Галузева структура придніпровського регіону

Автор: Пользователь скрыл имя, 29 Марта 2015 в 19:13, реферат

Краткое описание

Актуальність даної теми полягає в тому, що Придніпров'я, на відміну від інших економічних регіонів країни, є одним з головних індустріальних центрів, являє собою невід'ємну частиною економічного потенціалу України, є найбільшим центром металургійної промисловості, машинобудування, електроенергетики.

Оглавление

Вступ 3
1. Загальні відомості про регіон. 4
2. Галузева структура регіону. 5
2.1. Загальна характеристика. 5
2.2. Промисловість 7
2.2.2. Кольорова металургія 9
2.2.3. Машинобудування 10
2.2.4. Паливно-енергетичний комплекс 11
2.2.5. Харчова промисловість 12
2.2.6. Легка промисловість 12
2.2.7. Будівельна промисловість 13
2.2.8. Хімічна промисловість 13
3. Інвестиційна діяльність 14
4. Зовнішньоекономічна діяльність 15
5. Екологічна ситуація 16
6. Аналіз сучасного стану економіки регіону 17
Висновок 19
Список використаних джерел 21

Файлы: 1 файл

галузева структура придніпровського регіону.docx

— 57.09 Кб (Скачать)

 

 

Зміст

 

 

 

Вступ

Дніпровський регіон є одним з найбільш розвинених індустріальних регіонів України з потужним соціально-економічним потенціалом, має вигідне економіко-географічне положення щодо високорозвинених регіонів України – Донецького, Причорноморського, Центрального, її головних транспортних магістралей і портів Чорного та Азовського морів. Південна частина Запорізької області виходить до Азовського моря, а по території району проходить нижня течія Дніпра, що дозволяє розвивати річковий і морський види транспорту, рекреаційне господарство. Регіон розташований в межах степової природно-господарської зони зі сприятливими умовами для розвитку сільськогосподарського виробництва. [1]

Актуальність даної теми полягає в тому, що Придніпров'я, на відміну від інших економічних регіонів країни, є одним з головних індустріальних центрів, являє собою невід'ємну частиною економічного потенціалу України, є найбільшим центром металургійної промисловості, машинобудування, електроенергетики.

 

 1. Загальні відомості про регіон.

Придніпровський регіон займає території Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей – частина центральної та південно-східної території України. За рівнем розвитку Придніпровський р-н поступається тільки Донецькому. Загальна територія Придніпровського економічного району становить 83,7 тис. км2. Рельєф району є розчленованим, переважно рівнинним. В межах району спостерігаються виходи кристалічних порід Українського кристалічного щита. На північному заході району пролягає Придніпровська височина , на півночі і північному сході – Приазовська височина , на півдні – Причорноморська низовина.

 1. Чисельність населення Придніпровського району складає 8,6 млн. чоловік. Регіон характеризується високою густотою населення – 81 осіб на км2. Питома вага міського населення – 77,9 %, при чому в Україні вона дорівнює 77 %. Густота населення в Дніпропетровській області найбільша - 105,2 чол./км2, в Запорізькій вона становить 66,6 чол./км2, в Кіровоградській – 41,4 чол./км2 (станом на 1.01.2010 року). Для Дніпропетровської області характерний і високий рівень урбанізації – 83,6 %, в ​​той час як у Запорізькій – 77 %, а в Кіровоградській – 62 %.[1] 
  Галузева структура регіону.

  1. Загальна характеристика.

Придніпровський регіон має значні промислові родовища корисних копалин, а також водні, земельні та рекреаційні ресурси. Тут зосереджені різноманітні, багаті та унікальні родовища мінерально-сировинних ресурсів, потенціал запасів яких найбільш вагомий в Україні. В регіоні є всі види мінеральної сировини, необхідні для розвитку чорної металургії. Регіон багатий на руди чорних металів, а саме залізну руду – Криворізький і Білозерський залізорудні басейни, марганцеву руду – Великотокмакское і Нікопольське родовища, руди кольорових металів – Самотканське родовище титану, Високопольське родовище бокситів, рутило-ільменітові руди, уранові руди, цирконієві руди. Промислові запаси залізної руди становлять понад 80 % запасів України, руди марганцю і глиноземів – 100 %, графітові руди – близько 98 %, бурого вугілля – майже 80 %. Промислове значення мають нерудні корисні копалини, а саме будівельні матеріали – граніти, каоліни, вогнетривкі глини, вапняки. Видобувають тут також графіт, польовий шпат, кварцові піски. З паливних корисних копалин в районі залягають буре (Дніпровський буровугільний басейн) і кам'яне вугілля (родовища Західного Донбасу в Дніпропетровській області). Район має високий потенціал грунтових і агрокліматичних ресурсів. Температурний режим сприяє вирощуванню різноманітних теплолюбних сільськогосподарських культур.

Водні ресурси району представлені водами Дніпра та його приток – Самара, Інгулець та ін. У цілому Придніпровський регіон є водо дефіцитному у зв'язку з дуже інтенсивним використанням водних ресурсів у галузях промисловості та сільському господарстві. Для регулювання водних ресурсів побудований цілий каскад водосховищ на Дніпрі – Дніпродзержинське, Дніпровське, Каховське.

У Придніпровському економічному районі зосереджений значний науково-технічний потенціал країни – ведеться робота над науковими проблемами, розробляються і впроваджуються проекти, які, зокрема, стосуються формування та реалізації космічної програми України, створення енергозберігаючих технологій в гірській, металургійної, хімічної промисловості, будівництві та сільському господарстві.

Лісові ресурси обмежені. Господарське значення мають тільки ліси в долині Дніпра – Чорний ліс.

Придніпровський регіон характеризується високим рівнем індустріального розвитку – тут зосереджено 17,9 % основних фондів промисловості, виробляється 24 % промислової продукції України. Територіальна концентрація промислового виробництва, особливо чорної і кольорової металургії, електроенергетики, машинобудування і металообробки, в регіоні майже в 2 рази вище, ніж у середньому по Україні.

Основні галузі промислової спеціалізації Придніпров'я – металургійна, електроенергетика, машинобудування та металообробка. Міжрегіональне значення мають також харчова, легка промисловість, промисловість будівельних матеріалів. Металургія має великий вплив на розвиток цілого ряду інших галузей промисловості і на специфіку територіальної організації продуктивних сил району. Великі гірничо-збагачувальні комбінати створені в Криворізькому залізорудному басейні. Звідси залізорудний концентрат поставляється на всі металургійні заводи України, а також на експорт, в тому числі в Центральну Росію.

У розвитку сільського господарства Придніпровського економічного району провідними є виробництво зернових, олійних, овочевих і плодово-ягідних культур, продукції молочно-м'ясного скотарства, птахівництва, свинарства, вівчарства, яке обумовлює його спеціалізацію в загальнодержавному поділі праці.

Придніпровський економічний район перетинають найбільш вантажонапружені магістралі, як залізничні, так і автомобільні, які пов'язані з перевезенням вантажів не тільки в районі, а й в Україні та за її межами. У Дніпропетровській області велике значення мають залізні дороги, які з'єднують Донбас і Криворізький басейн. [1]

Тут великою мірою переважає промислово-господарське виробництво над сільськогосподарським, співвідношення яких у структурі випуску товарів і послуг становить 6:1, а у створенні валової доданої вартості – 5:1. У структурі регіону випуск промислової продукції становить 62,3 %; сільське господарство – 9,8 %; будівництво – 3,3 %; транспорт і зв'язок – 6,7 %; галузі сфери обігу – 4,6%; соціально-культурна сфера – 3,8 %. За обсягом створення валової доданої вартості економічний район характеризується високою часткою галузей, що виробляють товари. Питома вага їх до обсягу виробництва в Україні становить – 19,2 %, в тому числі промисловість – 23,2%, будівництво – 14,7 % і сільське господарство – 12,5 %. [2]

  1. Промисловість

Промисловість – основна галузь господарського комплексу Придніпров'я, промислове виробництво тут має значний вплив на рівень розвитку господарства району. Частка району в обсязі промислового виробництва країни є досить значною і становить 22 %. Тут працює близько 31 % загальної чисельності зайнятих в економіці району, зосереджено більше 24 % основних фондів. Структура промислового виробництва Придніпровського регіону є досить складною. В загальнодержавному поділі праці по основних галузях промисловості район виділяється такою спеціалізацією: електроенергетика (Запорізька область), чорна металургія (Дніпропетровська, Запорізька область), кольорова металургія (Запорізька область), машинобудування і металообробка (Кіровоградська та Запорізька область), промисловість будівельних матеріалів (Кіровоградська область), харчова промисловість (Кіровоградська область). У районі виробництво чавуну складає 46,3 % від загальнодержавного, сталі – 46,2 %, готового прокату – 52 %, сталевих труб – 76 %, видобуток залізної руди – 88,4 %, марганцевої руди – 100 %. Частка з чорної і кольорової металургії в загальному обсязі країни перевищує 50 % , достатньо високою є питома вага електроенергетики , машинобудування і металообробки – більше 20 %.

У цій галузі працює близько 31 % загальної чисельності зайнятих в економіці регіону. Тут виробляється 46,3 % чавуну (11,9 млн. т) до обсягу в Україні, сталі – 46,2 % (14,7 млн. т), готового прокату – 52 % (11,7 млн. т), сталевих труб – 76 % (174 млн. м), видобуток залізної руди – 88,4 % (49,4 млн. т), марганцевої руди товарної –100% (2,7 млн. т).

Регіон спеціалізується за основними галузями промисловості: електроенергетика-Запорізька область, машинобудування і металообробка – Кіровоградська і Запорізька області, промисловість будівельних матеріалів – в усіх трьох областях, харчова промисловість – Кіровоградська область.

У галузевій структурі промисловості (за обсягом продукції) провідне місце належить чорній металургії, машинобудуванню, металообробці та харчовій промисловості.

У міжгалузевому комплексі з виробництва машин і обладнання в Дніпропетровській обл. на експорт працюють 68 підприємств, у Запорізькій обл. 73 експортно орієнтованих підприємств, у Кіровоградській обл. - 24.

Значного розвитку у Придніпров'ї набули такі галузі, як нафтохімічна і лакофарбова промисловість, виробництво пластмасових виробів, скловолокнистих матеріалів, склопластиків та виробів з них.

У деревообробній і целюлозно-паперовій промисловості регіону виділяються галузі з виготовлення виробів з паперу і картону. [2]

   1. Чорна металургія

Чорна металургія одна з провідних галузей промисловості Придніпров’я. За виробництвом чорних металів район посідає перше місце в країні. Тут виник цикл виробництв, що складається з добування коксівного вугілля (Західний Донбас), залізної і марганцевої руд, нерудної сировини, вир-ва коксу, вогнетривів, чавуну, сталі, сплавів, прокату.

Головним з них є ринок чорних металів, багата сировинна база, наявність прісної води. [3]

За виробництвом чорних металів район посідає перше місце в країні. Тут виник цикл виробництв, що складається з добування коксівного вугілля (Західний Донбас), залізної і марганцевої руд, нерудної сировини, виробництва коксу, вогнетривів, чавуну, сталі, сплавів, прокату. [3]

У структурі металургії значну перевагу має чорна метет-я. Основним чинником розміщення є близькість до джерел сировини (Криворізький залізорудний басейн, Білозерський район, Нікопольський та Токмацький марганцеворудні басейни). Основними центрами чорної металургії і працюючої з нею в комплексі коксохімії є Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Дніпродзержинськ, Запоріжжя, Новомосковськ, Нікополь. Чорна металургія представлена потужними заводами “Запоріжсталь” та електрометалургійним “Дніпроспецсталь”, феросплавним заводом і заводом вогнетривів.

У її складі (за обсягом продукції) виділяється виробництво чорних металів, видобуток та збагачення рудної сировини для чорної металургії, відкритий видобуток руд чорних металів, виробництво труб, електроферосплавов, коксохімічна промисловість, виробництво вогнетривів та вторинна обробка чорних металів. На базі родовищ чорної руди в Придніпров'ї діє цілий ряд гірничо-збагачувальних комбінатів – Новокриворізький, Центральний, Північний, Південний, Інгулецький, Запорізький залізорудний комбінат. Марганцеворудна промисловість району представлена Марганцевському і Орджонікідзевський гірничо-збагачувальні комбінатами і Таврійським марганцеворудна комбінатом. [3]

   1. Кольорова металургія

Кольорова металургія представлена виробництвом алюмінію, магнію і титану (Запоріжжя). [4]

У кольоровій металургії особливо розвинена алюмінієва промисловість, розвинені також промисловість рідкісних металів і напівпровідникових матеріалів, титаномагнієвий промисловість. Як підгалузь, тут можна розглядати трубне виробництво в Дніпропетровську, Новомосковську, Нікополі. У Запоріжжі розвинена електрометалургія – підприємства цієї підгалузі спеціалізуються на виробництві високоякісних сталей і феросплавів ( завод « Запоріжсталь»), титану і магнію (Запорізький титаномагнієвий завод). У міжгалузевому комплексі металургії та обробці металів в Придніпров'ї виділяється 63 експортно-орієнтованих підприємств: 32 – у Дніпропетровській області (ВАТ «Дніпропетровський металургійний завод ім. Петровського», «Криворіжсталь», Криворізький державний металургійний комбінат), 23 – у Запорізькій (Дніпроспецсталь, ВАТ завод феросплавів, ВАТ сталепрокатний завод у Запоріжжі), 8 – у Кіровоградській (ТОВ « Ливарний завод», ВАТ « Побузький феронікеліевий завод»).

   1. Машинобудування

Машинобудування і металообробка поступається тільки чорній металургії. Провідну роль відіграє важке металомістке машинобудування.

Транспортне м/б зосереджено в Дніпродзержинську і Запоріжжі, виробництво металоконструкцій – у Кривому Розі і Дніпропетровську.

У структурі машинобудування і в металообробці за обсягом випуску продукції виділяються: авіаційна промисловість, виробництво електротехнічних машин, устаткування апаратури і виробів виробничого призначення, ремонт пересувного складу залізниць, сільськогосподарське і тракторне машинобудування, залізничне машинобудування, верстатобудівна та інструментальна промисловість, виробництво штучних алмазів, металургійне машинобудування, хімічне і нафтохімічне машинобудування, акумуляторна елементна промисловість, виробництво ковальсько-пресового устаткування.

Продукція підприємств регіону користується попитом і на міжнародній арені. У галузі металургії і металообробки на експорт виготовляють продукцію 32 промислових підприємства Дніпропетровської області, 23 – Запорізької, 8 – Кіровоградської.

Основними передумовами розвитку машинобудування в регіоні є наявність потужної металургійної бази, забезпеченість кваліфікованими трудовими ресурсами, велика внутрірегіональна потреба у продукції машинобудівних регіонів, високорозвинена науково-технічна та проектно-конструкторська база. На продукцію машинобудування припадає значна частка промислової продукції регіону. Машинобудівні підприємства Придніпровського економічного району спеціалізуються на виробництві металургійного та гірничого обладнання, металоконструкцій (Дніпропетровськ, Кривий Ріг, Запоріжжя), верстатобудуванні (Дніпропетровськ, Нікополь, Мелітополь), транспортному машинобудуванні (Дніпропетровськ, Дніпродзержинськ, Запоріжжя), виробництві сільськогосподарських машин (Дніпропетровськ, Кіровоград, Павлоград, Нікополь, Бердянськ), електротехнічного обладнання (Запоріжжя). У міжгалузевому комплексі з виробництва машин і устаткування в Придніпров'ї виділяється 165 експортно-орієнтованих підприємств, з них у Дніпропетровській області – 68 (ДП «ОО Південний машинобудівний завод ім. А. М. Макарова» у Дніпропетровську, «Завод потужного радіобудови» у Верхньодніпровську , ВАТ «Нікопольський кранобудівний завод»), у Запорізькій області – 73 експортно-орієнтованих підприємства (ВАТ «Завод надпотужних трансформаторів» у Запоріжжі, ВАТ « Запорожавтоматика»), 24 – у Кіровоградській області (ВАТ АГРОМАШ в Олександрії, ВАТ «Червона зірка» в Кіровограді). [2]

   1. Паливно-енергетичний комплекс

Информация о работе Галузева структура придніпровського регіону