Інвестиції в людський капітал

Автор: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 21:10, курсовая работа

Краткое описание

Традиційно чинниками виробництва, тобто ресурсами, необхідними для виробництва товарів або послуг, вважаються робоча сила (ментальні та фізичні здібності людей), земля (природні багатства), капітал (початкові та вироблені засоби виробництва, а також фінансовий капітал). Четвертим чинником є підприємницька діяльність, яка об’єднує попередні три чинники.

Файлы: 1 файл

Курсова робота1.doc

— 96.50 Кб (Скачать)

     Отже, з позиції  теорій людського капіталу доходи людей є закономірним підсумком їх власних рішень. Тобто людина, приймаючи певне рішення, безпосеедньо впливає на розміри своїх майбутніх доходів.

     Щодо  України зокрема, то можемо навести статистичні дані щодо інвестицій в розвиток людини(табл. 5).

Інвестиції  в основний капітал за видами економічної  діяльності

(у  фактичних цінах;  млн.грн.)

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Освіта 407 581 652 953 870 1164 1651 2322
Охорона здоров’я та надання                 соціальної допомоги 474 577 1053 1472 1297 1835 2518 3531
Надання комунальних та           індивідуальних послуг; діяльність                       у сфері культури та спорту 686 763 1230 1954 1826 2854 4061 5420
санітарні послуги, прибирання                         сміття та знищення відходів 186 265 339 549 352 473 801 907
діяльність  громадських організацій 55 62 61 96 122 190 96 205
діяльність  у сфері культури та                спорту, відпочинку та розваг 429 398 795 1255 1195 2014 2894 4054
надання індивідуальних послуг 16 38 35 54 157 177 270 254

Таблиця 5-

     Результати  наукових досліджень свідчать, що найефективнішим  способом досягнення економічного зростання  є активізація творчого потенціалу людини, розвиток висококваліфікованої роочої сили. Людський капітал є найважливішим ресурсом і основою конкурентоспроможності, економічного зростання й ефективності як окремого підприємства, так і держави.

     Інвестування  в людський капітал є важливою передумовою його цілеспрямованого формування. Набутий людський капітал – це не лише вкладені кошти, а й активна діяльність людини, розвиток підприємства чи держави.

     Майбутнє  будь-якої держави, зокрема і України, нерозривно повязане з розвитком  інтелекту нації, що є найдорожчим капіталом людства. Саме досягнення високого показника розвитку людського капіталу є запорукою майутнього успіху країни та зміцнення її позиції на міжнародному рівні. В нашій країні вже довгий час існує потреба створит якісно новий суспільно-психологічний клімат, якийб и српияв соціально-економічним інновація і максимальній самореалізації людини.

     (Науково-економічний  та суспільно-економічний  журнал «Україна:аспекти  праці» //Людський  капітл О.Кошулько// Ефективність інвестицій  у людський капітал  на вітчизняних підприємствах ст. 30-33)

     Якщо  поглянути на формальні оцінки загального людського капіталу, то ситуація в  Україні доволі непогана. Лібералізація  освіти за 16 років призвела до збільшення кількості випускників закладів III–IV рівнів більш ніж у 2,6 разу. Водночас поява значної кількості дипломованих фахівців не супроводжується адекватним реальним ростом якості робочої сили. Зросла корупція в освітній сфері. Ні для кого не таємниця, що за гроші можна вступити практично до будь-якого ВНЗ або придбати диплом із будь-якої спеціальності. Науковий ступінь усе більше стає хіба що модним аксесуаром і жодною мірою не гарантує істотного внеску в науку.

     Саме  розвиток людського капіталу може дати Україні шанс приєднатися до розвинених держав світу. Однак чомусь політиків більше цікавить мовне питання чи то вступ до НАТО. Безумовно, ці питання важливі. Але вони набагато менше впливають на якість життя українців, ніж економіка. 
 
 
 
 
 

     Висновок

     Оnже, розвиток  людини – це і безпосередня мета, цільова функція розвитку виробництва і суспільства в цілому, це і вирішальне джерело економічного зростання, добробуту народу. Взаємодія потреб та інтересів людини, з одного боку, та розвитку виробництва, з іншого, є рушійною силою цивілізаційного прогресу, розвитку сутнісних сил, здібностей людини. Вона поступово, але неухильно долає залежність від природи, набирає свободи дій. Ступінь свободи людини відображає ступінь людської цивілізації, а досягнення людської цивілізації – це, в кінцевому підсумку, ступінь свободи людини, багатство умов реалізації потенцій людської особистості, її здібностей, суспільних сил.

     В економічній літературі висловлюють різноманітні позиції щодо сутності інвестиції. Поняття «інвестиції» повинно відображати як мотиваційну силу, що спонукає інвестора, так і соціальну зацікавленість суспільства. З цих позицій «інвестиції» - це вигідне для інвестора довгострокове вкладання фінансових, матеріальних та інтелектуальних ресурсів з метою одержання економічного прибутку та підвищення суспільного добробуту в країні.

     «Основним імперативом сучасного цивілізаційного прогресу є всебічний розвиток людського потенціалу , - підкреслив Президент України. – Це головна складова національного багатства і рушійна сила суспільного поступу, визначальний критерій оцінки його рівня. Світовою практикою доведено, що інвестиції в людський капітал – найефективніші.» 
 
 
 

Информация о работе Інвестиції в людський капітал