Технічне обслуговування дорожньо-транспортних засобів

Автор: Пользователь скрыл имя, 04 Марта 2013 в 16:30, реферат

Краткое описание

Спостерігається масове находження на ринок принципово нових видів машин і обладнання, парк яких досяг уже мільйонів. У цих умовах зросли роль і значення технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів, яке перетворилось на важливу галузь сфери послуг. Головне завдання ТО полягає в забезпеченні постійної готовності дорожньо - транспортних засобів (ДТЗ) до експлуатації і високої ефективності їх використання. Таким чином, у найбільш загальному вигляді ТО – це комплекс технічних послуг, пов’язаних з продажем і використанням ДТЗ та забезпеченням постійної готовності їх до високоефективної експлуатації. Із суті ТО випливають дві його важливі функції : забезпечення оптимального й економічного використання покупцем придбаних ДТЗ, а також сприяння розширенню їх продажу.

Файлы: 1 файл

Vtsup.docx

— 16.60 Кб (Скачать)

Автомобільний транспорт  здатний оперативно здійснювати  великі завдання в забезпеченні автомобільними перевезеннями галузей народного  господарства, а також населення. Тема автомобілізації суспільства  є дуже актуальною, тому що вона є  складовою частиною технічного прогресу і чинить серйозний вплив на структуру  економіки,культуру, здоров'я людей, їх фізичний розвиток. Автомобільний  транспорт забезпечує економію суспільного  часу в перевезеннях вантажів і пасажирів, сприяє розвитку продуктивних сил суспільства, розширенню міжрегіональних зв'язків, залученню в процесі суспільного  відтворення ресурсів окремих районів, а також поліпшенню культурно-побутового обслуговування населення. У той  же час автомобілізація надає  істотний вплив на структуру капітальних  вкладень, архітектуру і планування міст, а також на різні сфери  життя суспільства - охорону здоров'я, культуру, просвітництво.

Важливі науково – технічні відкриття привели до корінних змін у структурі світової економіки “індустріалізації” побуту;включили у сферу виробництва і збуту нові моделі машин, устаткування, нові матеріали і технології; змінили організацію виробництва, системи збуту;привели до прискореного морального старіння машин і устаткування, скоротили строки їх заміни. Спостерігається масове находження на ринок принципово нових видів машин і обладнання, парк яких досяг уже мільйонів. У цих умовах зросли роль і значення технічного обслуговування дорожньо-транспортних засобів, яке перетворилось на важливу галузь сфери послуг. Головне завдання ТО полягає в забезпеченні постійної готовності дорожньо -  транспортних засобів (ДТЗ) до експлуатації і високої ефективності їх використання. Таким чином, у найбільш загальному вигляді ТО – це комплекс технічних послуг, пов’язаних  з продажем і використанням ДТЗ та забезпеченням постійної готовності їх до високоефективної експлуатації. Із суті ТО випливають дві його важливі функції : забезпечення оптимального й економічного використання покупцем придбаних ДТЗ, а також сприяння розширенню їх продажу.

Між попитом на ДТЗ і  попитом на ТО є двосторонній зв’язок. Попит на технічний сервіс є похідною від попиту на ДТЗ. І разом з тим забезпечення сервісу куплених ДТЗ розширює попит на них. Ефективний технічний сервіс дає змогу покупцеві більш ефективно використовувати ДТЗ і сприяє збільшенню продажу. Добре організовані мережі ТО складається з: консультативний пункт, станція технічного обслуговування(СТО), склад запасних частин ,навчальний центр тощо. В умовах сучасного виробництва важливі економічні показники роботи автомобільного підприємства багато в чому залежать від рівня ТО ДТЗ, що перебувають в експлуатації , оскільки покупець , який не бажає або не може своїми силами забезпечити ТО, практично не купить ДТЗ доти,доки не буде впевнений, що він одержить необхідний сервіс.

ТО,незважаючи на розмаїття  організаційних форм окремих моделей  ДТЗ,має в усіх випадках органічний зв’язок зі сферою виробництва ДТЗ  і їх ТО зі сферою збуту та іншими складовими системи “маркетинг” .

У сфері ТО сьогодні працюють мільйони робітників та інженерно –  технічних працівників. Сучасний розвиток НТР привів до створення більш  складних і удосконалених ДТЗ, які  потребують поліпшення ТО і технічної  допомоги покупцеві цих виробів. Масова  механізація і автоматизація  виробничих процесів,усе зростаючий парк ДТЗ потребують розвитку і постійного удосконалення системи ТО і чіткої роботи всіх підрозділів.

Планово – попереджувальне  ТО скорочує простої ДТЗ; зменшує  витрати пов’язані з кожним  простоєм, оскільки збільшуються міжремонтні  пробіги; зменшує брак і руйнацію деталей і матеріалів; зменшує  витрати на придбання нових ДТЗ; удосконалює зберігання запасних частин і матеріалів; підвищує безпеку експлуатацію. Планово – попереджувальне ТО виконується за встановленим графіком з урахуванням видів ТО ДТЗ. Така система ТО дає змогу своєчасно  діагностувати несправності, що можуть привести до втрати працездатності ДТЗ. Переваги цієї системи збільшуються в умовах упровадження комп’ютерної техніки, електроніки; прикладом може бути широке впровадження діагностичного обладнання, діагностичних центрів та ін., що дають змогу без розтирання ДТЗ і агрегатів швидко виконати контрольно - діагностичні операції для якісного виконання ТО ДТЗ.

Автомобільний транспорт  відіграє важливу роль у розвитку економіки країни. В даний час  практично не існує таких галузей  народного господарства, де б він  не використовувався. Автомобільний  транспорт, по-перше, розвивається більш  високими темпами, ніж інші галузі народного  господарства, по-друге, є однією з  трудомістких підгалузей народного  господарства, по-третє, споживає найбільшу  кількість енергетичних ресурсів, в  четвертих, є фондомісткість і капіталомістким.


Информация о работе Технічне обслуговування дорожньо-транспортних засобів