Предмет та процес доказування зміст і елементи

Автор: Пользователь скрыл имя, 17 Декабря 2012 в 12:03, курсовая работа

Краткое описание

Основна мета даної роботи полягає в з'ясуванні сутності процесу доказування та основних проблем у цій сфері, розгляд основних понять даного питання з різних точок зору, а завданням є аналіз тих чи інших позицій та виведення на їх основі найбільш об'єктивного і якомога ближчого до істини положення з приводу різних питань, що стосуються доказів та доказування в кримінальному процесі.

Оглавление

Вступ. 2
1.Поняття та значення кримінально-процесуального доказування. 4
1.1. Проблема визначення поняття доказування в кримінальному процесі 4
1.2. Зміст кримінально-процесуального доказування. 7
1.3. Об'єктивна істина – мета доказування. 9
1.4. Елементи кримінально-процесуального доказування. 10
1.5. Кримінально-процесуальне значення доказування. 15
2. ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В ОКРЕМИХ СТАДІЯХ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА.. 16
2.1. Загальні для всіх стадій кримінального судочинства особливості процесу доказування. 16
2.2. Особливості процесу доказування на окремих стадіях кримінального судочинства 18
3. ПРЕДМЕТ, МЕЖІ І СУБ'ЄКТИ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 34
3.1. Особливості предмета доказування в кримінальному процесі 34
3.2. Поняття меж доказування і їх співвідношення з предметом доказування. 39
3.3. Суб'єкти доказування. 42
4. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ДЖЕРЕЛ.. 43
4.1. Погляди на співвідношення доказів і фактичних даних. 43
4.2. Ознаки і класифікація доказів. 44
4.3. Джерела доказів та їх різновиди. 48
Висновок. 67
Список літератури. 68