Інтелектуальна власність

Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Января 2012 в 10:41, контрольная работа

Краткое описание

Наявна локальна обчислювальна мережа, що обслуговується персоналом кількістю 10 осіб. У зв’язку з розширенням організації виникла необхідність у вирішенні додаткових завдань управління. Для цього передбачається створення нового обладнання з покращеними характеристиками, що дозволяє вирішити весь комплекс задач управління, без збільшення кількості обслуговуючого персоналу.

Файлы: 1 файл

інтелектуальна власність.doc

— 107.50 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки України 
 
 
 
 
 
 

Розрахункова  робота

З дисципліни « Інтелектуальна власність» 
 
 
 
 
 

Задача  № 1 

   Наявна  локальна обчислювальна мережа, що обслуговується персоналом кількістю 10 осіб. У зв’язку з розширенням  організації виникла необхідність у вирішенні додаткових завдань управління. Для цього передбачається створення нового обладнання з покращеними характеристиками, що дозволяє вирішити весь комплекс задач управління, без збільшення кількості обслуговуючого персоналу.

   Необхідно здійснити оцінку вартості заміщення обладнання.

   Відомо, що розробка діючого обладнання продовжувалась 2 роки, була виконана 3 року назад і  її собівартість, приведена до економічних  умов розрахункового року, склала 8080 тис. грн.. у розробці було задіяно 50 осіб основного виробничого персоналу. Діюче обладнання належить до третього покоління планова чисельність основного виробничого персоналу за даними об’єктом – 63 осіб.

   На  момент розрахунків затверджено  наступні нормативи додаткових витрат:

   Накладні  витрати – 240% фонду оплати праці

   Інші  виробничі витрати – 1,5% ФОП

   Інші  витрати – 0,75% ФОП

   Таблиця 1

   Розподіл  вартості НДДКР за елементами собівартості, %

Елементи  витрат Питома вага
Матеріал  і куповані комплектуючі 9,8
Спеціальне  обладнання для наукових (експериментальних) цілей 1,5
Основна ЗП 25,6
Накладні  витрати 19,7
Інші  виробничі витрати 0,8
Інші  витрати 0,1
Контрагентські  витрати 42,5
Разом 100
 

Таблиця 2

Перехідні коефіцієнти витрати  при розробці взірців  н елементній базі різних поколінь: матеріали, куповані вироби і спеціальне обладнання для наукових цілей

Покоління аналізованого  взірця Покоління аналогу
1 2 3 4 5
1 1 6,8 7,17 6,52 7,88
2 0,14 1 1,05 1,1 1,15
3 0,13 0,95 1 1,05 1,09
4 0,13 0,9 0,94 1 1,04
5 0,12 0,86 0,91 0,95 1

      Таблиця 3

Перехідні коефіцієнти витрат при розробці взірців на елементній базі різних поколінь: заробітна платня

Покоління аналізованого  взірця Покоління аналогу
1 2 3 4 5
1 1 0,97 0,92 0,87 0,83
2 1,03 1 0,95 0,9 0,85
3 1,08 1,05 1 0,95 0,9
4 1,13 1,1 1,05 1 0,94
5 1,2 1,16 1,11 1,05 1
 

Розв’язання:

 1. Власні витрати організації – розробника в середнених умовах (умовах, що відповідають умовам розробки взірця – аналога):
 

  С вл.ср. = Тг * Чс * Vc 

Де:

Тг  – 2р. – гранична тривалість розробки взірця;

Чс  – необхідна середньорічна чисельність основного виробничого персоналу;

Vc – середньорічний виробіток на одного працівника за аналогічними роботами.

Vc = С/с соб / Ч * Т

Де:

С/с  соб – собівартість власних аналогічних робіт організації – розробника;

Ч – чисельність персоналу, що зайнятий виконанням аналогічних робіт;

Т – тривалість аналогічних робіт.

Vc = 8080 / 50*2 = 80,8 тис. грн.. в рік на одну особу

С вл.ср. = 2 * 63 * 80,8 = 10180,8 тис. грн.. 

 1. Здійснюється  розподіл власних витрат організації  – розробка в усереднених умовах за основними елементами собівартості (матеріали і куповані комплектуючі вироби, заробітна платня):

  Сокр. = g / 100 * Свл.ср.

  Де:

  g – норматив витрат за і-м елементом собівартості, що визначається за табл.. 1.

Маємо:

 • власні витрати на матеріали і куповані комплектуючі вироби в усереднених умовах:

  С окр = 9,8/ 100 * 10180,8 = 997,71 тис. грн. 

  - власні  витрати на заробітню плату  в усереднених умовах: 

  С окр = 25,6 / 100 * 10180,8 = 2606,26 тис. грн. 

          Враховуючи зміну величини вартості матеріалів і купованих комплектуючих виробів, а також зміну величини витрат на оплату праці при розробці взірця, що відрізняється за елементною базою від аналога:

  См = См * І м = 997,71 * 1,05 = 1048 тис. грн..

  Сзп = Сзп * Ізп = 2606,26 * 0,95 =2476,1 тис. грн.

  Де:

           Ім., Ізп – індекси зміни матеріальних і трудових витрат, що визначаються на основі статистичних даних за структурою витрат на розробку взірців із застосуванням різної елементарної бази 

 1. Додаткові витрати, що відповідають організації  – розробнику промислового взірця:
 

  С дод. = С накл. + С  ів. + Сі

  Де:

  С дод. – сума додаткових витрат

  С накл. – накладні витрати

  С ів- інші виробничі витрати

  С і  – інші витрати 

  Тоді  додаткові витрати на розробку нового обладнання: 

  Сдод. = 2,43 *2476,1 + 0,015 * 2476,1+0,0075* 2476,1 = 6072,3тис. грн.. 

  4. Власні  витрати організації- розробнику: 

  Свл = См + Сзп + С дод. = 1048 +2476,1+6072,3 =9595,9 тис. грн.

  Де:

  См  – матеріальні витрати

  Сзп – витрати на заробітну платню

  С дод. – додаткові витрати 

  5. Контрагентські витрати: 

  Ска = Свл * g ка / g соб. = 9595,9 * 42,5 / (100 - 42,5)= 7092,62 тис. грн.. 

  Де:

  Свл – власні витрати

  g ка – питома вага контрагентських робіт (табл. 1)

  g соб – питома вага власних витрат (табл.. 1, сума 1-6) 

  Вартість  заміщення ОІВ: 

  Сзам = Свл + Ска = 9595,9 + 7092,62 = 16688,5 тис. грн..

Висновок

      У зв’язку з розширенням організації  виникла необхідність у вирішенні  додаткових завдань управління. Для  цього передбачалось створення  нового обладнання з покращеними  характеристиками, що дозволяє вирішити весь комплекс заміщення обладнання.

      Необхідно було здійснити оцінку вартості заміщення обладнання. Відповідно до проведених розрахунків вартість заміщення обладнання становить 16688,5 тис. грн. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задача  № 2 

   Визначити періоди окупностей проектів з інвестування коштів у ОІВ методом дисконтування з позицій ліцензіара.

   Встановити  пріоритетність інвестування у проекти  на періоди 3 роки, 4 роки, 5 років.

   Дані  щодо обсягу випуску, ціни та собівартості продукції з використання ОІВ  наведені у табл.. 2.1

Таблиця 2.1

період Проект А     Проект В    
Q, шт.од C, грн. Ц, грн. Q, шт.од C, грн. Ц, грн.
1 7590 25 38 10330 29 38
2 8230 23 36 13230 23 36
3 8230 23 35 11230 22 35
4 9730 20 35 11830 20 34
5 12830 18 35 9730 23 31
 

Q – обсяг випуску продукції, шт.. (од)

С –  собівартість випуску одиниці продукції, грн..

Ц –  ціна одиниці продукції, грн.. 

Норма дисконту для розрахунків: і = 15%

Частка  прибутку в загальному обсязі прибутку від виробництва і реалізації продукції:

Д л-ра = 35%

Информация о работе Інтелектуальна власність