Інклюзивна освіта в Швеції

Автор: Пользователь скрыл имя, 07 Февраля 2013 в 20:43, доклад

Краткое описание

Обов'язкову шкільну освіту було впроваджено у Швеції в 1842 р. але в її власній формі школа існує з 1962 р. Того ж року було введено й перший сучасний навчальний план. Для всіх дітей, які проживають у Швеції шкільна освіта є обов’язковою. Діти віком від 7 до 16 років зобов’язані відвідувати школу. Починаючи з 1991 р. дитина, за бажанням батьків, може піти до школи вже у віці 6 років, якщо муніципальна влада дала свою згоду.

Файлы: 1 файл

інклюзивна освіта в Швеції.docx

— 22.88 Кб (Скачать)

 

 

 

Доповідь на тему : «Інклюзивна освіта Швеції»

                                       

 

                                       Підготували:

  студенти ПО -2 сп

                                      Югас О. О.

                                        Маргіта Н.В.

Вступ

Система шкільної освіти

Обов'язкову шкільну освіту було впроваджено у Швеції в 1842 р. але в її власній формі школа існує з 1962 р. Того ж року було введено й перший сучасний навчальний план. Для всіх дітей, які проживають у Швеції шкільна освіта є обов’язковою. Діти віком від 7 до 16 років зобов’язані відвідувати школу. Починаючи з 1991 р. дитина, за бажанням батьків, може піти до школи вже у віці 6 років, якщо муніципальна влада дала свою згоду.

Для дітей, які не можуть відвідувати звичайну школу через цілковиту втрату або значне зниження зору чи слуху, дефект органів мовлення або затримку в розумовому розвитку, існують спеціальні школи.

Водночас із муніципальними існують альтернативні школи, але  кількість їх незначна. Для отримання статусу обов’язкової така школа має відповідати певним вимогам, що висуваються риксдагом і урядом.

Характерною ознакою політики в галузі освіти останнім часом є  активне проведення реформ. Змінилася система розподілу обов’язків і відповідальності в школі, а також система керування роботою школи. З’явилися нові навчальні плани, програми навчання й система оцінювання знань. Збільшилася свобода учнів та їхніх батьків у виборі школи.

Головний принцип сучасної шведської системи освіти передбачає однакові можливості всіх дітей і підлітків у набутті освіти – незалежно від

їхньої національності, соціального стану або місця проживання. Освіта має бути рівноцінною.

Дев’ятирічна обов’язкова школа (відповідає нашій неповній середній освіті) і наступна гімназія (відповідає старшим класам середньої школи або середнім спеціальним навчальним закладам) є загальноосвітніми зі спільним навчанням хлопчиків і дівчаток. Навчальний план дев’ятирічної школи й навчальний план гімназії є єдиними в масштабах усієї країн .

Усі навчальні заклади, що входять до системи суспільної освіти, цілком або частково фінансуються з державного й місцевого бюджетів, навчання в них – безкоштовне.

Учні гімназії, ВНЗ дорослі люди, які не мають середньої освіти й повернулися на шкільну лаву, отримують необхідну фінансову підтримку в тій чи іншій формі.

Держава захищає  права дітей

 Швеція стала першою  країною, де було заборонено  побиття або пороття дітей  і оголошено ці дії карним злочином. Для захисту прав дітей шведський уряд призначив омбудсмена, який зобов’язаний стежити за дотриманням у шведському суспільстві прийнятої в 1989 р. Конвенції Організації Об’єднаних Націй про права дитини. Конвенція є набором правил, прийнятих у багатьох країнах для захисту дітей. Швеція була однією з найперших країн, які підписалися під цією Конвенцією.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шведська модель інклюзивної освіти

Заслуговує на увагу й  досвід інклюзивного навчання дітей  з особливостями психофізичного розвитку у Швеції.

 Так, зокрема, у цій  країні з демократичним устроєм,  що ратифікувала всі міжнародні  угоди щодо здобуття освіти  неповносправними, Міністерством освіти  у 1980 р. було затверджено нормативно-правовий  документ під назвою Навчальний  План, який означив новий стратегічний  напрям освітньої політики держави. 

Учням з особливостями  психофізичного розвитку надали можливість навчатися в масових закладах, створивши для цього відповідні умови. Так, з 1986 р. у країні розформовані спеціальні школи для дітей з  порушеннями зору. Всі діти з ослабленим зором навчаються у школах за місцем проживання, а необхідну допомогу отримують у Національному медичному  центрі та його філіях.

У 1989 р. було ухвалено новий  «Закон про середню освіту», у  якому інклюзивне навчання визначено  основною формою здобуття освіти неповносправними. Значно збільшивши фінансування масових  шкіл, де навчалися учні з особливостями  розвитку, уряд підтримав законодавчі  ініціативи. У цей період був затверджений новий освітній стандарт, який визначав обов’язковий обсяг знань для  учнів, котрі закінчили 5 та 9 класи. Це дало педагогам змогу працювати  зі школярами з особливими освітніми  потребами за індивідуальними навчальними  планами, розробленими з урахуванням  їхніх можливостей і потреб.

Принагідно зазначити, що з 1995 р. у країні функціонує лише чотири типи спеціальних шкіл: для дітей  з помірною розумовою відсталістю, з легкою розумовою відсталістю, з труднощами в навчанні та для  дітей з комплексними порушеннями.

Сучасні тенденції у шведській  освіті визначають курс на повне розформування  спеціальних шкіл і створення  на їх базі ресурсних центрів.

Шведська модель психолого-педагогічного  та медико-соціального супроводу  дітей з особливими освітніми  потребами передбачає використання спеціальної допомоги як позашкільних служб, так і фахівців, які працюють за угодами в навчальних закладах, зокрема, асистентів педагога.

В усіх територіальних округах  країни функціонують Центри дитячої  реабілітації, співробітники яких надають  необхідну допомогу дітям з обмеженими можливостями. Саме ці фахівці входять  до основного складу групи спеціалістів, які визначають освітній маршрут  дитини з особливими потребами, розробляючи  індивідуальні навчальні програми з наданням відповідних реабілітаційно - корекційних послуг, хоча основне навантаження, як і відповідальність за навчання, покладена на вчителя-класовода.

Шведське Агентство Спеціальної  Освіти, підпорядковане Міністерству освіти країни, відповідальне за надання  підтримки сім’ям дітей з особливостями  розвитку та освітнім закладам, де вони навчаються. Радники цих агентств опікуються дітьми з особливими освітніми  потребами, допомагаючи муніципальним  органам влади забезпечити всі  умови для навчання таких школярів, враховуючи проведення курсів підвищення кваліфікації педагогів та асистентів педагогів, батьків та всіх фахівців, які задіяні в цьому процесі.  

 

 

 

 

Проект Україна і Швеція «Інклюзивна освіта школярів з глибокими вадами зору»

Співпраця України і Швеції в ділянці просування сучасних технологій для осіб з вадами зору триває з 2007 р. За цей період реалізовано кілька цікавих проектів, спрямованих на популяризацію формату дейзі, розширення ринку праці для незрячих фахівців шляхом освоєння спеціального технічного обладнання та ін.  З 23 квітня 2012 року на Львівщині розпочався спільний шведсько-український  проект «Інклюзивна освіта школярів з обмеженими можливостями», який акцентує увагу на дітях з глибокими  вадами зору. Проект триватиме до кінця 2012 р. і, окрім Львівщини, охопить  короткими презентаційними курсами  Закарпаття та Волинь.

Партнерами проекту є  Свефі-академія (Швеція), Львівський обласний осередок ВГО «Українська спілка інвалідів – УСІ», Національний університет «Львівська політехніка». Фінансується проект за кошти Forum SYD при  сприянні Шведської міжнародної  агенції з розвитку співробітництва SIDA.

Спеціально для українських  освітян, студентів педагогічних вузів  і коледжів, викладачів середніх спеціальних  і вищих навчальних закладів, психолого-медико-педагогічних консультацій, профільних громадських  організацій, представників соціальної сфери, батьків дітей з вадами зору викладачі Свефі-академії Матті  Яткола, Алексей Усов, вчитель загальноосвітньої  школи м. Хапаранди (Швеція) Гудрун Карлсон  упродовж двох тижнів поспіль презентували сучасне технічне обладнання, яке  робить можливим процес навчання незрячих школярів/студентів спільно зі здоровими  однолітками. Аналогічні семінари для  освітян Львівщини продовжаться у вересні 2012 р.

Шведські партнери охоче  ділилися власним досвідом інклюзії, надавали практичні поради щодо організації  інклюзивного навчання, застосовувані  методи, відповідали на численні запитання  слухачів.

З метою вдосконалення  знань, оволодіння технікою роботи на сучасних тифлозасобах для осіб з  вадами зору четверо представників  України у червні 2012 року пройшли  стажування у Свефі академії в  Швеції. Надалі ці посланці комп’ютерних технологій поширюватимуть набуті знання серед українських користувачів, передовсім – освітян.

Осередком технологічних  новацій стане Ресурсний центр  інформаційних технологій для осіб з обмеженими можливостями, нещодавно  створений при Національному  університеті «Львівська політехніка».

Шведський проект покликаний заповнити ниву, випущену з уваги попередніми проектами з інклюзії. Йдеться саме про навчання незрячих дітей в умовах масової школи. Адже незрячі - особливо складна для включення в загальний освітній простір категорія школярів, яка потребує окремих методик і спеціального технічного оснащення. Саме про вживані практики, порядок облаштування робочого місця незрячого школяра розповідали українським педагогам фахівці Свефі академії.

 

 

 

 

 

 

 

Висновок

 

1980р. 

Міністерством освіти було затверджено нормативно-правовий документ під назвою Навчальний План, який означив новий стратегічний напрям освітньої політики держави.

1986р.

У Швеції розформовані спеціальні школи для дітей з порушеннями зору.

 

1989р.

Був ухвалено новий «Закон про середню освіту», у якому інклюзивне навчання визначено основною формою здобуття освіти неповносправними.

1995р.

У країні функціонує лише чотири типи спеціальних шкіл.


 

 

 


Информация о работе Інклюзивна освіта в Швеції