Войти    Поиск   Связаться с нами

Тесты по "Психологии"

Дата: 11 Февраля 2013 в 17:08
Автор: w************@mail.ru
Тип: тест
Скачать в ZIP (50.67 Кб)
Файлы: 1 файл
111.rtf (589.75 Кб)   —   ОткрытьСкачать

C) Розенцвейіг тесті

D) К.Юнгтің «Сөздік ассоциациялар» тесті

E) Люшердің түстік тесті

Верный ответ: A

6.Психодиагностика - бұл:A)теориялық құрылыстарды тексеру және іске асыру тәсілі ретінде практикалық психологияның бағыты

B)адамның ішкі әлемін сипаттайтын, ауыспалы жғне тұрақты шамаларды қолданатын теориялық пән

C) осы және тағы басқалары

D) тұлғаны коррекциялау бойынша теорияның құрылыстарды іске асырумен айналасатын практикалық психологияның бағыты

 

E) медициналық психологияның бағыты

Верный ответ: A

7.Психодиагносттың практикалық жұмысының тиімділік критерийлері оның кәсіби әрекетінің келесі факторымен байланысты:A) психологиялық ақпаратты алу және беру тәсілдері мен амалдары

B) осы және басқа

C) жалпылама теория

D) психологиялық ақпаратты алу тәсілдері

E) психологиялық ақпаратты беру тәсілдері

Верный ответ: A

8. Әдістемелердің қай қасиеті олар ғрқашан және әркез, ситуация мен түсіндірмеден бастап, алынған көрсеткіштерді есептеу мен интерпретациялауға дейін, бірдей қолданылуы керектігін көрсетеді:A) сәйкестілік

B) салыстырмалылық

C) стандарттылық

D) сенімділік

E) дәлдік

Верный ответ: A

9.Әдістемелердің қай класына Розенцвейгтің фрустрациялық тесті жатады:A) проективті әдістемелер

B) сауалнама-тесттер

C) идеографиялық техникалар

D) шкалалық техникалар

E) сұхбат

Верный ответ: A

10.Сыналушы сұрақтардың бірқатарына жауап беріп қоймай, өзі туралы кейбір әлеуметтік-демографиялық мәліметтерді жеткізеді:A) анкета

B) сұхбат

C) сауалнама

D) әңгіме

E) рольдік ойын

Верный ответ: A

11.Адам психологқа өзі қатынасқандағы психодиагностикалық жағдай:A) клиент жағдайы

B) экспертиза жағдайы

C) стандартты бақылау

D) тестілік диалог

E) рангілеу

Верный ответ: A

12.16-факторлы тұлғалық тестінің авторы:A) Р.Кеттелл

B) Г.Роршах

C) Я.Морено

D) Розенцвейг

E) Л.Термен

Верный ответ: A

13.Сыналушы барлық объектілерді берілген критерийдің өсу немесе кему ретінде тізетін, әдістемелік тәсілі:A) рангілеу

B) экспертиза жағдайы

C) стандартты бақылау

D) тестілік диалог

E) клиент жағдайы

Верный ответ: A

14.Қай таным процесін бағалау үшін «Корректуралық проба» әдістемесі қолданылады:A) зейін

B) ес

C) қиял

D) ойлау

E) қабылдау

Верный ответ: A

15Диагносттың психологиялық интуициясына, кәсіби тәжірибесіне негізделетін әдістер:A) эксперттік

B) стандартты

C) хронометриялық

D) унификациялық

E) социометрия

Верный ответ: A

16.Жасөспірімдер үшін патомінездемелік диагностикалық сауалнама (ПДО) авторы:A) А.Е.Личко

B) Н.И.Гуткина

C) В.М.Русалов

D) А.А.Бодалев

E) Д.Б.Эльконин

Верный ответ: A

17.Оқушының мінез-қылық нормативтері мен үлгерім талаптарына тұрақты сәйкессіздігі:A) мектептік дезадаптация

B) эмоционалды дезадаптация

C) фрустрация

D) функционалды қалыптар

E) автономды позиция

Верный ответ: A

18.Күшті даму, оны көпшілік адамдардан ажырататын, адам мінезінің қандай да бір қырының басқаларынан бөлінуі:A) агрессивтік

B) мінез екпіндеулері

C) астеникалық эмоциялар

D) аффилиация

E) алаңдау

Верный ответ: A

19. Мінез-құлықтың жекелей типтерін анықтау үшін арналған және стандартты жағдайларда ұсынылатын, тапсырмалар немесе сұрақтар жиынтығынан тұратын, тұлғаның психологиялық қасиеттерін бағалауға арналған спецификалық құрал:A) тест

B) сұхбат

C) сауалнама

D) бақылау

E) эксперимент

Верный ответ: A

20.Қандай да бір іс-әрекет түрлерінде адамның тәжірибелік жетістіктерін бағалау негізіне жататын, психологиялық тесстер тобы:

A) жетістіктер тесттері 

B) қалыптар мен қасиеттер тесті

C) тұлғалық тесттер

D) интеллект тесттері

E) кәсіби тесттер

Верный ответ: A

21 «Психологиялық профиль» көмегімен тұлғаны тұтас бағалау әдісін кім ұсынды:A) Г.Россолимо

B) А.Лазурский

C) А.Бине

D) В.Вундт

E) Э.Крепелин

Верный ответ: A

22.Психолог пен басқа адамның әрекеттестігінің мақсаттары:A) әлеуметтік, этикалық, адамгершілік, психологиялық

B) психологиялық және әлеуметтік

C) психологиялық

D) әлеуметтік

E) этикалық

Верный ответ: A

23Топ мүшелері бірі-біріне түрлі критерийлер бойынша беретін қиылысатын екіжақты бағалар жинау жолымен топ құрылымын зерттеуге арналған тесттер:A) социометриялық тесттер

B) процессуалды тесттер

C) проективті тесттер

D) кәсіби тесттер

E) педагогикалық тесттер

Верный ответ: A

24.Өлшеуші психодиагностикалық әдістерге талаптарды құрумен айналысатын технологиялық ғылыми пән:A) дифференциалды психометрия

B) дифференциалды психология

C) педагогикалық психология

D) жас ерекшелік психологиясы

E) психологиялық диагностика

Верный ответ: A

25.«Рисунок семьи» («Отбасы суреті») тесті нені зерттеу үшін қолданыладыA) баланың ата-анасымен өзара қатынастарын

B) баланың құрбыларымен өзара қатынастарын

C) мектепте оқытуға даярлықты

D) шығармашылық ойлауды

E) қиялды

Верный ответ: A

26.Психодиагностикалық әдістер классификациясының авторлары. Артығын алыңыз:A) К.М.Гуревич

B) А.Ф.Лазурский

C) Й.Шварцара

D) В.Гайда, В.Захаров

E) А.Бодалев,В.Столин

Верный ответ: A

27.Психологиялық дистанция,бұл:A)басқа адамға және өзіне рұқсатты өлшемі, бұл өлшем қажеттілігін негіздеу

B) басқа адамның жанында болуына эмоционалды күйзелу

C) бір адамның басқа адамнан автономдылық деңгейі

D) қоршағандарға қол жетпес адам эмоциялары

E) индивидуум вакуумы, шындықтан кету үшін орын

Верный ответ: A

28.Зерттелетін топпен ғрекеттестікте тұрақты элементтер анализі үшін материал қызметін атқарады:A)олар енетін үлкен социуммен берілген топ әрекеттестігінің сипаты

B) кешірім, жазалау және құптау түрінде топ мүшелерінің бір-біріне әсер ету мазмұны

C) топтың әр мүшесінің тұлға типологиясы

D) топ мүшелерінің ғлеуметтік рольдерінің дифференциациясы

E) зерттелетін социумда кіші-топ құру себебі

Верный ответ: A

29.Дамуында бұзылулары бар балаларды көмекші мектептерге болу, бұл:A) теріс мінез-қылық диагностикасы

B) дефектологиялық селекция

C) гармонияландырылатын коррекция

D) ақыл-ой даму диагностикасы

E) өзара қатынастар диагностикасы

Верный ответ: A

30.Индивидуалды нәтижелерді кейбір критериймен сәйкестеу жолымен бағаланатын тесттер:A) критерийлі-бағдарлы тесттер

B) интеллектуалды тесттер

C) тұлға тесттері

D) жетістіктер тесттері

E) кәсіби тесттер

Верный ответ: A

31Зерттеу жүргізілетін адамдар тобы:A) таңдаулылар

B) сәйкестік

C) верификация

D) гипотеза

E) эксперимент

Верный ответ: A

32.Қай тұлғалық тест-сауалнама негізінен клиникалық тәжірибеде қолданылады:A) Айзенк тесті

B) Кеттелл тесті

C) ММРІ

D) ТАТ

E) Векслер тесті

Верный ответ: A

3«Қағаздық технология» формасында - тапсырмалары бар тестілік буклет және, сыналушы өз жауаптарын белгілейтін, бланк көмегімен өткізілетін психологиялық тесттер:A) бланкілі

B) копмпьютерлі

C) сурет

D) жазбаша

E) аппараттық

Верный ответ: A

34.Қай жылы ТАТ (Тақырыптық апперцепция тесті) құрылды:A) 1935

B) 1921

C) 1961

D) 1916

E) 1890

Верный ответ: A

35...-бұл әлеуметтік-демографиялық мінездемелерінің бірқатары бойынша берілген сыналушыға ұқсас, адамдардың үлкен жиынтығының дамуының орташа деңгейі:A) сәйкестік критерийлері

B) бір мағыналылық

C) тест нормасы

D) нақтылық

E) сенімдік

Верный ответ: A

36.Өмір жағдайларына жауап қайтарудың әдетті тғсілдерін анықтайтын, тұлға қасиеттерінің жиынтығы:A) тұлға қыры

B) мінез

C) функционалды қалыптар

D) эмоционалды қалып

E) іскерлік

Верный ответ: A

37..-дербес мағынаға ие және қандай да бір жеке қасиетті бағалайтын, психологиялық тесттің бөлігі немесе оның шкаласы:A) субтест

B) бір мағыналылық

C) нақтылық

D) сенімділік

E) фактор

Верный ответ: A

38.Айналасында болып жатқан адам зейіні мен санасының бағыттылығы:A) экстраверсия

B) интроверсия

C) эмпатия

D) эмоционалдылық

E) эгоцентризм

Верный ответ: A

39.Психологияда статистиканы қолданудың бастаушысы кім:A) Ф.Гальтон

B) Ч.Дарвин

C) В.Вундт

D) Т.Симон

E) А.Бине

Верный ответ: A

40.Үй. Ағаш. Адам» тесті проективті әдістемелердің қай типіне жатады:A) құрылымдау әдістемелері

B) толықтыру әдістемелері

C) интерпретация дістемелері

D) шығармашылық өнімдерін зерттеу әдістемелері

E) экспрессияны зерттеу әдістемелері

Верный ответ: A

41.Тест көмегімен алынатын бағаларды бір-бірімен, олар қайда және қашан, кіммен алынғанына тәуелсіз, салыстыруға болады, егер тест дұрыс қолданылса, бұл:A) салыстырмалылық

B) сәйкестік

C) стандарттылық

D) бір мағыналылық

E) сенімділік

Верный ответ: A

42 Ғылыми психологиялық тәжірибелер жүргізілетін адам - бұл:а) сыналушы

B) топ

C) психодиагност

D) бақылаушы

E) экспериментатор

Верный ответ: A

43Сөздерді қолдану тапсырмаларынан тұратын тесттер:A) вербалды

B) бланкілі

C) сурет

D) проективті

E) вербалды емес

Верный ответ: A

44Тесттерді тәжірибеде қолдану процедурасы:A) тестілеу

B) іскерлік

C) ұмтылыс

D) социометрия

E) өзін-өзі бағалау

Верный ответ: A

45Техникалық ойлау деңгейін бағалау тестінің авторы кім:A) Бине

B) Беннет

C) Кеттелл

D) Айзенк

E) Морено

Верный ответ: A

46Психодиагностика, бұл:психологиялық ғылым саласы жғне адамның индивидуалды қабілеттерін анықтаудың түрлі әдістерін құру мен пайдаланумен байланысты, психологиялық тәжірибенің маңызды формасы

B)адамдардың қарым-қатынасы мен пайда болатын, психологиялық құбылыстарды зерттейтін, психологиялық ғылымның саласы

C) еңбек ғрекетінің психологиялық аспектілерін зерттейтін, ғылым саласы

D) кейбір психикалық және мінез-қылық құбылыстарының тұқымқуалаушылық сипатын зерттейтін зерттеулер саласы

E) психика дамуының фактілері,заңдылықтары мен механизмдері туралы ғылым

Верный ответ: A

47 Психологияның негізгі әдістері:A) бақылау және эксперимент

B) тесттер және сұхбат

C) бақылау және әңгіме

D) әңгіме және сауалнама

E) тест

Верный ответ: A

48Дарындылыққа тірек болатын қабілеттілікке жағдай туғызатын  тума қасиет:A)нышан

B) жүйке жүйесі

C) темперамент

D) сезгіштік

E) іс-әрекет

Верный ответ: A

49 Жоғары жүйке қызметінің тек адамға  тән типтері туралы пікріді кім аштыA) Павлов

B) Гиппократ

C) Галь

D) Бине

E) Сеченов

Верный ответ: A

50Адам санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақталуын  көрсететін құбылыс:а) зейін

B) темперамент

C) қабылдау

D) ерік

E) ой

Верный ответ: A

51Жеке адам деп кімді айтамыз?A)қоғамда  өмір сүретін  әлеуметтік қатынаста болатын  қоғамды іс-әрекет жасайтынды

B) азды-көпті білімі барды

C) адамды

D) белгілі бір қоғамның мүшесі

E) кісіні

Верный ответ: A

52Топтағы мүшелердің ұйымдасып, бірлесіп іс-әрекет жасауы:A)демократиялық

B) директивті

C) өміршілдік

D) ымырашыл

E) басқарушы

Верный ответ: A

53.Психофизикалық зейінді А.А.Ухтомский не арқылы  түсіндірді?A) доминанта

B) «Ақ дақ» теориясы

C) мидың сыртқы қабығының әрекеті арқылы

D) мидың сыртқы қабығына ретикулярлық формацияның әсері

E) Н.М.Ливановтың константасы

Верный ответ: A

54Сыртқы дүниені бейнелейтін ең жоғары не?A) сана

B) қабылдау

C) сезім

D) ой

E) қиял

Верный ответ: A

55Заттар мен құбылыстар туралы ойды не дейді?A) ұғым

B) сөз

C) қиял

D) пікір

E) ес

Верный ответ: A

 


Краткое описание
1. Розенцвейг тесті ұсынады: A) сызбалы суреттерін B) кубиктер жиынын C) матрицаларды D) анықтамаларды
E) суреттерді
Верный ответ: A
2.Қарым-қатынас жүйесінде сыналушының орнын анықтауға болады: A) социометрия арқылы B) семантикалық дифференциал арқылы C) ММРІ D) «Тест руки» бойынша E) Кеттел тесті бойынша
Верный ответ: A
Оглавление
содержание отсутствует