Акцизний податок

Автор: Пользователь скрыл имя, 19 Января 2012 в 22:02, реферат

Краткое описание

Одним із видів непрямого оподаткування є акцизний збір. Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи акцизний збір на тютюнові та горілчані вироби, держава добивається обмеження їх споживання. При акцизному оподаткуванні імпорту здійснюється захист власних товаровиробників. Оподаткування предметів розкоші має на меті перерозподіл доходів між різними верствами населення. Застосування акцизного збору дає змогу вилучати частку прибутку підприємств - монополістів з виробництва окремих товарів.

Файлы: 1 файл

податкова система.docx

— 35.42 Кб (Скачать)

Міністерство  освіти і науки, молоді і спорту

  Кіровоградський інститут комерції 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  РЕФЕРАТ

  НА  ТЕМУ: АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 
 
 
 
 

  Виконала  :

  студентка 4-го курсу

  економічного факультету

  Балко Тетяна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кіровоград 2011 

Вступ 

  Одним із видів непрямого оподаткування  є акцизний збір. Він досить важливий фінансовий інструмент регулювання  економічних і соціальних процесів у державі. Запроваджуючи акцизний збір на тютюнові та горілчані вироби, держава добивається обмеження  їх споживання. При акцизному оподаткуванні  імпорту здійснюється захист власних  товаровиробників. Оподаткування предметів  розкоші має на меті перерозподіл доходів між різними верствами  населення. Застосування акцизного  збору дає змогу вилучати частку прибутку підприємств - монополістів з  виробництва окремих товарів.

  За своєю  економічною сутністю акцизний збір - фінансовий інструмент перерозподілу  доходів між різними верствами  населення і підприємницькими структурами. Як правило, ставки акцизного збору  встановлюються в твердих сумах  з одиниці товару. Це дає змогу  ефективніше впливати на процес виробництва  та реалізації товарів.

  Досвід  застосування в оподаткуванні акцизного  збору підтверджує, що необхідно  дуже обережно підходити до визначення об'єму оподаткування, ставок податку  тощо.

  Високі  ставки акцизного збору зумовлюють зростання тіньової економіки, ухилення від оподаткування та появу великої  кількості неякісної фальсифікованої  продукції. На сьогодні відповідно до чинного законодавства підакцизними товарами є: тютюнові вироби; спирт  етиловий; алкогольні напої; деякі транспортні  засоби; пиво солодове; нафтопродукти; ювелірні вироби.

  Фіскальне значення даного податку незначне, але його специфіка полягає в  тому, що він пристосований для  державного регулювання кількісних параметрів споживання певного переліку товарів, контролювання доходів  монополістів при виробництві деякої продукції, захисту власних виробників та перерозподілу доходів споживачів при купівлі предметів розкоші. Саме це й обумовлює актуальність даного дослідження. 

  ПЛАН

  1.  Платники податку

  2. Об”єкти оподаткування

3. Підакцизні товари та ставки податку

4.  Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території України

  5.  Особливості обчислення податку з тютюнових виробів 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Акцизний податок, запроваджений розділом VI Податкового кодексу України, є аналогом акцизного збору. Верховна Рада прийняла остаточний варіант Кодексу 02.12.2010 р., а Президент України підписав його 3 грудня1. Розгляньмо далі деякі загальні аспекти акцизного податку, що містяться у Податковому кодексі.

  Статтею 9 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) акцизний податок віднесено до складу загальнодержавних податків і зборів. Відповідно до пп. 14.1.4 ПКУ акцизний податок — це непрямий податок на споживання окремих видів товарів (продукції), визначених цим Кодексом як підакцизні, який включається до ціни таких товарів (продукції). Тут підакцизними товарами (продукцією) є товари за кодами згідно з УКТ ЗЕД, на які цим Кодексом встановлено ставки акцизного податку. До них віднесено:

  — спирт  етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво;

  — тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну;

  — нафтопродукти, скраплений газ;

  — автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли.

  1. Платники податку

  Платниками податку є:

  1. Особа,  яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на митній території  України, у тому числі з давальницької  сировини.

  2. Особа - суб’єкт господарювання, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України.

  3. Фізична  особа - резидент або нерезидент, яка ввозить підакцизні товари (продукцію) на митну територію України в обсягах, що підлягають оподаткуванню, відповідно до митного законодавства.

  4. Особа,  яка реалізує конфісковані підакцизні  товари (продукцію), підакцизні товари (продукцію), визнані безхазяйними, підакцизні товари (продукцію), за  якими не звернувся власник  до кінця строку зберігання, та  підакцизні товари (продукцію), що  за правом успадкування чи  на інших законних підставах  переходять у власність держави,  якщо ці товари (продукція) підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством порядку.

  5. Особа,  яка реалізує або передає у  володіння, користування чи розпорядження  підакцизні товари (продукцію), що  були ввезені на митну територію  України із звільненням від  оподаткування до закінчення  строку, визначеного законом відповідно  до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу.

  6. Особа,  на яку покладається дотримання  вимог митних режимів, що передбачають  звільнення від оподаткування,  у разі порушення таких вимог.

  7. Особа,  на яку покладається виконання  умов щодо цільового використання  підакцизних товарів (продукції), на які встановлено ставку  податку 0 гривень за 1 літр 100-відсоткового  спирту, 0 євро за 1000 кг нафтопродуктів у разі порушення таких умов.

  8. Особа,  на яку при здійсненні операцій  з підакцизними товарами (продукцією), які не підлягають оподаткуванню  або звільняються від оподаткування,  покладається виконання умов  щодо цільового використання  підакцизних товарів (продукції)  в разі порушення таких умов.

  Замовники, за дорученням яких виробляються підакцизні товари (продукція) з давальницької сировини, сплачують податок виробнику.

  Реєстрація осіб як платників податку.

  1. Реєстрація  в органах державної податкової  служби як платника податку  суб’єкта господарювання, що здійснює  діяльність з виробництва підакцизних  товарів (продукції) та/або імпорту  алкогольних напоїв та тютюнових  виробів, яка підлягає ліцензуванню, здійснюється на підставі відомостей  щодо видачі такому суб’єкту  відповідної ліцензії.

  Органи  ліцензування, що уповноважені видавати ліцензії на зазначені види діяльності, зобов’язані надати органу державної  податкової служби за місцезнаходженням  суб’єкта господарювання інформацію про видані, переоформлені, призупинені  або анулювані ліцензії у п’ятиденний строк з дня здійснення таких дій.

  2. Інші  платники підлягають обов’язковій  реєстрації як платники податку  органами державної податкової  служби за місцем державної  реєстрації таких суб’єктів у  місячний строк із дня початку  господарської діяльності.

  1. Об’єкти оподаткування

  Об’єктами оподаткування є операції з:

  1. реалізації  вироблених в Україні підакцизних  товарів (продукції);

  2. реалізації (передачі) підакцизних товарів (продукції)  з метою власного споживання, промислової переробки, здійснення  внесків до статутного капіталу, а також своїм працівникам;

  3. ввезення  підакцизних товарів (продукції)  на митну територію України;

  4. реалізації  конфіскованих підакцизних товарів  (продукції), підакцизних товарів  (продукції), визнаних безхазяйними, підакцизних товарів (продукції), за якими не звернувся власник  до кінця строку зберігання, та  підакцизних товарів (продукції), що за правом успадкування  чи на інших законних підставах  переходять у власність держави;

  5. реалізації  або передачі у володіння, користування  чи розпорядження підакцизних  товарів (продукції), що були ввезені  на митну територію України  із звільненням від оподаткування  до закінчення строку, визначеного  законодавством, відповідно до пункту 213.3 статті 213 цього Кодексу;

  6. обсяги  та вартість втрачених підакцизних  товарів (продукції), що перевищують  встановлені норми втрат з  урахуванням пункту 214.6 статті 214 цього  Кодексу.

  Операції  з підакцизними товарами, які не підлягають оподаткуванню:

  1. вивезення  (експорту) підакцизних товарів (продукції)  платником податку за межі  митної території України.

  Товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно  оформленою митною декларацією;

  2. ввезення  на митну територію України  раніше експортованих підакцизних  товарів (продукції), у яких виявлено  недоліки, що перешкоджають реалізації цих товарів на митній території країни імпортера, для їх повернення експортеру.

  Такі підакцизні товари (продукція) ввозяться їх продавцем (експортером) без подальшої реалізації на митній території України.

  Операції з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування:

  1. реалізації  легкових автомобілів для інвалідів,  у тому числі дітей-інвалідів,  оплата вартості яких здійснюється  за рахунок коштів державного  або місцевих бюджетів, коштів  фондів загальнообов’язкового державного  страхування, а також легкових  автомобілів спеціального призначення  (швидка медична допомога та  для потреб підрозділів центрального  органу виконавчої влади з  питань надзвичайних ситуацій  та у справах захисту населення  від наслідків Чорнобильської  катастрофи), оплата вартості яких  здійснюється за рахунок коштів  державного та місцевих бюджетів;

  2. ввезення  підакцизних товарів (продукції)  на митну територію України,  призначених для офіційного (службового) користування дипломатичними представництвами  іноземних держав, консульськими  установами іноземних держав  та для особистого використання  членами дипломатичних представництв  іноземних держав, консульських  установ іноземних держав виходячи  з принципу взаємності стосовно  кожної окремої держави.

  У разі реалізації на митній території України підакцизних  товарів (продукції), що були ввезені  із звільненням від оподаткування  відповідно до норм цього підпункту, податок сплачується особами, що реалізують або передають у володіння, користування чи розпорядження такі підакцизні товари (продукцію), не пізніше  дати такої реалізації одночасно  із сплатою податку на додану вартість за ставками, що діяли на момент подання  митної декларації при ввезенні підакцизних  товарів (продукції) на митну територію  України;

  3. ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв’язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, магазину безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України. У разі порушення умов митних режимів, що передбачають повне або часткове звільнення від оподаткування, особа, відповідальна за дотримання режиму, зобов’язана обчислити та сплатити суму податкового зобов’язання. У разі коли в зазначених випадках митним законодавством України передбачається вимога щодо здійснення заходів гарантування, така вимога встановлюється і для цілей акцизного податку. Податок справляється, якщо в подальшому щодо таких товарів (продукції) виникають зобов’язання зі сплати податку на додану вартість;

  4. безоплатної  передачі для знищення підакцизних  товарів (продукції), конфіскованих  за рішенням суду та таких,  що перейшли у власність держави  внаслідок відмови власника, якщо  вони не підлягають реалізації (продажу) в установленому законодавством  порядку;

  5. реалізації  підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, вироблених  на митній території України,  що використовуються як сировина  для виробництва підакцизних  товарів (продукції);

  6. ввезення  на митну територію України  підакцизних товарів (продукції), що використовуються як сировина  для виробництва підакцизних  товарів (продукції), за умови  пред’явлення органу державної  митної служби ліцензії на  право виробництва (крім виробництва  нафтопродуктів);

Информация о работе Акцизний податок