Войти    Поиск   Связаться с нами
INCOTERMS 2009
Другими словами, Инкотермс представляет собой документ, в котором содержатся основные права и обязанности контрагентов в зависимости от выбранного режима поставки, а также правила: распределения расходов на транспортировку груза между продавцом и покупателем, а также определения момента перехода обязанностей по их оплате; определения момента перехода рисков гибели или повреждения груза; определения даты поставки товара, то есть фактического его предоставления продавцом в распоряжение покупателя или нанятого им перевозчика.
Iнвестиційні ризики та їх оцінка
Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь-якого інвестора в умовах сучасної ринкової економіки. Здебільшого, вкладаючи свої кошти в виробництво тих чи інших товарів чи послуг, інвестор не може мати цілковитої впевненості в суспільному визнанні результатів цього виробництва. На практиці таке визнання залежить від вдалого сполучення різних факторів, отже інвестори ризикують отримати прибуток, менший за очікуваний, або, навіть, зазнати збитків.
Iнститутів та їх розвитку в Україні
Метою моєї курсової роботи є дослідження структури ринкової економіки, а саме її інститутів та їх розвитку в Україні.
Побудова розвинутого ринкового господарства – процес досить складний і тривалий.У розвинутих країнах Заходу він відбувся як природний,взаємопов’язаний з економічним і соціальним прогресом суспільства.
Ринок — досягнення всього людства на всіх етапах його розвитку до найвищих форм суспільного прогресу. Ринкове господарство є середовищем, "атмосферою", в рамках і з допомогою яких відтворюються і панують відносини і зв'язки товарного виробництва.
Iтелектуальна власність
На сьогодні, в цілому, право Співтовариства не регулює питань, пов'язаних із правом власності. Однак один з аспектів права власності все-таки безпосередньо стосується права Співтовариства; мова йде про право інтелектуальної власності. Надаючи загального визначення, можна зазначити, що право інтелектуальної власності виникає внаслідок інтелектуальної діяльності однієї або більше осіб. У широкому сенсі до нього входять право авторства, патент і право на товарний знак. Головна причина того, що право Співтовариства звернуло увагу на норми права інтелектуальної власності, полягає в тому, що будь-яка система норм, яка регулює питання, пов'язані з інтелектуальною власністю, спрямована на захист дуже важливих особистих прав.
Mezdunarodnaje finansovaja sistema
Įvadas
Valiuta ir valiutų sistema
Valiutos kursas, jo rūšys
Valiutų kursų sistemos
Laisvai plaukiojantis valiutos kursas
Fiksuotas valiutos kursas
Tarptautinės valiutų sistemos raida
Aukso standarto sistemа
Bretton Woods sistema
Jamaikos valiutų sistema
Tarptautinė finansinės organizacijos
Literatūra
Monetary system of Ukraine
The formation of the stable relations concerning the purchase and sale of foreign currency and their legal consolidation historically led to the formation of the first national and then the international monetary systems. Although monetary relations brought to life primarily by the development of the international trade (through the movement of goods and services overseas), as well as the international capital movements, they have relative independence, which in the global economy has a tendency to increase. Currency relations’ impact on the production becomes more perceptible. To a large extent, this is the result of the further economic life internationalization, the deepening of integration trends in different regions of the world, significantly increasing role of external factors in the national reproductive process of industrial production, a huge increase in world currency trading, and the emergence and rapid spread of new financial instruments.
So, nowadays, in the era of the globalization and growing interdepence of nations it is very important to know not only how monetary system of every single country is carried out, but also how the international monetary system works.
The research project on a theme “The international monetary system and its evolution” is devoted to the problems of the international monetary system and its particular elements functioning showed through its gradual development.
The object of research of the work is the international monetary system. The subject of the research project is functioning of the international monetary system and its evolution stages. The purpose of this research project is the analysis of its object.
For achieving the purpose of the project it is necessary to fulfill such tasks, as:
• The analysis of the theoretical bases of the international monetary system functioning;
• The analysis of the stages of development of the international monetary system, as well as the leading organization of the modern international monetary system – International Monetary Fund (IMF).
• The research of functioning of the international monetary system's key elements;
• An overview of the international monetary system problems and prospect.
Methods for achieving the tasks of the research project are as follows: analytical, comparative, observant, statistical and research.
As a result of this research project modern consisting and functioning of the international monetary system and its elements through the process of its evolution must be clear.
Product placement как элемент финансирования кинопроекта
Реклама была, есть и остается одним из самых эффективных способов продвижения товара. Но с течением времени прямая реклама все менее эффективна – и маркетологи этого не отрицают. Другое дело - скрытое воздействие на потребителей. В отличие от других видов рекламы, Product Placement интегрирует марку, продукт, услугу в сценарий фильма, сериала. Задача Product Placement состоит не только в рекламе той или иной продукции, но и в создании четких позитивных ассоциаций с брендом, маркой, услугой.
Riding high The big winner from the financial crisis
AS THE dust settles on an extraordinary period of financial tumult, which reached its zenith five years ago this week with the bankruptcy of Lehman Brothers, two banks vie for the title of the world’s biggest by market capitalisation. One is Wells Fargo, a San Francisco-based institution; the other is China’s state-owned ICBC. It says something about the state of global finance that both are largely domestic, conventional lenders, and that both are buoyed and buffeted by the policies of their respective governments.
SWOT-аналіз телекомунікаційного оператора ПАТ «Укртелеком»
Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» – сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
The Individual and Society
Most introductory textbooks on Economics begin by posing the question, 'What is Economics about? Although Economics is a vast subject and precise definitions are usually very complex, it is not a difficult matter to give a simple and sensible answer to the basic question. Economics is essentially a study of the ways in which people apply their knowledge, skills, and efforts to the gifts of nature in order to satisfy their material wants.