Інноваційне підприємництво

Автор: Пользователь скрыл имя, 09 Января 2012 в 12:06, доклад

Краткое описание

Інноваційне підприємництво- це особливий новаторський процес створення чогось
нового, механізм господарювання, в основі якого лежить пошук нових
можливостей, орієнтація на інновації.

Сучасна економічна наука виділяє три основні види інноваційного
підприємництва:
Інновація продукції – це процес оновлення внутрішнього потенціалу
підприємства, що забезпечує виживання фірми.
Інновація технології – це процес оновлення виробничого потенціалу,
спрямований на зростання продуктивності праці.

Файлы: 1 файл

Інноваційне підприємництво доповідь.doc

— 51.50 Кб (Скачать)

Інноваційне підприємництво- це особливий новаторський процес створення чогось

нового, механізм господарювання, в основі якого лежить пошук нових

можливостей, орієнтація на інновації.   

Сучасна економічна наука виділяє три  основні види  інноваційного

підприємництва: 

Інновація продукції  – це процес оновлення внутрішнього потенціалу

підприємства, що забезпечує виживання фірми. 

Інновація технології – це процес оновлення виробничого  потенціалу,

спрямований на зростання  продуктивності праці. 

Соціальні інновації – це загальний процес планомірного покращення

гуманітарної сфери  підприємства. 

Інноваційне підприємництво пов”язане з вкладом інвестицій у створення та

використання нової  науково – технічної продукції  з метою отримання 

Інноваційне підприємництво включає такі послідовні стадії: 

формування інноваційних ідей; 

відбір більш перспективних  ідей 

розробка задуму та його експертна оцінка 

розробка усіх деталей  інноваційного проекту 

експертна оцінка інноваційного  проекту 

експерементальне  виробництво товару-новинки та випробовування його в

умовах ринку 

коректування прцесу виробництва 

початок масового виробництва  нового товару та просування його на ринок. 

      Інноваційне підприємництво представлене в Україні фрагментарно, що пояснюється уповільненою динамікою його розвитку. Інноваційну діяльність вітчизняних підприємств стримують такі чинники, як відсутність фінансування, високі кредитні ставки, недостатність інформації про ринки збуту тощо. Кількість вітчизняних малих та середніх підприємств, які займаються виключно інноваційною діяльністю, становить 4,5% їх загальної кількості, що у 9 разів менше середнього показника у ЄС. Водночас зарубіжний досвід доводить, що потенціал малого підприємництва в інноваційній сфері є досить потужним, якщо на державному рівні його розвитку приділяється належна увага шляхом формування спеціальної інфраструктури, в межах якої забезпечується підтримка фірм інноваційного бізнесу.

      За  останні роки рівень інноваційної активності промислових підприємств суттєво  знижується, так у 2006 році інноваційною діяльністю займалося 850 підприємств, у 2005 958 підприємств або 10% від їх кількості тоді як у 2004р. – 1120(11,5%), а у 2003р. – 1506 (14,6%). Для порівняння у США, Японії, Німеччини та Франції частка інноваційних підприємств становить 70-80% від їх загальної кількості.   

Основними шляхами активізації інноваційної діяльності слід вважати: розробку і запровадження і надання пільг промисловим підприємствам, які впроваджують і реалізують інноваційну продукцію; поширення практики надання ін. підприємствам середньо - строкових кредитів зі знижкою кредитної ставки. Отже, для нормального здійснення інноваційної діяльності необхідна відповідно розвинена інфраструктура; ініціювати інноваційну діяльність повинні самі розробники, інакше попит на інновації завжди випереджатиме їхню пропозицію; рівень інноваційних розробок має відповідати світовому рівню або перевищувати його. Принципове поєднання названих чинників дає можливість визначити, наскільки достатньою є активність інноваційної діяльності в країні для забезпечення її перманентного й ефективного розвитку. Крім того, ці чинники найістотніше визначають  масштаби, динаміку й інші кількісні та якісні характеристики інноваційного потенціалу, який у зв’язку з цим можна розглядати як один із найзначніших параметрів інноваційного процесу. 

В результаті дослідження зарубіжного досвіду в сфері інноваційного бізнесу визначено, що державна підтримка розвитку інноваційного підприємництва повинна носити обов’язковий характер і здійснюватись шляхом прямої участі у формуванні інноваційних структур – як  фінансової, так і організаційної, та шляхом створення умов для їх розвитку, що прискорює формування інфраструктури інноваційного підприємництва. 

Досвідом  інноваційних технологій 
поділився генеральний директор ВАТ “Галактон” із заступниками голів райдержадміністрацій 

  У столиці з 488 підприємств  лише 82 (16 відсотків) займаються інноваційною діяльністю: випускають нову продукцію, впроваджують технології, автоматизують виробничі процеси. Про це сказав заступник голови Київської міськдержадміністрації Валерій Кір’ян, відкриваючи семінар “Інвестиційно-інноваційна діяльність підприємств міста Києва на прикладі досвіду ВАТ “Галактон”. Решта ж при вступі України в Світову організацію торгівлі не витримає конкуренції з європейськими виробниками.

  — Як тільки підпишемо  всі необхідні угоди, одразу змушені будемо відкрити кордони для іноземної продукції,— пояснив Валерій Кір’ян.— Водночас матимемо можливість продавати свої товари на міжнародних ринках. Нині 95 відсотків продукції переробних підприємств продаються в Україні. І не лише тому, що наші співгромадяни підтримують вітчизняного виробника. Але й тому, що вона просто не має попиту за кордоном.

  А готуватися до вступу в СОТ суб’єктам  господарювання ой як потрібно: орієнтуватися  на нові форми і  методи управління виробництвом, оновлювати основні фонди, змінювати навіть культуру виробництва, тобто ставлення працівників до своєї роботи і, звичайно, підвищувати заробітну плату. Особливо це стосується промислових підприємств. Адже альтернативи інноваційному шляху розвитку для українських підприємств немає. Столична влада неодноразово надавала безвідсоткову фінансову допомогу київським підприємствам, пільгові кредити.

  На  ВАТ “Галактон” семінар відбувся не випадково. Нинішнє  відкрите акціонерне товариство організовано в 1995 році на базі Київського міського молокозаводу № 2. Власники взяли кредит у Банку реконструкції та розвитку в один мільйон доларів. Крім того, залучили ще й власний прибуток. За ці кошти модернізували обладнання, організували доставку сировини високої якості. Одразу вибудували сучасну схему збуту продукції. Генеральний директор ВАТ “Галактон” Вадим Чагаровський вважає, що маркетолог — головна людина на підприємстві. Нині завод переробляє більше 300 тонн молока за добу, а асортимент продукції налічує більше ста видів. Та на цьому не зупинилися. Взяли довгострокові кредити у вітчизняних банків. Однак, основне джерело фінансування нових проектів — власний прибуток. Торік він становив десять мільйонів гривень. До слова, акціонерам дивіденди ще не виплачували: отримають їх лише після повної перебудови заводу. Ніхто з них цього не заперечує.

  Вміло користуються ще одним  видом внутрішніх інвестицій для інновації  — цінними паперами. Цього року випустили  облігації на десять мільйонів гривень. Кошти, отримані від  їх продажу, пішли на придбання ще одного молокопереробного підприємства.

  Та, не тільки на обладнання і виробництво  спрямовуються кошти. Велика увага приділяється навчанню персоналу. На підприємстві є  навчальні класи, в яких проходять  тренінги та семінари.

  — Статус інноваційного підприємства дає йому право на пільги,— сказав Вадим Чагаровський.— Скажімо, на повне безвідсоткове кредитування за рахунок Державного бюджету або надання державних гарантій комерційним банкам за взяті кредити. До того ж такі підприємства сплачують 50 відсотків податку на додану вартість по операціях, пов’язаних з інноваційними проектами, та 50 відсотків на прибуток, одержаний від їх реалізації.

  Нині  “Галактон” покриває десять відсотків  молочного ринку  України. Стратегічне  завдання — 25 відсотків. Уся продукція відповідає не тільки державним, а й європейським стандартам. І хоча сьогодні завод реалізовує свій товар переважно на вітчизняному ринку, за словами генерального директора, їх не лякає міжнародний аудит. До того ж це підприємство найближчим часом перетвориться на велику групу, яка охопить три заводи. У квітні цього року вже куплено Кременчуцький молокозавод. А восени планується придбати ще один.

  Під час семінару виконуючий обов’язки голови Київського регіонального  відділення Державної  української інноваційної компанії Олег Задорожній порадив представникам підприємств частіше звертатися до фахівців. Саме працівники його установи допоможуть розробити інноваційні проекти, концепцію його модернізації, проаналізують стан виробництва. До того ж згідно з постановою Кабінету Міністрів їм у разі необхідності надаватиметься компанією фінансова допомога.

Олена КУЗЬМЕНКО “Хрещатик” 
 

ВИСНОВОК

в Україні інноваційне підприємництво ще не набуло рис повноцінної складової інноваційної сфери, не виконує основних функцій – економічної та соціальної,  і не може виступати партнером світового інноваційного бізнесу. Обмеження пільг стосовно ведення  інноваційної діяльності уповільнить темпи розвитку інноваційної діяльності загалом та ускладнить процедуру формування інфраструктури інноваційного бізнесу, яка на сьогодні має досить суперечностей. Для усунення цього необхідним є формування ефективного механізму управління інфраструктурою інноваційного підприємництва, що дозволить прискорити процес формування взаємозв’язків між її структурними елементами шляхом забезпечення організаційних та економічних умов їх діяльності.

Информация о работе Інноваційне підприємництво