Автоматизація надання послуг автосалоном

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Июня 2013 в 21:37, курсовая работа

Краткое описание

Мета курсової роботи - створення програмного забезпечення для автоматизації надання послуг автосалоном. Основними завданнями даної роботи є реєстрація замовлень у автосалоні. Об'єктом дослідження виступає автосалон.
Предметом дослідження даної роботи є інформаційна підтримка процесу роботи автосалону.
Практична цінність програмної системи, що розроблятиметься, визначається її універсальністю і можливістю побудови, на її основі, реального програмного забезпечення для автоматизації надання послуг в цілому.

Оглавление

ВСТУП
5
РОЗДІЛ І. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
7
1.1 Характеристика задачі
7
1.1.1 Характеристика задачі на C#
8
1.1.2 Характеристика задачі на С++
8
1.2 Вхідна інформація
9
1.2.1 Вхідна інформація (С#)
9
1.2.2 Вихідна інформація (С++)
10
1.3 Вихідна інформація
12
1.3.1 Вихідна інформація (С#)
12
1.3.2 Вихідна інформація (С++)
13
РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ
19
2.1. Розробка алгоритму вирішення задачі автоматизації надання послуг автосалоном (С#)
15
2.2 Розробка алгоритму вирішення задачі автоматизації надання послуг автосалоном (С++)
16
РОЗДІЛ III. Організація інформаційного забеЗпечення.
18
3.1 Структура інформаційних масивів задачі з автоматизації надання послуг автосалоном (С#).
18
3.2 Структура інформаційних масивів задачі з автоматизації надання послуг автосалоном (C++).
20
РОЗДІЛ IV. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАЧІ
24
4.1 Опис програми для автоматизації надання послуг автосалоном (С#).
24
4.2 Опис програми для автоматизації надання послуг автосалоном (C++).
27
ВИСНОВКИ
29
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Файлы: 1 файл

курсовая.doc

— 491.00 Кб (Скачать)

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

 

Кафедра інформатики та інформаційних  технологій

 

 

КУРСОВА РОБОТА

 

з дисципліни

“ Програмування клієнт-серверних додатків ”

 

(назва дисципліни)


 

на тему:

«Автоматизація надання послуг автосалоном»


 

Студента

 

курсу

ФМтаЕК

групи

 
     

(назва факультету)

   

 

 

(прізвище, ім’я та  по батькові, підпис)


 

 

Керівник курсової роботи

 

(прізвище, ім’я, по батькові)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА”

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ  ІНСТИТУТ

Кафедра інформатики та інформаційних технологій

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

д.т.н., професор Зеленський О.С.

 

“ _____“___________20_____р.


 

ЗАВДАННЯ

 

На курсову роботу з дисципліни

“ Програмування клієнт-серверних додатків ”

 

(назва дисципліни)


 

Студента

 

курсу

ФМтаЕК

групи

 
     

(назва факультету)

   

 

 

(прізвище, ім’я та  по батькові, підпис)


 

Тема курсової роботи

«Автоматизація надання послуг

 

(назва теми)

автосалоном»


 

Керівник курсової роботи

 
 

(прізвище, ім’я  та  по батькові)


 

Мета роботи

створення працездатного програмного забезпечення

для автоматизації надання послуг автосалоном.

Мова програмування: Visual C++, Visual C#

(мета, вихідні дані, програмне  забезпечення, середовища розробки, СУБД)


 

 

 

РЕФЕРАТ

 

Розробка програмного  забезпечення для автоматизації надання послуг автосалоном.

 

Обсяг роботи_31_стор._9_табл._8_рис. _15_джерел_1_додатки.

Предмет дослідження: автоматизація надання послуг.

Об’єкт дослідження: автомобілі.

Програмне забезпечення: : мови програмування Visual С#, Visual С++, СУБД MySQL.

Висновки: розроблено працездатне програмне забезпечення для автоматизації надання послуг автосалоном.

Ключові слова: АВТОСАЛОН, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЗВЯЗАНИЙ СПИСОК. 

ЗМІСТ

ВСТУП

5

РОЗДІЛ  І. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

7

1.1 Характеристика  задачі

7

   1.1.1 Характеристика задачі на C#

8

   1.1.2 Характеристика  задачі на С++

8

1.2 Вхідна інформація

9

   1.2.1 Вхідна  інформація (С#)

9

   1.2.2 Вихідна  інформація (С++)

10

1.3 Вихідна інформація

12

   1.3.1 Вихідна  інформація (С#)

12

   1.3.2 Вихідна  інформація (С++)

13

РОЗДІЛ ІІ. РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ

19

2.1. Розробка алгоритму вирішення задачі автоматизації надання послуг автосалоном (С#)

15

2.2 Розробка алгоритму вирішення задачі автоматизації надання послуг автосалоном (С++)

16

РОЗДІЛ III. Організація інформаційного забеЗпечення.

18

3.1 Структура інформаційних масивів задачі з автоматизації надання послуг автосалоном (С#).

18

3.2 Структура інформаційних масивів задачі з автоматизації надання послуг автосалоном (C++).

20

РОЗДІЛ IV. РОЗРОБКА ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАДАЧІ

24

4.1 Опис програми  для автоматизації надання послуг автосалоном (С#).

24

4.2 Опис програми для автоматизації надання послуг автосалоном (C++).

27

ВИСНОВКИ

29

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

30

Додатки

32


 

 

ВСТУП

 

Інформація - явище  незрівнянно більш давніше, ніж  сама людина. Уже природа у процесі  своєї еволюції передавала закодовану інформацію в рослинах і живих  організмах. З перших своїх кроків люди шукають і знаходять нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Однак ніколи раніше людство не накопичувало інформацію й знання настільки стрімкими темпами. Тому закономірним є те, що жодна галузь людської діяльності не зазнала такого розвитку як інформаційні технології. Саме вони були покликані збільшити ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від освіти і до менеджменту. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє найсучаснішими комп’ютерними технологіями. Значного прогресу можна досягти і в галузі освіти з впровадженням відповідних інформаційних комп’ютерних технологій, які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу студентам використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом із студентами інших міст, країн тощо.

Комп'ютеризація різних сфер діяльності людини призводить до економічного зростання і покращення фінансового стану підприємств. Людина займаючись підприємницькою  діяльністю намагається отримати максимальний прибуток за найкоротший час і з мінімальними затратами. У цьому їй в пригоді стають як комп'ютерні системи так і різноманітне програмне забезпечення. В той час, необхідно розуміти, що головну роль відіграє правильна побудова бізнес-процесу підприємства. Якісно спроектувати майбутнє підприємство дозволяє системний аналіз, який дає змогу розібрати, зрозуміти та поліпшити окрему сферу діяльності людини, а також дозволяє передбачити її можливі шляхи розвитку.

Мета курсової роботи - створення програмного забезпечення для автоматизації надання послуг автосалоном. Основними завданнями даної роботи є реєстрація замовлень у автосалоні. Об'єктом дослідження виступає автосалон.

Предметом дослідження  даної роботи є інформаційна підтримка процесу роботи автосалону.

Практична цінність програмної системи, що розроблятиметься, визначається її універсальністю і можливістю побудови, на її основі, реального програмного забезпечення для автоматизації надання послуг в цілому.

 

 

РОЗДІЛ І. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Щоб правильно  поставити задачу, необхідно визначити основні цілі і мету створення програмного забезпечення.

 

  1. Характеристика задачі

Останнім часом все помітнішою стає потреба у правильній організації процесу роботи, такої структури як автосалон. Здебільшого, якість роботи автосалону залежить від компетентності працівника та його вміння швидко та вдало зареєструвати замовлення, не втративши багато часу на це.

Необхідно створити працездатне програмне забезпечення, яке буде вирішувати такі проблеми:

  • Збереження інформації про замовлення та клієнта;
  • Контроль доступу до системи;
  • Отримання звітів про роботу автосалону.

Програма має  вирішувати такі задачі:

- створення  замовлення;

- видалення  замовлення;

- створення звітів;

- створення  графіків та діаграм;

- перегляд інформації  про автомобілі;

- видалення  та редагування інформації про  автомобілі;

- контрольований  доступ до системи.

Дані проблеми і задачі необхідно виконувати кожен день, при цьому вихідною інформацією необхідно вважати інформацію про автомобіль, а також деталі щодо замовлень.

   1. Характеристика задачі на C#

На мові програмування C# будуть вирішуватись наступні проблеми та задачі:

  • Створення замовлення;
  • Видалення замовлення;
  • Контрольований доступ до програми;
  • Перегляд замовлень та інформації про них.

На меті є створити програмний комплекс, який би мав такі характерні риси:

а) простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

б) робота з файлом (*.txt);

в) робота з базою даних (СУБД MySQL);

г) перегляд та редагування записів з бази даних.

Таким чином ми маємо створити програмне забезпечення, що дозволяло б зберігати та аналізувати інформацію, яка описуватиме весь процес функціонування автосалону.

 

1.1.2 Характеристика  задачі на С++

На мові програмування C# будуть вирішуватись наступні проблеми та задачі:

- створення  звітів;

- створення  графіків та діаграм;

- перегляд інформації  про автомобілі;

- видалення  та редагування інформації про автомобілі;

- контрольований  доступ до системи.

На меті є створити програмний комплекс, який би мав такі характерні риси:

а) простий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс;

б) робота з базою даних (СУБД MySQL);

в) перегляд та редагування записів з бази даних.

Таким чином ми маємо створити програмне забезпечення, що дозволяло б зберігати та аналізувати інформацію, яка описуватиме весь процес функціонування автосалону.

 

  1. Вхідна інформація

 

   1. Вхідна інформація (С#)

Ефективна діяльність автосалону вимагає наявності первинних даних. Вхідна інформація представляє собою сукупність показників, характеристик об'єкта дослідження, або інших значень, над якими необхідно проводити обчислення, здійснювати їх обробку тощо.

Для задачі проектування ефективної роботи автосалону вхідними даними виступають дані з файлу source.txt (Таблиця 1.1) та дані з таблиці autoinfo (Таблиця 1.2). У файлі зібрана інформація про замовлення. У таблиці бази даних – інформація про автомобілі.

 

Перелік і опис вхідних повідомлень

Таблиця 1.1. Структура файлу source.txt

№ п/п

Назва вхідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма

представлення

Термін і частота надходження

Джерело

1

2

3

4

5

6

1

Дані про замовлення

listTXT

Таблична

Після запуску програми

Працівник


 

 

 

Таблиця 1.2 Структура таблиці autoinfo

№ п/п

Назва вхідного повідомлення

Ідентифікатор

Форма

представлення

Термін і частота надходження

Джерело

1

2

3

4

5

6

1

Дані про замовлення

listDB

Таблична

Після запуску програми

Працівник

Информация о работе Автоматизація надання послуг автосалоном