Аналіз бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Апреля 2013 в 23:39, доклад

Краткое описание

Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві у встановленому порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан охорони праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів і щорічно до 1 березня подає його Кабінету Міністрів України, а також відповідним спеціально уповноваженим центральним органам виконавчої влади та публікує у пресі.

Файлы: 1 файл

доповідь інтернет.docx

— 22.70 Кб (Скачать)

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Економічний факультет

 

 

 

 

Доповідь

на тему:

“ Аналіз бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України “

 

 

 

 

 

                                                                                             Виконала :

                                                                                                                 студентка групи Екф-43

                                                                           Галина

 

 

 

2012р.

На сучасному етапі  розвитку економіки в Україні  актуальним питанням є створення  ефективної системи соціального  захисту населення, яка повинна  бути розрахована не лише на категорії  громадян, що безпосередньо потребують захисту, але й на максимальний розвиток економіки та стимулювання трудових зусиль кожного працездатного члена  суспільства. В умовах економічних  перетворень важливу роль у системі  соціального захисту населення  має відігравати соціальне страхування.

Саме тому із метою стабільного  фінансового забезпечення громадян, необхідно вжити таких основних заходів: забезпечити стабільне, стійке фінансування прийнятих програм  соціального захисту населення  відповідно до затверджених показників бюджетів усіх рівнів, бюджетів фондів державного соціального страхування, бюджетів недержавних фондів, які  здійснюють різні види соціального  страхування громадян; активніше  залучати кошти населення через  розвиток і стимулювання обов’язкового  і добровільного страхування; забезпечити  стійкість і надійність страхових  систем у виконанні страхових  зобов’язань за рахунок підвищення вимог до розміру статутного капіталу, розвитку інституту перестрахування, резервування тощо.

Фонду соціального страхування  від нещасних випадків на виробництві  та професійних захворювань України, стан охорони праці в народному  господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві у встановленому  порядку складає звіт про свою страхову діяльність, стан охорони  праці в народному господарстві, соціальний захист потерпілих на виробництві, використання страхових коштів і  щорічно до 1 березня подає його Кабінету Міністрів України, а також  відповідним спеціально уповноваженим  центральним органам виконавчої влади та публікує у пресі.      

Звіт про виконання  бюджету Фонду соціального страхування  від нещасних випадків у розрізі  статей витрат протягом двох тижнів після  його затвердження правлінням Фонду  підлягає обов'язковій публікації в  офіційних друкованих виданнях Верховної  Ради України та Кабінету Міністрів  України. Інформація про час і місце публічного представлення звіту оприлюднюється разом із звітом про виконання бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків.  

Усі види страхових виплат і соціальних послуг застрахованим  та особам, які перебувають на їх утриманні, а також усі види профілактичних заходів, передбачених статтями 21 та 22 Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», провадяться Фондом соціального страхування від нещасних випадків за рахунок коштів цього Фонду.     

Фонд соціального страхування  від нещасних випадків бере участь у фінансуванні заходів, передбачених державними цільовими, галузевими, регіональними  програмами поліпшення стану безпеки, умов праці та виробничого середовища, планами наукових досліджень з охорони, безпеки та гігієни праці, навчання і підвищення кваліфікації відповідних  спеціалістів з питань охорони праці, організації розроблення і виробництва  засобів індивідуального та колективного захисту працівників, розроблення, видання, розповсюдження нормативних  актів, журналів, спеціальної літератури, а також інших профілактичних заходів відповідно до завдань страхування  від нещасних випадків.

Станом на 1 січня 2012 року кількість страхувальників становила 1539927, у тому числі юридичних осіб - 1037432, фізичних осіб, які використовують найману працю, - 502495.

У порівнянні з 2010 роком кількість  страхувальників збільшилась на 102494 платника страхових внесків  або на 7,1%, в тому числі кількість  юридичних осіб збільшилась на 43993 страхувальника, фізичних осіб, які  використовують найману працю, - на 58501 страхувальників.

Протягом 2011 року Фондом віднесено  до класів професійного ризику виробництва 943938 платників єдиного внеску (118871 - юридичні особи, 825067 - фізичні особи).

Бюджет Фонду, затверджений постановою правління Фонду від 22.12.2010 р. № 60 (із змінами), за доходами виконано на 100,0 відсотків, плановий показник - 5662,6 млн.грн., фактичний - 5662,8 млн.грн.

У 2011 році надходження до Фонду склали 5515954,3 тис.грн., що становить 100,0% від плану на цей період, в тому числі страхові внески роботодавців - 5430729,4 тис.грн., або 100,4%. Надходження від Пенсійного фонду України частини єдиного внеску склали 5228198,4 тис. гривень.

У 2011 році на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань використано 27333,7 тис.грн., або 47,6% від планових показників - 57434,10 тис. гривень.

Станом на 1 січня 2012 року Фонд проводить страхові виплати 310401 потерпілому та членам їх сімей, які  постраждали на виробництві, це на 1% або на 3180 осіб менше, ніж в 2010 році.

За 2011 рік з бюджету  Фонду виплачено страхових виплат потерпілим (членам їх сімей) майже 3813,7 млн. гривень.

Основна частина страхових  виплат припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим (членам їх сімей), питома вага яких складає 49,2% від доходів  Фонду, та одноразову допомогу потерпілим (членам їх сімей) - 13,9% від доходної частини бюджету Фонду.

Загальна сума видатків на щомісячні страхові виплати потерпілим в 2011 році становила 2622,9 млн. гривень. Середній розмір щомісячної страхової виплати, яка призначалась 291777 потерпілим, склав 758,01 грн., що на 15,1%, або 99,34 грн., більше з порівнянні з 2010 роком. Загальна сума щомісячних страхових виплат особам, які мають на це право в разі втрати годувальника, склала 163,8 млн. гривень. Середній розмір даної щомісячної страхової  виплати, яка призначалася 18624 особам, за звітний період склав 738,72 грн., що на 11,6%, або на 76,72 грн. більше, ніж  в 2010 році.

За 2011 рік виплачено 589,3 млн.грн. одноразової допомоги потерпілим, це на 14,2% більше у порівнянні з минулим роком. Цю допомогу протягом звітного періоду призначили 11607 потерпілим, що на 26 осіб, або 0,2% менше порівняно з 2010 роком. Розмір одноразової допомоги в середньому на одного потерпілого за цей період склав 48,7 тис.грн., це більше на 15,4% в порівнянні з 2010 роком.

Сума одноразової допомоги утриманцям в разі смерті потерпілого  склала 31,3 млн.грн. В порівнянні з 2010 роком вона зросла на 3,2 млн.грн., або 11,3 відсотка. Але, ця допомога була призначена 873 утриманцям, що на 38 осіб, або 4,2%, менше, ніж в 2010 році. Середній розмір виплати на одного утриманця збільшився на 13,4% та склав 33,3 тис.грн.

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю  склала 165,1 млн.грн., що на 12,7% більше, ніж за минулий рік.  Така допомога була призначена 1036 сім'ям, проте їх кількість зменшилась на 26 сімей, або на 2,4 відсотка. Одноразова допомога на одну сім'ю в середньому призначалась у розмірі 150,7 тис.грн., що вище на 15% порівняно з 2010 роком.

Виплату моральної шкоди  протягом 2011 року здійснено за рішеннями  судів 676 потерпілим на суму 8,9 млн.грн., що на 11,1% менше, ніж в 2010 році. Кількість отримувачів відповідно зменшилась на 7 відсотків.

Крім того, у 2011 році призначено разову грошову допомогу 149059 інвалідам  від трудового каліцтва та професійного захворювання на суму 41,4 млн.грн. В тому числі 3953 інвалідам I групи - 3,2 млн.грн., 21608 інвалідам II групи - 8,6 млн.грн., 123498 інвалідам III групи - 29,6 млн.грн.

Також, Відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та Порядку проведення індексації грошових доходів населення , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, протягом 2011 року Фондом виплачено 89,1 млн.грн.  (1,6% від загальної суми бюджету), суми індексації щомісячних страхових виплат потерпілих (членів їх сімей), що на 28,9 млн.грн., або 48% більше, ніж за 2010 рік.

За звітний період за рахунок  коштів Фонду потерпілі на виробництві  отримали медико-соціальні послуги, пройшли медичну, професійну та соціальну реабілітацію на загальну суму понад 300 млн. гривень( що становить  (5,3%  від  фактичної суми бюджету фонду).

У 2011 році забезпечено лікуванням 25507 потерпілих, на підставі висновків  МСЕК (ЛКК) було направлено на проходження  медичної реабілітації (відновне лікування) 1215 потерпілих на виробництві (протягом 2010 року пройшли медреабілітацію 473 потерпілих).

У 2011 році санаторно-курортним  лікуванням забезпечено 11133 потерпілих (в 2010 р. санаторно-курортним лікуванням забезпечено 9248 інвалідів).

Протезно-ортопедичними  виробами у 2011 р. забезпечено 5675 осіб (в 2010 році - 3672 особи).

Засоби пересування (коляски) протягом 2011 р. отримали 546 потерпілих (у 2010 році - 455 потерпілих).

Видатки на інші статутні напрями  діяльності за звітний період становили 36,9 млн. гривень, або 0,65% від доходної частини бюджету Фонду.

В 2011 році витрати на утримання  виконавчої дирекції Фонду та її робочих  органів становили 453,6 млн. гривень, з них адміністративно-господарські витрати - 379,6 млн. гривень, капітальні видатки - майже 74,0 млн. гривень.

Видатки з бюджету Фонду  у 2011 році становили 4638,5 млн.грн., що складає 96,9% від запланованих показників.

Усі зобов'язання перед потерпілими  на виробництві (членами їх сімей) за звітний період по відшкодуванню  шкоди, заподіяної працівникові внаслідок  ушкодження його здоров'я або в  разі його смерті, та наданню медико-соціальних послуг Фондом виконано в повному  обсязі.

З проведеного аналізу  можна зробити висновок, що за 2011 рік прибуткова частина бюджету  відділення Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності за 2011 рік була виконана  повністю оскільки, У 2011 році надходження до Фонду склали 5515954,3 тис.грн., що становить 100,0% від плану на цей період, а також враховуючи страхові внески роботодавців, які становили - 5430729,4 тис.грн., тобто бюджет фонду було виконано на 100,4%.

Видаткову частину бюджету  фонду за 2011 рік виконано на 97,%, що в свою чергу свідчить про недовиконання  2,3%.

Видаткова частина бюджету  Фонду становить 4638484,0тис. тобто 81,91% від фактичної суми бюджету фонду, в тому числі найбільші витрати припадали на організаційну роботу Фонду, а саме  453565,2тис.грн або 9,8% від планової суми витрат.

Основна частина страхових  виплат припадає на щомісячні страхові виплати потерпілим (членам їх сімей), питома вага яких складає 49,2% від доходів  Фонду, та одноразову допомогу потерпілим (членам їх сімей) - 13,9% від доходної частини бюджету Фонду.

У 2011 році на заходи з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань використано 27333,7 тис.грн., 0,48% від бюджету, або 47,6% від планових показників - 57434,10 тис. гривень.(тобто планували витратити 1,01% від загальної кількості бюджету, а витратили 0,48%)

За звітний період за рахунок  коштів Фонду потерпілі на виробництві  отримали медико-соціальні послуги, пройшли медичну, професійну та соціальну  реабілітацію на загальну суму понад 300 млн. гривень( що становить  (5,3%  від  фактичної суми бюджету фонду ).

Сума одноразової допомоги в разі смерті потерпілого на сім'ю  склала 165,1 млн.грн., що становить 2,92% від бюджету фонду

Також, Відповідно до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" та Порядку проведення індексації грошових доходів населення , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, протягом 2011 року Фондом виплачено 89,1 млн.грн.  (1,6% від загальної суми бюджету), суми індексації щомісячних страхових виплат потерпілих (членів їх сімей), що на 28,9 млн.грн., або 48% більше, ніж за 2010 рік.

Аналіз фінансового стану  Фонду соціального страхування  з тимчасової втрати працездатності свідчить, що на обсяги доходів і  видатків його бюджету впливає ряд  чинників, а саме: стан економіки  і зниження темпів росту ВВП, зменшення  чисельності зайнятого населення, неповна зайнятість, за тримка виплати заробітної плати та її низький рівень, зменшення розміру фінансового резерву відповідно до щорічних законів про Державний бюджет України. Певний вплив має частий перегляд і зміна Кабінетом Міністрів України розміру ставки обов’язкових страхових внесків та складу об’єкта оподаткування.

Отже, в процесі подальшого удосконалення загальнообов’язкового  державного соціального страхування  потрібно впровадити обов’язкове медичне  страхування, яке в свою чергу  дозволить об’єднати надання  соціальних послуг із санаторно-курортного лікування й оздоровлення з названим видом страхування. Таке положення  вимагатиме прийняття нормативних  документів щодо визначення гарантованого  державою рівня безоплатної медичної допомоги, створення системи забезпечення якості медичних послуг на рівні світових стандартів, атестації медичних працівників, ліцензування та акредитації установ  охорони здоров’я.

Информация о работе Аналіз бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України