Інститут аварійного комісара

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Декабря 2010 в 01:03, доклад

Краткое описание

Аварійний комісар — особа, яка з'ясовує причини настання страхового випадку та визначає розмір збитків .

Файлы: 1 файл

Інститут аварійного комісара.doc

— 37.50 Кб (Скачать)

Інститут  аварійного комісара 

   Аварійний комісар — особа, яка з'ясовує причини настання страхового випадку та визначає розмір збитків .

   Згідно  з кваліфікаційними вимогами аварійний  комісар повинен:

   — мати вищу освіту і бути бакалавром, спеціалістом або магістром відповідного напряму діяльності;

 • мати спеціальну кваліфікацію (володіти знаннями для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків), підтверджену сертифікатом навчального закладу, який готує аварійних комісарів відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки на право провадження освітньої діяльності;
 • мати стаж практичної діяльності за спеціальністю не менше, ніж три роки.

   Кожні три роки аварійний комісар повинен  проходити атестацію як експерт  певної спеціальності.

   Підготовку, перепідготовку та атестацію аварійних  комісарів проводять навчальні  заклади, які мають спеціальну ліцензію Міністерства освіти і науки на підготовку аварійних комісарів.

   Діяльність  аварійного комісара щодо з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків провадиться на підставі договору зі страховиком.

   Аварійний комісар, відповідно до договору зі страховиком, має право:

 1. визначати форми і методи виконання зобов'язань на підставі законодавства й умов договору;
 2. з дозволу особи або органу, які проводять розслідування, знайомитися з матеріалами слідства, бути присутнім під час проведення слідчих дій і порушувати клопотання стосовно обставин і причин настання страхового випадку;
 3. отримувати необхідні пояснення в письмовій чи усній формі від сторін, причетних до настання страхового випадку;
 4. надавати на запити Міністерства фінансів, а також слідчих органів інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та заподіяну шкоду.

   Аварійний комісар, відповідно до договору зі страховиком, зобов'язаний:

 1. кваліфіковано, неупереджено, об'єктивно і в зазначений термін виконувати свої зобов'язання;
 2. не розголошувати жодної інформації про об'єкт страхування без згоди на це страховика і страхувальника.

   Аварійний комісар не може з'ясовувати обставини і причини настання страхового випадку та визначати розмір збитків:

   1) на замовлення осіб, з якими  він знаходиться у прямих родинних  стосунках або перебуває у  службовій чи іншій залежності  від них;

 1. на об'єктах, до яких аварійний комісар має особистий майновий інтерес;
 2. за договорами із суб'єктами, в яких він є засновником, має паї, акції або бере участь в управлінні ними.

   У договорі зі страховиком на виконання  робіт зі з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків можуть передбачатися додаткові права та обов'язки, які не суперечать законодавству.

   Аварійний комісар, відповідно до договорів зі страховиком, може залучатися до справи за бажанням страховика або страхувальника.

   Підставою для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру збитків є заява страховика (страхувальника). З'ясування обставин і причин настання страхового випадку  проводиться на підставі заяви страховика (страхувальника), наданих ним матеріалів, а також матеріалів і документів, які аварійний комісар має право вимагати.

   У заяві  в обов'язковому порядку зазначають:

 • дату і місце настання страхового випадку;
 • відомості про настання страхового випадку;
 • дату і місце страхування, номер полісу;
 • завдання, яке повинен виконати аварійний комісар;
 • дату і місце складання заяви;
 • перелік матеріалів, що додаються.

   У разі потреби аварійний комісар  може робити запити про відомості, пов'язані  зі страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ, організацій, які володіють інформацією про обставини страхового випадку, та отримувати пояснення у письмовій формі про причини і розмір заподіяної шкоди від фізичних осіб, причетних до цього страхового випадку.

   В окремих випадках для з'ясування обставин і причин настання страхового випадку та визначення розміру заподіяної шкоди аварійний комісар проводить  або організовує проведення необхідної експертизи.

   На  підставі проведеного дослідження і зібраних документів аварійний комісар складає аварійний сертифікат.

   Аварійний сертифікат це документ, в якому зазначають обставини і причини настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди. У ньому зазначають достовірні дані, які підтверджують об'єктивну інформацію про обставини і причини настання страхового випадку та розмір заподіяної шкоди.

   Аварійний комісар, який складає аварійний  сертифікат, несе персональну відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у ньому.

   Аварійний сертифікат підписується аварійним комісаром, який з'ясовував обставини і причини настання страхового випадку, і завіряється штампом. Складається у двох примірниках, один з яких видають страховикові (страхувальнику), а другий зберігається в аварійного комісара. Зібрані матеріали (довідки, акти експертиз, малюнки, схеми тощо) видають як додаток до аварійного сертифіката.

   У разі потреби аварійний комісар  складає рапорт, в якому детально описує обставини та причини настання страхового випадку. 

Информация о работе Інститут аварійного комісара