земель юридичні особи не встановлені, а також  у випадках, якщо винні особи своєчасно  виконали необхідні заходи щодо відновлення  деградованих сільськогосподарських  угідь та реабілітації забруднених  земель. Втрати відшкодовуються в  повному обсязі при наданні сільськогосподарських  угідь в тимчасове користування з умовою рекультивації порушених  земель під несільськогосподарські угіддя.

Втрати відшкодовуються  в розмірі 50% нормативу при нанесенні  знятого родючого шару ґрунту на малопродуктивні  або непродуктивні угіддя за рахунок  коштів підприємств, організацій та установ, яким надається земельна ділянку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок виконання:

1. На основі опрацьованої теми «Втрати сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва», скласти пояснювальну записку.

2. Отримати від викладача вихідні матеріали для виконання лабораторної роботи.

3. Розрахувати втрати  сільськогосподарського виробництва,  спричинені вилученням сільськогосподарських  угідь (ріллі, багаторічних насаджень,  сіножатей, пасовищ) для використання  їх у цілях, не пов'язаних  із веденням сільського товарного  виробництва.

Порядок визначення проводять  на основі нормативі цих втрат  по автономній республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:

Рв =ПД X Нв х Бд/Б0 X Кінт                                                                         де Рв - розмір втрат сільськогосподарського виробництва, тис. гривень; П0 - площа ділянки сільськогосподарських угідь, гектарів;

Нв - норматив втрат сільськогосподарського виробництва, тис. гривень (додаток№1);

Бд - бал бонітету ділянки сільськогосподарських угідь, що вилучається;

Б0 - бал бонітету сільськогосподарських угідь по автономній республіці Крим, області, містах Києву та Севастополю;

Кінт - коефіцієнт інтенсивності використання сільськогосподарських угідь (відношення показника диференціального доходу оцінки ріллі землеоцінного району, в якому відводиться земельна ділянка, до аналогічного показника в цілому по автономній республіці Крим, області містах Києву та Севастополю).

 

Отже, знаючи дані по Хмельницькій області, можна зробити  відповідні розрахунки:

 

Рв = 107,92*200*40/46*5 = 93843,48 тис.грн

 

4. Розрахувати втрати  лісогосподарського виробництва  спричинені вилученням лісових  угідь (вкритих лісовою рослинністю  земель, не зімкнутих лісових  культур, лісових розсадників,  плантацій, рідколісся, згарищ, загиблих  насаджень, зрубів, галявин, лісових  шляхів, просік, протипожежних розривів  тощо), для використання їх у  цілях, не пов'язаних з веденням  лісового господарства.

Порядок визначення проводять на основі нормативів втрат по автономній республіці Крим, областях, містах Києву та Севастополю за формулою:

 

Рв = Пд X Нв X Kj,

 

де Рв - розмір втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень;

Пд - площа ділянки лісогосподарських угідь, що вилучається, гектарів;

Не- норматив втрат лісогосподарського виробництва, тис. гривень (додаток №2);

Кі - коефіцієнт продуктивності лісових угідь за типами лісорослинних умов (додатком №3).

 

Рв = 200*93,2*0,496 = 9245,44тис.грн

 

5. Визначити втрати сільськогосподарського  і лісогосподарського виробництва,  спричинені обмеженням прав власників  землі і землекористувачів, у  тому числі орендарів або погіршенням  якості земель, зумовленим впливом  діяльності підприємств, установ  і організацій, визначаються за  формулою:

Рв = (1 - К) X Нв X Пд, де Р„ - розмір втрат, тис. гривень; К - коефіцієнт зниження продуктивності угіддя;

Н, - середній розмір втрат з розрахунку на 1 гектар, що визначається відповідно до пунктів 1 або 2 цього порядку;

Пд - площа ділянки, гектарів.

 

Рв = (1-0,5)*107,92*200 = 10792 тис.грн

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновки

 

Аналізуючи розрахунки на прикладі Хмельницької області, можна  зробити висновок, що втрати сільськогосподарського виробництва набагато перевищують  втрати лісогосподарського виробництва, так як це викликано,перш за все, від  нормативу втрат с/г та л/г виробництва, які підлягають відшкодуванню, адже по с/г виробництву норматив перевищує  дані по л/г виробництву. Також  враховуються дані балів бонітету даної ділянки і області в якій проводиться дослідження та коефіцієнт продуктивності лісових угідь за типами лісорослинних умов.

Відшкодування втрат здійснюється у зв’язку з встановленням обмежень щодо користування сільськогосподарськими та лісогосподарськими угіддями. До таких обмежень, передбачених главою 18 ЗК, належать: охоронні зони, зони санітарної охорони, різного роду заборони тощо. У цьому разі втрати відшкодовуватиме особа, на користь якої встановлюються відповідні обмеження.   Погіршення якості земель як підстава для відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва належить, як правило, до протиправних діянь. При цьому відшкодування втрат здійснюється особою, винною у вчиненні відповідного правопорушення, за результатами перевірки, проведеної органом Держземінспекції.

 

 

 


Информация о работе Визначення втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та порядок їхнього відшкодування землевласникам і землекори