Аналіз виконання державного бюджету за видатками

Автор: Пользователь скрыл имя, 10 Ноября 2011 в 10:07, реферат

Краткое описание

Підсумки 2009 року засвідчили, що розвиток економіки України відкинуто на чотири роки назад - реальне падіння ВВП було одним з найвищих у світі та становило "мінус" 14,8 відсотка. Обсяги промислового виробництва скоротились на 21,9 відсотка до рівня нижче, ніж на кінець 2004 року. Фінансовий результат (сальдо) підприємств від звичайної діяльності до оподаткування у 2009 році вперше за всю історію статистичних спостережень України був негативним та становив "мінус" 42,4 млрд. гривень.

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 142.00 Кб (Скачать)

     2. Аналіз виконання державного бюджету за видатками

     2.1. Аналіз видатків бюджету за 2009-2010 рр

     Підсумки 2009 року засвідчили, що розвиток економіки  України відкинуто на чотири роки назад - реальне падіння ВВП було одним з найвищих у світі та становило "мінус" 14,8 відсотка. Обсяги промислового виробництва скоротились на 21,9 відсотка до рівня нижче, ніж на кінець 2004 року. Фінансовий результат (сальдо) підприємств від звичайної діяльності до оподаткування у 2009 році вперше за всю історію статистичних спостережень України був негативним та становив "мінус" 42,4 млрд. гривень. Реальна заробітна плата скоротилася на 9,2 відсотка, чого не спостерігалось з 2000 року, а заборгованість із заробітної плати зросла на 23,9 відсотка. Рівень безробіття населення зріс більше ніж на третину до 8,8 відсотка. 2009 рік був одним з найневдаліших бюджетних років за часи незалежної України - фінансова криза та непрофесійність попереднього Уряду призвели до того, що розпис доходів Державного бюджету України у 2009 році був недовиконаний на 45,6 млрд. грн., або на 17,9%, надходження порівняно із 2008 роком скоротились на 22,0 млрд. грн., або на 9,5 відсотка.

     Відповідно  до оперативного звіту Державного казначейства України видаткова частина Державного бюджету України за 2009 рік виконана в обсязі 242,4 млрд. грн., що на 0,9 млрд. грн. (на 0,4%) більше аналогічного показника попереднього року. Рівень виконання річного плану, затвердженого Верховною Радою України на 2009 рік, становить 88,4%.

     Планові видатки загального фонду державного бюджету встановлені в сумі 194 млрд. 378,7 млн. грн., а проведені в сумі 187 млрд. 760 млн. грн., або 96,6 відс. плану. Таким чином, річні призначення не виконані на 6 млрд. 618,7 млн. грн., або 3,4 відсотка.

     На  кінець року залишилися неоплаченими зареєстровані головними розпорядниками в органах Державного казначейства фінансові зобов'язання щодо проведення видатків на суму 1 млрд. 227,5 млн. грн. та залишилися нерозподіленими кошти загального фонду на суму 3 млрд. 815,4 млн. гривень.

     Виконання державного бюджету за видатками 

№ з/п Показники План (млн.грн.) Виконано (млн. грн.)
всього у т. ч. загальний фонд всього у т. ч. загальний фонд
сума відс . сума відс .
- ВСЬОГО 284 665 194 379 242 357 85,1 187 760 96,6
з них:
1. Загальнодержавні  функції  37 575 27 500 24 868 66,2 23 356 84,9
2. Оборона 12 999 7 960 9 655 74,3 7 858 98,7
3. Громадський порядок, безпека та судова влада  25 252 20 393 24 164 95,7 20 026 98,2
4. Економічна  діяльність 51 462 7 019 33 234 64,6 6 784 96,7
5. Охорона навколишнього  природного середовища 2 160 1 197 1 824 84,4 1 118 93,4
6. Житлово-комунальне господарство 368 106 248 67,4 72 67,9
7. Охорона здоров'я  8 040 6 379 7 531 96,7 6 090 95,5
8. Духовний і  фізичний розвиток 3 507 2 200 3 216 91,7 2 087 94,9
9. Освіта  25 831 16 624 23 925 92,6 16 523 99,4
10. Соціальний  захист та соціальне забезпечення 53 909 47 720 51 512 95,6 47 357 99,2
11. Кошти, що передаються  до бюджетів інших рівнів 63 564 57 281 62 180 97,8 56 489 98,6
 

     У структурі видатків загального фонду  найбільш значними за обсягами були міжбюджетні  трансферти - 56 млрд. 489,4 млн. грн., або 30,1 відс. загального обсягу, видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення - 47 млрд. 356,6 млн. грн. (25,2 відс.), виконання загальнодержавних функцій - 23 млрд. 355,3 млн. грн., або 12,4 відс., економічну діяльність - 6 млрд. 784,1 млн. грн. (3,6 відсотка).

     Видатки загального фонду державного бюджету, що статтею 27 закону про державний бюджет визначені захищеними, передбачені в сумі 183 млрд. 908 млн. грн., або 94,6 відс. запланованого річного обсягу. За підсумками року вказані видатки проведено в сумі 179 млрд. 918,9 млн. грн., або 97,8 відс. затверджених річних призначень. Зокрема, на надання поточних трансферів органам державного управління використано 56 млрд. 346 млн. грн., що на 599,2 млн. грн. (1,1 відс.), менше плану, поточні трансферти населенню - 48 млрд. 767,5 млн. грн., що на 376 млн. грн. (0,8 відс.), менше, оплату праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями - 42 млрд. 827,7 млн. грн., що на 145,7 млн. грн. (0,3 відс.), менше, виплату процентів (доходу) за зобов'язаннями - 8 млрд. 799 млн. грн., що менше на 2 млрд. 937,7 млн. грн. (25 відсотків).

             Основні макропоказники економічного  і  соціального  розвитку  
України в 2010 році виявилися кращими порівняно з відповідними  прогнозними  показниками,  що  були  враховані   при затвердженні державного бюджету на 2010 рік. Зокрема, реальне зростання валового внутрішнього продукту  за  звітний  рік становило за   попередніми   даними   4,2  відсотка  при  прогнозі 3,7 відсотка,  реальна заробітна плата працівників  збільшилася  в  
середньому на  10,2  відсотка  при  прогнозованому її зростанні на 5 відсотків.  Індекс споживчих цін (грудень 2010  року  до  грудня 2009 року)   при  прогнозованому  рівні  113,1  відсотка  становив  
109,1 відсотка.

            Доходи Державного бюджету України  за 2010  рік становили  240,6 млрд гривень, або 94,4 відсотка затверджених (із змінами)  показників. Виконання державного бюджету за видатками у 2010 році здійснювалося відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік", на основі принципів програмно-цільового методу та було спрямовано на реалізацію місії бюджету та досягнення встановлених цілей.

       З метою досягнення системи цінностей, що була покладена в основу бюджету 2010 року, під час виконання бюджету  за видатками було посилено соціальний захист громадян через підвищення соціальних стандартів, які профінансовані у повному обсязі, забезпечено підтримку стійкого економічного зростання шляхом збільшення капітальних видатків та реалізації інфраструктурних проектів.

       Новий Уряд забезпечив збільшення середньомісячних видатків державного бюджету у квітні-грудні 2010 року на 8216,8 млн. грн., або на 42,9%, порівняно з січнем-березнем, до 27353,2 млн. гривень.

       Касові  видатки Державного бюджету України  за 2010 рік виконані в обсязі 303588,7 млн. грн., що на 61151,5 млн. грн. (на 25,2 відсотка) більше аналогічного показника 2009 року. Рівень виконання річного плану, затвердженого Верховною Радою України на 2010 рік, становив 98,6 відсотка проти 88,4 відсотка у 2009 році.

       За  загальним фондом державного бюджету  у 2010 році було відкрито асигнувань на проведення видатків в обсязі 240557,6 млн. грн., що відповідає 99,6% плану звітного періоду (97,1% у 2009 році) і враховує заходи з економії видатків та фактичну наявність зареєстрованих зобов'язань.

       Касові  видатки загального фонду державного бюджету були здійснені на рівні 99,1% виділених асигнувань, що пов'язано із необхідністю проведення визначених законодавством процедур здійснення видатків, та становили 238314,9 млн. гривень. Обсяг касових видатків загального фонду державного бюджету за 2010 зріс проти аналогічного показника 2009 року на 50566,9 млн. грн., або на 26,9 відсотка.

       Захищені  статті та пріоритетні видатки загального фонду державного бюджету у 2010 році були профінансовані стовідсотково  у сумі 227574,5 млн. грн., у тому числі:

       - оплата праці працівників бюджетних установ з нарахуваннями, соціальні виплати населенню - 50318,0 млн. грн., що на 6162,1 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

       - медикаменти та перев'язувальні  матеріали, продукти харчування - 3781,2 млн. грн., що на 413,6 млн. грн.  більше ніж у 2009 році;

       - оплата комунальних послуг та  енергоносіїв - 3205,6 млн. грн., що на 719,1 млн. грн. більше ніж у  2009 році;

       - трансферт Пенсійному фонду - 59963,8 млн. грн., що на 15031,5 млн. грн.  більше ніж у 2009 році;

       - чорнобильські соціальні програми  - 2469,9 млн. грн., що на 377,9 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

       - видатки на підготовку кадрів  вищими навчальними закладами  І-ІV рівнів акредитації - 15430,2 млн. грн., що на 3050,8 млн. грн.  більше ніж у 2009 році;

       - фундаментальні і прикладні дослідження та дослідно-конструкторські роботи - 3599,1 млн. грн., що на 501,8 млн. грн. більше ніж у 2009 році;

       - реформування та розвиток Збройних  Сил України - 105,6 млн. грн., що  на 18,9 млн. грн. більше ніж у  2009 році.

       За  економічною класифікацією статей видатків найбільш значне зростання у 2010 році зафіксоване за: видатками на виплату процентів (доходу за зобов'язаннями) - на 68% до 16639,5 млн. грн., що пояснюється різким збільшенням державного боргу попереднім Урядом; видатками на оплату комунальних послуг та енергоносіїв - на 34,2% до 4164,3 млн. грн., що пов'язано зі зростанням цін на енергоносії через невигідні газові угоди, підписані попереднім Урядом; видатками на виплату пенсій і допомог - на 33,3% до 66074,0 млн. грн., що стало наслідком реалізації політики нового Уряду щодо підвищення соціальних гарантій; видатками на поточні трансферти органам державного управління інших рівнів - на 21,9% до 75362,9 млн. грн., що пов'язано із пріоритетною увагою нового Уряду до розвитку регіонів; видатками на дослідження і розробки, видатками державного (регіонального) значення - на 19% до 28078,4 млн. грн., та капітальними видатками - більш як вдвічі до 21057,1 млн. грн., що пояснюється політикою нового Уряду щодо переходу до інноваційно-інвестиційної моделі розвитку та значною мірою пов'язано із надолуженням відставання від графіка підготовки до Євро-2012, допущеного попереднім Урядом.

       За 2010 рік із Державного бюджету України  до місцевих бюджетів було перераховано трансфертів на загальну суму 78182,6 млн. грн., у тому числі із загального фонду -72699,7 млн. гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2009 року обсяг перерахованих трансфертів з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2010 році збільшився на 15877,1 млн. грн., або на 25,5 відсотка, що дало змогу забезпечити виплату заробітної плати працівникам установ бюджетної сфери, що утримуються з місцевих бюджетів, у повному обсязі, а також спрямувати близько 2 млрд. грн. на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів.

       Видатки соціального спрямування у 2010 році здійснювалися у першочерговому порядку, на їх проведення було виділено 100% планових асигнувань за звітний період. Касові видатки соціального спрямування за загальним фондом державного бюджету за 2010 рік проведено у сумі 212546,4 млн. грн., що перевищує на 42679,4 млн. грн., або на 25,1%, показник 2009 року.

       У 2010 році приріст середньозваженої мінімальної  заробітної плати до попереднього року становив 245,1 гривень, що у 2,2 раза більше ніж у 2009 році. Це дало змогу суттєво  підвищити заробітну плату працівників бюджетної сфери порівняно з 2009 роком: середньомісячна заробітна плата лікаря-хірурга вищої категорії у стаціонарі зросла на 29,5%, завідувача дошкільного навчального закладу - на 34,4%, бібліотекаря І категорії - на 46,9 відсотка.

       На  виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам  та тимчасової державної допомоги дітям  у 2010 році спрямовано 22743,6 млн. грн., що на 6123,2 млн. грн. більше ніж у 2009 році.

       Середній  розмір пенсійних виплат у 2010 році становив 1151,9 гривень, при цьому його приріст у 2010 році був більш як у півтора рази вищим ніж у 2009 році.

       Загальний обсяг видатків, затверджений в Державному бюджеті України на 2010 рік, на реалізацію норм чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення становив 64770,9 млн. грн., у тому числі - за загальним фондом 59963,8 млн. грн., за спеціальним фондом (за рахунок додаткових зборів на виплату пенсій) - 4807,1 млн. грн., і здійснений у повному обсязі.

       Пенсійні  виплати у 2010 році здійснювались вчасно і в повному обсязі, станом на 1 січня 2011 року заборгованості з пенсійних виплат немає.

       В 2010 році Уряд не тільки повністю фінансував підвищені соціальні зобов'язання бюджету, але й акцентував свою увагу  на відтворенні інвестиційного потенціалу країни.

       Фінансування  капітальних видатків було здійснено  в обсязі 21057,1 млн. грн., що у 2 рази більше ніж у 2009 році. За загальним фондом відбулося зростання капітальних  видатків майже в 3,3 раза, або на 2522,0 млн. грн. до 3640,4 млн. гривень. У структурі видаткової частини державного бюджету частка капітальних видатків збільшилася на 2,6 в. п. до 6,9 відсотка.

       У 2010 році, на відміну від попереднього року, активно використовувався такий  інструмент стимулювання інвестиційного розвитку, як Стабілізаційний фонд, який було створено у державному бюджеті з метою подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи. Порівняно з 2009 роком видатки за рахунок коштів Стабілізаційного фонду зросли вдвічі, або на 10187,8 млн. грн., та становили 20140,2 млн. грн. 
 

 

      2.2. Видатки на соціальний захист населення

     В Україні видатки на соціальну  сферу становлять понад 50 % зведеного  бюджету, найбільшу питому вагу в  яких мають видатки на соціальний захист населення.

     Соціальни захист – це система відносин між державою, господарюючими структурами з одного боку та з громадянами з іншого боку, у пороцесі яких за рахунок частини валового внутрішнього продукту утворюються й використовуються фонди фінансових ресурсів для матеріального забезпечення та обслуговування окремих категорій і груп громадян.

Информация о работе Аналіз виконання державного бюджету за видатками