Характерні ознаки Степового (Південного) регіону

Автор: Пользователь скрыл имя, 24 Марта 2013 в 22:03, контрольная работа

Краткое описание

Регіональна економіка - це область наукових знань, що вивчають розвиток і розміщенняпродуктивних сил, соціально-економічні процеси на території країни та її регіонів в тісній ув'язці з природно-екологічними умовами.
Південний економічний район розташований на півдні України і займає переважно територію рівнинної Причорноморської низовини. Територія району простяглася Із сходу на захід від східної межі Криму до річки Дунай на 600 км, а з півночі на південь - на 420 км. За адміністративно-територіальним поділом (на 01.01.98р.) до його складу входить 77 районів. На території економічного району 54 міста, 137 містечок, 1223 сільські ради.

Файлы: 1 файл

1вопрос.docx

— 21.30 Кб (Скачать)
  1. Назвіть характерні ознаки Степового (Південного) регіону.

 

Регіональна економіка - це область наукових знань, що вивчають розвиток і розміщенняпродуктивних сил, соціально-економічні процеси на території країни та її регіонів в тісній ув'язці з природно-екологічними умовами.

 

Південний економічний район розташований на півдні України і займає переважно територію рівнинної Причорноморської низовини. Територія району простяглася Із сходу на захід від східної межі Криму до річки Дунай на 600 км, а з півночі на південь - на 420 км. За адміністративно-територіальним поділом (на 01.01.98р.) до його складу входить 77 районів. На території економічного району 54 міста, 137 містечок, 1223 сільські ради. 

Південний економічний район має досить вигідне географічне положення. Через його територію проходять важливі залізничні, річкові та повітряні шляхи, які сполучають економічні райони України з багатьма зарубіжними країнами. 

Район розташований на перетині державних і міжнародних морських шляхів Азовсько-Чорноморського басейну. Його причорноморське положення сприяє розвиткові портового та рекреаційного господарства.

 

Більшість території району розташована у степовій зоні, лише на північному заході частина її лежить у лісостеповій, а в Криму - у гірській та субтропічній зонах. Природна рослинність більшості території району - степова. Лісом зайнято не більше 1,5 - 2,5% території. Лише Південне узбережжя Криму і гірський Крим заліснені. У бапках і ярах трапляються переліски з клену, ясена, дуба та кущів - бересклету, шипшини, кизилу. Лише в низовинах Дніпра, Дунаю, Дністра та деяких інших річок є великі зарості очерету - доброго матеріалу для виробництва теплоізоляційних плит. Особливий інтерес він становить як сировина для виробництва целюлози.

 

У районі розвинені машинобудування, багатогалузева харчова про-мисловість, високотоварне сільське господарство з великою часткою зернових посівів, садів, виноградників, тютюну та ефірно-олійних культур. На район припадає 20,6% валового збору зерна, 26,7% соняшнику, 14,6% м'яса. 

Значним є вклад регіону у виробництво морських та річкових суден, кукурудзозбиральних комбайнів, тракторних плугів, металорізальних верстатів, електродвигунів. Тут сконцентровано майже 90% виробництва вин, 45% - консервів країни. 

До основних рис південного району належать:

– винятково сприятливе геополітичне положення; значно нижчий, ніж в

інших районах країни, рівень господарського освоєння території, окрім

прибережної зони;

 

– високий рівень сільськогосподарського освоєння; досить потужний, але

однобокий природно-ресурсний потенціал; невисоке забезпечення трудовими

ресурсами; розріджена система поселень;

 

– густота транспортної мережі нижча за середню; досить розгалужена структура виробництва; розвинені промисловість і сільське господарство,

дуже нерівномірне розміщення продуктивних сил з високою концентрацією у

прибережній зоні; складна екологічна ситуація, особливо в районі великих

міст та у Чорному морі.

 

У територіальному поділі праці економічний макрорайон представлений

промисловою продукцією (машинобудування – судна, верстати, обладнання

для АПК, кіноапаратура; хімія – бром, кальцинована сода, двуокис титану,

лаки, фарби; промисловість будівельних матеріалів). Провідне місце в

ланці спеціалізації займає високотоварний АПК, який постачає на

зовнішній ринок зерно, соняшник, плодоовочеконсервну та рибну продукцію,

виноград, ефірну олію, тютюнові вироби, коньяк тощо.

Розгалужені зовнішні зв’язки району, як міжнародні, так і

внутрішньодержавні, склалися, перш за все, завдяки сприятливому

геополітичному, транспортно-географічному положенню. Район належить до

басейну Чорного моря, межує з промислово розвиненими Донбасом і

Промисловим Придніпров’ям. Через р. Дунай він добре пов’язаний з

країнами Центральної Європи, а через Чорне море – із країнами

Середземномор’я. Приморське положення макрорайону визначає своєрідність

його функцій у державному та міжнародному поділі праці.

Це, перш за все:

 

1) транспортно-посередницькі функції, бо район виступає морськими

    воротами України, саме в ньому розташовані всі її чорноморські порти; 

 

2) розвиток морегосподарського комплексу, в якому провідну роль відіграє

    і морське суднобудування;

 

3) пов’язані з приморським положенням і унікальні рекреаційні ресурси,

    сурси,

    які лягли в основу розвитку потужного рекреаційного комплексу регіону.


Информация о работе Характерні ознаки Степового (Південного) регіону