Який термін охорони немайнових та майнових прав на об’єкти авторського права

Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2014 в 16:16, курсовая работа

Краткое описание

Авторське право є підгалуззю цивільного права і ключовою галуззюправа інтелектуальної власності; воно призначене захищати зовнішню форму вираження об'єкта (твір, малюнок, збірник, фотографія та інше), тобто їхнє «матеріальне втілення». Авторське право не може використовуватись для захисту абстрактних ідей, концепцій, фактів, стилів та технік, що можуть бути використані у творі.

Оглавление

Вступ 2
1. Що може бути захищене авторським правом 3
2. Патент захищає інновації 3
2.1. Комплекс авторських прав 3
2.2. Немайнові авторські права 4
2.3. Майнові авторські права 4
3. Строк дії авторського права 5
3.1. Об'єкти авторського права 5
4. Межі авторського права 6
4.1. Співвідношення ідеї та втілення ідеї 6
4.2. Доктрини першого продажу та вичерпання прав 7
4.3. Сумлінне використання 7
4.4. Історія авторського права 8
5. Відмінності між двома системами авторського права 9
5.1. Становлення авторського права в Англії 9
5.2. Становлення авторського права у Франції 10
5.3. Становлення авторського права у США 11
5.4. Авторське право в Російській імперії 11
5.5. Авторське право в СРСР 12
5.6. Становлення авторського права в Україні 14
6. Міжнародна оцінка становища в Україні 15
7. Становлення міжнародної системи охорони авторського права 16
8. Захист авторського права 16
9. Суперечка щодо прав на українське видання «Маленького принца» 16
10. Нестандартні випадки надання авторського права 17
Порушення 17
Висновок 18
Використана література 20

Файлы: 1 файл

Інтелектуальна власність Який термін охорони немайнових прав на об'єкти авторських прав.docx

— 97.19 Кб (Скачать)

 

На початку вересня 2005 року українське видавництво «Кальварія» видало книгу Антуана де Сент-Екзюпері «Маленький принц» українською мовою. Виключні права на українське видання цієї книжки «Кальварія» отримала від французького видавництва «Ґаллімар». «Кальварія» стала першим українським видавництвом, що отримало дозвіл на публікацію перекладу «Маленького принца» від власника прав на цей твір. Одразу після цього видавництво розпочало активну кампанію із переслідування тих видавництв, які публікували «Маленького принца» українською мовою. Попри низку невизначених юридичних питань (законодавство України у галузі авторського права допускає існування декількох версій перекладів за умови, що кожен видавник отримає дозвіл на видання перекладу від власника прав на оригінальний твір), кампанію, проведену «Кальварією», можна визначити як один із перших та найпомітніших прикладів організованого захисту авторських прав та прав видавців.

 

10. Нестандартні випадки надання авторського права

 

  • Біблія, видана у Великобританії за часів правління короля Якова Стюарта, є суспільним надбанням в усьому світі. Однак для видання цієї книги у Великобританії необхідне отримання дозволу правлячого монарха. Подібний особливий статус у Великобританії та її колишніх домініонах має назву «авторське право корони» (англ. crown copyright).

 

Порушення

Порушення немайнових прав автора називається плагіатом.

Порушення майнових прав автора називається контрафакцією або піратством.

Порушення авторських та суміжних прав, а саме незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури і мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм, відеограм і програм мовлення, їхнє незаконне тиражування та розповсюдження на аудіо- та відеокасетах, дискетах, інших носіях інформації, або інше умисне порушення авторського права і суміжних прав, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі передбачає кримінальну відповідальність.

 

Висновок

Отже питання вдосконалення управління авторськими правами стало предметом розгляду ВОІВ, що провела наукове дослідження зазначеної проблеми, узагальнила практику створення і діяльності таких організацій. Результатом досліджень стало видання рекомендацій з питань створення і діяльності організацій по колективному управлінню авторськими правами «Колективне управління авторським правом і суміжними правами», ВОІВ, 1990 рік.

Рекомендовані форми колективного управління авторськими правами стали, з урахуванням національних особливостей, основною формою управління авторськими правами для більшості країн. Вимоги щодо організації колективного управління авторськими правами включалися до національних законодавчих актів. Національні організації колективного управління авторськими правами за своїм статусом створювалися як державні, так і громадські.

Основні вимоги до таких організацій, які рекомендовані ВОІВ, — це умови ефективної діяльності системи колективного управління правами, а також відповідність до міжнародних зобов’язань в галузі охорони авторського права і суміжних прав, що повинно забезпечити мінімальний рівень охорони та принцип національного режиму, передбачений Бернською конвенцією «Про охорону літературних і художніх творів».

Основу системи колективного управління складає надання правоволодарями повноважень організації по колективному управлінню на управління їхніми правами: відстежування використання їх творів, ведення переговорів з користувачами щодо використання творів за відповідну винагороду, надання відповідних ліцензій на використання творів, збір авторської винагороди, її розподіл і виплата тощо.

Єдиною організацією колективного управління авторським і суміжними правами в Україні є державне підприємство «Українське агентство з авторських та суміжних прав».

Указом Президента України від 15 грудня 1999 р № 1573/99 «Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади» суттєво змінено систему державного управління сферою інтелектуальної власності. Відповідно до зазначеного Указу ліквідовано ДААСП України та прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2000 р. № 601 «Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності в складі Міністерства освіти і науки України».

Основні завдання, які покладені на Державний департамент інтелектуальної власності, пов’язані із забезпеченням, в рамках своєї компетенції, реалізації державної політики, прогнозування і визначення перспектив пріоритетних напрямків розвитку в сфері інтелектуальної власності, організаційного забезпечення охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності.

 

 

Використана література

  1. Гордон М. В. Советское авторское право. — М., 1955.

  1. Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. — М., 1956.

  1. Антимонов Б. С, Флейшиц Е. А. Авторское право. — М., 1957.

  1. Бондаренко С. В. Авторське право та суміжні права. — К.: Ін-т інтел. власн. і права, 2008. — 288 с.

 

 


Информация о работе Який термін охорони немайнових та майнових прав на об’єкти авторського права