Адаптивті коммутацияның есептелулері

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2012 в 20:45, реферат

Краткое описание

N1 канал аралықтарын құраушылардың бір бөлігі шақыруларға қызмет көрсету үшін арналған (1-ші класс жүктемесі). N2=N-N1 канал аралықтарын құраушылардың қалған бөлігі дестелер үшін сақталады (2-ші класс жүктемесі). Егер дестелер дәл сол уақытта қолданылмаса, 1-ші класс жүктемесіндегі N1 канал аралықтарын қолдана береді. Бірақ егер 1-ші класс жүктемесіне шақыру келіп түссе, 2-ші класс жүктемесінің алдында приоритеті болғандықтан канал аралықтарын қолданып тұрған дестені ығыстырып жібереді.

Файлы: 1 файл

основной гоха.docx

— 188.71 Кб (Скачать)

     1 Адаптивті коммутацияның  есептелулері 
 

     Берілген  мәндер: N=22; N1=11; N2=11.

     N=N1+N2; N1=N2 адаптивті коммутациясы бар коммутация жүйесін қарастырайық. N-циклдағы канал аралықтарының саны. N1 және N2 – каналдар саны, жүктеме ретінде бөлінген бірінші (дауыс) және екінші класс (десте). Блокировка болуының төменгі ықтималдығы үшін ρ1=0,1. ρ1 – бірінші кластың жүктемесі үшін жүйені пайдалану коэффициенті. Т=125 мкс екінші кластың жүктемесінің нормаланған кешігуі мен ρ2 -дың α=μ21=10, 100 және 104 үш жағдайға арналған пайдалану коэффициентін тәуелділік графигін тұрғызыңыз. μ1 және μ2 –бірінші және екінші кластың қызмет ету екпінділігі. Жүктеме аймағын қоса, ρ2 мәндерінің бүкіл диапозонын қамтыңыз. α өсуінің жүктемеге қатысын түсіндіріңіз.

     Циклды N каналды аралықтарды екі бөлікке бөлу әдісі блокталған шақырулардың қызмет көрсетуін басқару (дауыс 1-ші класс жүктемесі) және дестелердің кешігуінің (2-ші класс жүктемесі) ең ықтималдысы.

     N1 канал аралықтарын құраушылардың  бір бөлігі шақыруларға қызмет  көрсету үшін арналған (1-ші класс  жүктемесі). N2=N-N1 канал аралықтарын құраушылардың қалған бөлігі дестелер үшін сақталады (2-ші класс жүктемесі). Егер дестелер дәл сол уақытта қолданылмаса, 1-ші класс жүктемесіндегі N1 канал аралықтарын қолдана береді. Бірақ егер 1-ші класс жүктемесіне шақыру келіп түссе, 2-ші класс жүктемесінің алдында приоритеті болғандықтан канал аралықтарын қолданып тұрған дестені ығыстырып жібереді.

     Мұндай  басқару стратегиясын жылжымалы  шекара IBM компаниясының Цюрихтағы  лабораториялары алғаш жылжымалы  шекарасы бар сұлбаларды ұсынды. 2-ші класс жүктемесінің қызмет етуінің  қасиеттерінен қарап мұндай сұлба  осындай резервті каналдық аралықтары бар тұрақтандырылған шекаралы сұлбаға  қарағанда айқын артықшылығы  бар. 1-ші класс жүктемесінде блокировка болу ықтималдығы кез-келген жағдайда бірдей болып қалады. 1-ші класс жүктемесі  дестелер саны үлкен таратуларда  қолданатын каналық аралықтардың таратылуы  жылжымалы шекарасы бар кешігулер  кезекте азаяды. Сол себепті, тарату тәсілдерінің қоры қолайлы қолданылуы мүмкін.

     Жылжымалы шекарасы бар сұлбада 2-ші класс жүктемесі  үшін кешігу қасиеті жақсарғанымен  кейбір сақтық әрекеттері қарастырылуы керек. Солай, 2-ші класс жүктемесін өңдеген кезде қайта жүктелу  аймағы болуы мүмкін. Мұндай жағдай 1-ші класс жүктемесін қолдану уақыты дестелердің ұзақтығынан үлкен  және жүйені толтыратын шақыру қызметі  уақытында дестелер келіп түсетін  кезде болады.

     Қорыта  келгенде, жылжымалы шекара әдісімен дестелердің кешігуі азаяды, бірақ  мұндай сұлбада өнімділіктің өсуіне үміт артуға болмайды.

     Екі жағдайға қолданатын нормаланған кешігуді есептейтін формуланы келтірейік:

     а)

      

     б)  

     мұнда

     Менің нұсқам үшін

     1)

     2)

     3)

     4)

     5)

     ...

     22) 

     EXSEL-дің электрондық кестесінде есепті шешейік. Алынған мәндерден график тұрғызайық. 

     Кесте 1 – Жүктеменің қайта жүктелуге дейінгі нормаланған мәні

p2 a μ2*E(T)
1 7,90E-44 20,9 0,08192
2 7,92E-45 19,9 0,079184
3 7,92E-46 18,9 0,078163
4 7,92E-47 17,9 0,078551
5 7,92E-48 16,9 0,080048
6 7,92E-49 15,9 0,082496
7 7,92E-50 14,9 0,085842
8 7,92E-51 13,9 0,09011
9 7,92E-52 12,9 0,095394
10 7,92E-53 11,9 0,101859
11 7,92E-54 10,9 0,10976
 

     Кесте 2 – Жүктеменің қайта жүктелу кезіндегі нормаланған мәні

      10 100 10000
p2 a μ2*E(T) μ2*E(T) μ2*E(T)
12 7,92E-55 10 0,247186 0,929004 75,929
13 7,92E-56 9 0,262541 1,025415 84,9415
14 7,92E-57 8 0,283427 1,146768 96,1143
15 7,92E-58 7 0,311874 1,303609 110,3945
16 7,92E-59 6 0,351354 1,513545 129,3545
17 7,92E-60 5 0,408198 1,808295 155,819
18 7,92E-61 4 0,495133 2,251331 195,4331
19 7,92E-62 3 0,641935 2,990783 261,364
20 7,92E-63 2 0,938017 4,471074 393,1074
21 7,92E-64 1 1,83057 8,914395 788,1352
22 7,92E-65 2,20E+01 0,122979 0,445703 35,94533
 

     

 

     

 

     Сурет 1 – Нормаланған кешігу мен р2 арасындағы тәуелділік графигі:

     1- ші a=10 үшін;  2- ші a=100 үшін; 3- ші a=10000 үшін 

     Қорытынды: 1-ші класс жүктемесінің (дауыстың қызмет көрсету ұзақтығының көбеюі) қайта жүктеме аймағында (С) қызмет ету екпінділігі азайғанда, дестелердің үлкен кезегі пайда болады.

     2 Жылжымалы шекара коммутациясы

 
 

     Берілген  мәндер : N=22

           N1=11

               N2=11

          1/ μ1=8 мин

          1/ μ2=14 мс

           L=14 Мбайт

     АК  жүйесінде N каналдың әр каналы 64 кбит/с тарату жылдамдығымен дәрежені құрайды. Дестенің орташа ұзақтығы -1/ μ22 – циклдағы дестелерге қызмет көрсету екпінділігі).

     Тракт бойынша таратудың жалпы жылдамдығы қандай?

     болған кезде каналдағы тарату жылдамдығы.

     Циклдың  ұзақтығы, мкс?

     

     Дестені жіберу үшін неше цикл қажет? 

     Дестенің  биттағы орташа ұзындығы? 

     Осы жағдай үшін үздіксіз уақыт жорамалы орынды бола ма?

     Берілген  жағдай үшін үздіксіздік жорамалы орынды болады, өйткені дестені беру уақыты цикл уақытынан асып түседі.

     Дестенің  орта кешігуімен қолдану коэффициенті р2-ге тәуелділік графигін есептеп тұрғызамыз. 1-ші класс жүктемесі үшін келесі екі жағдайды қарастырамыз: а) орта ұзақтығы болатын сөйлесулер;

     б) ұзақтығы L=14 Мбайт дестелерді тарату.

     Есептеуді келесі формулалар арқылы жүргіземіз:

     а)

      

     б)  

     мұнда

     Тұрақты шекарасы бар сұлба үшін ,

     1-ші  жағдай үшін

     2-ші  жағдай үшін ,

     мұнда lф – L байттағы файл ұзындығы.

     Есептеулер  жүргізіп, алынған мәндерді кестеге  жазамыз. 

     Кесте 3 – Тұрақтандырылған шекарасы бар сұлба үшін

p2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
E(T) 0 0,028 0,021 0,01867 0,0175 0,0168 0,0163 0,016 0,01575 0,0156 0,0154
 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0,01527 0,01516 0,01507 0,015 0,0149 0,01487 0,0148 0,01478 0,014737 0,0147 0,01467
 

     Кесте 4 – Жылжымалы шекарасы бар сұлба үшін

      Е(Т) файлды тарату үшін Е(Т) дауыс тарату
1 2,51E-08 8,9 0,00433095 0,00433095
2 2,74E-09 7,9 0,01049482 0,01049482
3 2,76E-10 6,9 0,02213439 0,02213439
4 2,76E-11 5,9 0,04191063 0,04191063
5 2,76E-12 4,9 0,07474158 0,07474158
6 2,76E-13 4 0,12736364 0,12736364
7 2,76E-14 3 0,22561616 0,22561616
8 2,76E-15 2 14,89095 6,65173125
9 2,76E-16 1 30,2530909 13,5130909
10 2,76E-17 0 -1,11E+18 -4,957E+17

Информация о работе Адаптивті коммутацияның есептелулері