Види і роль емоції в житті людини

Автор: Пользователь скрыл имя, 20 Февраля 2012 в 22:52, реферат

Краткое описание

Емоції - особливий клас суб'єктивних психологічних станів, що відбивають у формі безпосередніх переживань, відчуттів приємного або неприємного, відношення людини до світу і людей, процес і результати його практичної діяльності. До класу емоцій ставляться настрої, почуття, афекти, пристрасті, стреси. Це так звані "чисті" емоції.

Файлы: 1 файл

ВИДИ І РОЛЬ ЕМОЦІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ.docx

— 22.38 Кб (Скачать)

ВИДИ І РОЛЬ ЕМОЦІЇ В ЖИТТІ ЛЮДИНИ

Емоції - особливий  клас суб'єктивних психологічних станів, що відбивають у формі безпосередніх  переживань, відчуттів приємного  або неприємного, відношення людини до світу і людей, процес і результати його практичної діяльності. До класу  емоцій ставляться настрої, почуття, афекти, пристрасті, стреси. Це так звані "чисті" емоції. Вони включені у всі психічні процеси і стану людини. Будь-які  прояви його активності супроводжуються  емоційними переживаннями.

У людини головна  функція емоцій складається в  тому, що завдяки емоціям ми краще  розуміємо один одного, можемо, не користуючись мовою, судити про стани один одного і краще настроюватися на спільну  діяльність і спілкування. Чудовим, наприклад, є той факт, що люди, що належать до різних культур, здатні безпомилково сприймати й оцінювати вираження  людської особи, визначати по ньому  такі емоційні стани, як радість, гнів, сум, страх, відраза, подив. Це, зокрема, відноситься і до тих народів, які взагалі ніколи не находідісь в контактах один з одним.

Даний факт не тільки переконливо доказує уроджений  характер основних емоцій і їх експресії  на особі, але й наявність ге-нотіпіческі  обумовленої спроможності до їхнього  розуміння в живих істот. Це, як ми вже бачили, ставиться до спілкування  живих істот не тільки одного виду один з одним, але і різних видів  між собою. Добре відомо, що вищі тварини і людина спроможні по виразу обличчя сприймати й оцінювати  емоційні стани один одного.

Порівняно нещодавно  проведені дослідження показали, що антропоїди так само, як і людина, здатні не тільки "читати" по обличчю  емоційні стани своїх родичів, але  і співчувати їм, зазнаючи, мабуть, при  цьому такі ж емоції, як і те тварина, якій вони співчувають. В одному з  експериментів, де перевірялася така гіпотеза, людиноподібна мавпа змушена  була спостерігати за тим, як на її очах карають Іншу мавпу, яка при цьому  відчувала зовні яскраво проявляється стан неврозу. Згодом виявилося, що аналогічні фізіологічні функціональні зміни  були виявлені і в організмі "спостерігача" - тієї мавпи, яка просто дивилися j рела, як у її присутності карають іншу.

Однак уродженими є далеко не всі емоційно-експресивні  вираження. Деякі з них, як було встановлено, набуваються в результаті навчання і виховання. У першу чергу  даний висновок ставиться до жестів як способу культурно обумовленого зовнішнього вираження емоційних  станів і афективних відношень працівників  ДПС до чого-небудь.

Життя без емоцій так само неможлива, як і без відчуттів. Емоції, підтверджував знаменитий натураліст Ч. Дарвін, виникнули в процесі  еволюції як засіб, за допомогою якого  живі істоти встановлюють значимість тих або інших умов для задоволення  актуальних для них потреб. Емоційно-виразні  прямування працівників ДПС - міміка, жести, пантомім-ка - виконують функцію  спілкування, т. тобто повідомлення людині інформації про стан що говорить і його відношенні до того, що в даний  момент відбувається, а також функцію  впливу - надання визначеного впливу на того, хто є суб'єктом сприйняття емоційно-виразних рухів. Інтерпретація  таких рухів сприймає людиною  відбувається на підставі співвіднесення Прямування з контекстом, в якому йде спілкування.

У вищих тварин, і особливо в працівників ДПС, виразні прямування стали тонко  диференційованою мовою, за допомогою  якого живі істоти обмінюються інформацією  про свої стани і про те, що відбувається навколо. Це -- експресивна  і комунікативна функції емоцій. Вони ж є найважливішим фактором регуляції процесів пізнання.

Емоції виступають як внутрішня мова, як система сигналів, за допомогою якої суб'єкт дізнається про значимість того, що відбувається. Особливість емоцій полягає в  тому, що вони безпосередньо відбивають відносини між мотивами і реалізацією  що відповідає за ці мотиви діяльності '. Емоції у діяльності ДПС виконують  функцію оцінки її ходу і результатів. Вони організують діяльність, стимулюючи і направляючи її.

У критичних умовах при нездатності суб'єкта знайти швидкий і розумний вихід із небезпечної  ситуації виникає особливий вид  емоційних процесів - афект. Одне з  істотних проявів афекту складається  в тому, що він, "нав'язуючи суб'єкту стереотипні дії, являє собою  певний що закріпився в еволюції спосіб "аварійного" дозволи ситуацій, обліку, заціпеніння, агресію і т. п. "^

На важливу  мобілізаційну, інтегративно-захисну  роль емоцій у свій час указував П.К Анохін. Він писав: "Виконуючи  майже моментальну інтеграцію (об'єднання  в єдине ціле) усіх функцій організму, емоції самі по собі і в першу  чергу можуть бути абсолютним сигналом корисного або шкідливого впливу на організм, часто навіть раніш, чим  визначена локалізація впливів  і конкретний механізм відповідної  реакції організму " '. Завдяки  вчасно виниклої емоції організм має  можливість надзвичайно вигідно пристосуватися до навколишніх умов. Він в змозі швидко, з великою швидкістю відреагувати на зовнішній вплив, не визначив ще його тип, форму, інші конкретні параметри.

Емоційні відчуття біологічно, у процесі еволюції закріпилися  як своєрідний спосіб підтримки життєвого  процесу р. його оптимальних межах  і попереджають про руйнуючий  характер Нестачі або надлишку яких-небудь факторів.

Чим більше складно  організована жива істота, чим більш  високий щабель на еволюційному східці вона займає, тим багатше та гама всіляких емоційних станів, що вона здатна переживати. Кількість і якість потреб ДПС в загальному і цілому відповідає числу і розмаїтості  характерних для неї емоційних  переживань і почуттів, причому чим  вище потреба по своїй соціальній і моральній значимості, тим розвиненіші  пов'язані з нею почуття.

Сама стара  по походженню, найпростіша і найбільше  поширена серед живих істот форма  емоційних переживань - це задоволення, одержувана від задоволення органічних потреб, і невдоволення, пов'язане  з неможливістю це зробити при  загостренні відповідної потреби. Практично всі елементарні органічні  відчуття мають свій емоційний тон. Про тісний зв'язок, що існує між  емоціями і діяльністю організму, говорить той факт, що всякий емоційний стан супроводжується багатьма фізіологічними змінами організму.

Спроби зв'язати  ці зміни зі специфічними емоціями починалися неодноразово і були спрямовані на те, щоб довести, що комплекси органічних змін, які супроводжують різні суб'єктивно пережиті емоційні стани, різні. Проте чітко встановити, які із суб'єктивно даних нам як неоднакові емоційні переживання, якими органічними змінами супроводжуються, так і не вдалося.

Це обставина  є істотним для розуміння життєвої ролі емоцій. Воно говорить про те, що наші суб'єктивні переживання не є безпосередні, прямим відображенням  власних органічних процесів. З особливостями  пережитих нами емоційних станів пов'язані, мабуть, не стільки супровідні їхні органічні зміни, скільки виникаючі  при цьому відчуття. Проте визначена  залежність між специфікою емоційних  відчуттів і органічних реакцій  усе ж є. Вона виражається у  вигляді такої, що одержав експериментальне підтвердження зв'язку: чим ближче до центральної нервової системи  розташована джерело органічних змін, пов'язаних з емоціями, і чим  менше в ньому дошкульних нервових закінчень, тим слабше що виникає  при цьому Суб'єктивне емоційне переживання. Крім того, штучне зниження органічної чутливості призводить до ослаблення сили емоційних переживань.

Основні емоційні стани, що відчуває людина, діляться на власне емоції, почуття й афекти. Емоції і почуття передбачають процес, спрямований на задоволення потреби, мають ідеаторний характер і знаходяться  як би в початку його. Емоції і  почуття виражають сенс ситуації для людини з точки зору актуальною в даний момент потреби, значення для її задоволення майбутнього  дії або діяльності. Емоції можуть викликатися як реальними, так і  уявними ситуаціями. Вони, 'як і почуття, сприймаються людиною в якості його власних внутрішніх переживань, передаються іншим людям, співчуваються.

Емоції щодо слабко виявляються в зовнішньому 'поводженні, іноді ззовні взагалі непомітні  для сторонньої особи якщо людина вміє добре приховувати свої почуття. Вони, супроводжуючи той або інший  акт поведінки, навіть не завжди усвідомлюються, хоча всяке поводження, як ми з'ясували, пов'язані з емоціями, оскільки спрямовано на задоволення потреби. Емоційний  досвід працівників ДПС звичайно набагато ширше, ніж досвід його індивідуальних переживань. Почуття людини, навпроти, зовнішньо дуже помітні.

Емоції і почуття - особисті утворення. Вони характеризують людину соціально-психологічно. Підкреслюючи власне особистісне значення емоційних  процесів, В, К. Вілюнас пише: "Емоційна подія може викликати формування нових емоційних відношень до різноманітних обставинами ... Предметом  любові-ненависті стає усе, що пізнається суб'єктом як причина задоволення-невдоволення "'.

Емоції звичайно випливають за актуалізацією мотиву і до раціональної оцінки адекватності йому діяльності суб'єкта. Вони є безпосередній  відбиток, переживання сформованих  відносин, а не їхня рефлексія. Емоції спроможні передбачати ситуації та події, які реально ще не наступили, і виникають у зв'язку з уявленнями про пережитий раніше або уявних ситуаціях, Почуття ж носять предметний характер, зв'язуються з уявленням  або ідеєю про деякий об'єкті. Інша особливість почуттів полягає  в тому, що вони удосконалюються  і, розвиваючись, утворюють ряд рівнів, починаючи від безпосередніх  почуттів і закінчуючи вищими почуттями, що ставляться до духовних цінностей  та ідеалів.

Почуття носять історичний характер. Вони різноманітні в різних народів і можуть по-різному виражатися в різні історичні епохи в  людей, що належать до одних і тих  же націй і культур.

В індивідуальному  розвитку працівників ДПС почуття  грають важливу соціалізуючу роль. Вони виступають як значимий чинник у  формуванні особистості, особливо її мотиваційної сфери. На базі позитивних емоційних  переживань типу почуттів з'являються  і закріплюються потреби й  інтереси людини.

Почуття -- продукт  культурно-історичного розвитку людини. Вони пов'язані з певними предметами, видами діяльності і людьми, що оточують людину.

Почуття виконують  у житті і діяльності людини, в  його спілкуванні з оточуючими людьми мотивуючу роль. У відношенні навколишнього  його світу людина прагне діяти так, щоб підкріпити і підсилити свої позитивні почуття. Вони у нього  завжди пов'язані з роботою свідомості, можуть довільно регулюватися.

Афекти - це особливо виражені емоційні стани, супроводжувані видимими змінами в поведінці  людини, що їх відчуває. Афект не передує  поводженню, а як би зрушений на його кінець. Це реакція, яка виникає в  результаті вже досконалого дії  або вчинку і виражає собою  його суб'єктивну емоційне забарвлення  з точки зору того, якою мірою  в результаті вчинення даного вчинку вдалося досягти поставленої  цілі, задовольнити стимулювати його потреба.

Афекти сприяють формуванню в сприйнятті так званих афективних комплексів, виражають собою  цілісність сприйняття певних ситуацій. Розвиток афекту підкоряється наступного закону: чим більш сильним є вихідний мотивації-онний стимул поводження і чим більше зусиль довелося витратити на те, щоб його реалізувати, чим раніше результат, отриманий в результаті всього цього, тим сильніше виникає афект. На відміну від емоцій і почуттів афекти протікають бурхливо, швидко, супроводжуються різко вираженими органічними змінами та руховими реакціями. • "

Афекти, як правило, перешкоджають нормальної організації  поводження, його розумності. Вони спроможні  лишати сильні і стійкі сліди в  довгостроковій пам'яті. У відміну  від афектів робота емоція і почуттів пов'язана по перевазі з короткочасної  і оперативною пам'яттю. Емоційна напруженість, що накопичується в  результаті виникнення аффектогенних  ситуацій, може підсумовуватися і  рано чи пізно, якщо їй Вчасно не дати виходу, призвести до сильної і бурхливої  емоційної розрядки, що, знімаючи напругу,-часто  тягне за собою відчуття втоми, пригніченості, депресії.

Одним з найбільш поширених у наші дні видів  афектів є стрес. Він являє  собою стан надмірно сильної і  тривалої психологічної напруги, яка  виникає у людини, коли його нервова  система одержує емоційне перевантаження. Стрес дезорганізує діяльність людини, порушує нормальний хід його поводження. Стреси, особливо якщо вони часті і  тривалі, роблять негативний вплив  не тільки на психологічний стан, але  і на фізичне здоров'я людини. Вони являють собою головні "фактори  ризику "при появі і загостренні  таких захворювань, як серцево-судинні  і захворювання шлунково-кишкового  тракту.

Пристрасть - ще один вид складних, якісно своєрідних і  зустрічаються тільки в працівників  емоційних станів. Пристрасть являє собою сплав емоцій, мотивів і почуттів, сконцентрованих навколо визначеного виду діяльності або предмета. Об'єктом пристрасті може стати людина. С. Л. Рубінштейн писав, що "пристрасть завжди виражається в зосередженості, зібраності помислів і сил, їх спрямованості на єдину мету ... Пристрасть означає порив, захоплення, орієнтацію всіх устремлінь і сил особистості в єдиному напрямку, зосередження їх на єдиної мети "'.

Ми описали  основні види якісно своєрідних емоційних  процесів і станів, виконують різну  роль у регуляції діяльності і  спілкування людини з оточуючими людьми. Кожний з описаних видів  емоцій усередині себе має підвиди, а вони, в свою чергу, можуть оцінюватися  по різних параметрах - наприклад, за таким: інтенсивності, тривалості, глибині, усвідомленості, походженню, умовам виникнення і зникнення, впливу на організм, динаміці розвитку, спрямованості (на себе, на інших, на світ, на минуле, сьогодення або майбутнє), за способом їх вираження в зовнішньому  поводженні (експресії) і по нейрофізіологічної основі.

Крім якісного опису і відповідної класифікації емоційних станів, представленої  вище, в історії психологічних  досліджень робилися також спроби їх об'єднання по загальних ознаках  у більш компактну систему. Одна з таких спроб належить В. Вундт. "Всю систему почуттів, - писав  він, - можна визначити як різноманіття трьох вимірів, у якому кожне  вимір має два протилежних  напрямки, що виключають одне одного "^ (рис. 59).

Информация о работе Види і роль емоції в житті людини