Державний апарат: поняття, ознаки та властивості

Автор: Пользователь скрыл имя, 22 Ноября 2012 в 22:53, творческая работа

Краткое описание

В роботі розглянуто державний апарат як частина механізму держави, яка являє собою систему всіх державних органів, які наділені владними повноваженнями для здійснення завдань та функцій держави, за допомогою яких практично здійснюється державна влада.

Файлы: 1 файл

Документ Microsoft Word.doc

— 63.00 Кб (Скачать)

Завершуючи  висвітлення цього питання, слід зазначити, що в Конституції України (ст. 1) підкреслено: «Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава». Наведена інтерпретація держави дає можливість внести цілий ряд доповнень до поняття правової держави, врегулювати межі не тільки політичного, але й безпосередньо економічного, соціального і духовного впливу держави на громадянське суспільство.

Виходячи саме з такого поняття державного механізму, який виконує завдання і функції держави суверенної і незалежної, демократичної, соціальної і правової, доцільно окреслити напрями його реформування і перебудови відповідно до положень адміністративної реформи, що відбувається у країні. Це насамперед:

 • взаємодія усіх гілок влади в інтересах всебічного розвитку і зміцнення України;
 • реформування судово-правової системи, адже власне суд має стати тією силою, що захищатиме право, забезпечуватиме його верховенство у державному та суспільному житті;
 • відповідальність, синтез енергії, дисципліни і згуртованості в діяльності державного апарату, його ефективна і цілісна кадрова політика, компетентність, професіоналізм в роботі;
 • здійснення збалансованої регіональної політики, а також налагодження системи місцевого самоврядування;
 • скорочення державного апарату, його реорганізація, поглиблення принципу розмежування функцій між гілками влади;
 • запровадження незалежної правової експертизи, спрямованої на прийняття законопроектів і рішень;
 • необхідність нової системи ціннісних орієнтацій, основу якої складатимуть свобода, демократія, незалежність засобів масової інформації, соціальна справедливість, духовний розвиток на основі національних і загальнолюдських базових цінностей;
 • необхідність запровадження демократичних процедур вирішення конфліктів між організаціями державного механізму.

 

 

Список використаних джерел

 

 

 

 1. Волинк К.Г. Теорія держави і права: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2003. — 240 с.
 2. Конституція України. Прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. К., 1997. – с. 78.
 3. М. С. Кельман, О. Г. Мурашин. З 14     Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. — 477 с.
 4. Основи права / Под ред. Лазарева В.В. – М.: Наука, 1996. – 432с.
 5. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підручник / Пер. з рос. — Х.: Консум, 2001. — 656 с.
 6. Теорія держави і права: Підручник / С.Л. Лисенков, А.М. Колодій, О.Д. Тихомиров, В.С. Ковальський; За ред. С.Л. Лисенкові. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 448 с.

Информация о работе Державний апарат: поняття, ознаки та властивості