Аналіз доходів та видатків бюджетів бюджетної системи України

Автор: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2014 в 23:00, практическая работа

Краткое описание

Аналіз основних макроекономічних показників
На підставі даних Державного комітету статистики України виконати наступні завдання:
1. Розрахувати дефіцит (профіцит) Державного бюджету України за всі періоди.
2. Визначити частку доходів, видатків і дефіциту державного бюджету у ВВП країни.

Файлы: 1 файл

Бс практична робота.doc

— 297.50 Кб (Скачать)

МІЖНАРОДНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ 
ФІНАНСІВ

1993

INTERNATIONAL

UNIVERSITY

OF FINANCE


 

 

 

 

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА

з дисципліни «Бюджетна система»

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ-2014  

 ЗАДАЧА 1

        Аналіз доходів  та видатків бюджетів бюджетної системи України

На основі даних Державного комітету статистики України виконати наступні завдання:

 1. Визначити питому вагу доходів та видатків державного та місцевих бюджетів України у Зведеному бюджеті.
 2. Проаналізувати структуру бюджетної системи.

Доходи та видатки бюджетів бюджетної системи України

Таблиця 1

Роки

Доходи бюджетів

Видатки бюджетів

Зведений

Державний

Місцеві

Зведений

Державний

Місцеві

1996

20689,9

12047,6

8642,3

24302,8

14756,2

9546,6

1997

30218,7

19266,4

10952,3

34182,8

22421,9

11760,9

1998

28112,0

15973,8

12138,2

34321,7

20622,6

13690,1

1999

28915,8

15705,0

13210,8

31195,6

16177,0

15018,6

2000

49117,9

34806,1

14311,8

48148,6

31154,6

16994,0

2001

54934,6

37199,0

17735,6

55528,0

33170,0

22358,0

2002

61954,3

42525,0

19429,3

60318,9

35530,1

24788,8

2003

75165,4

54986,7

20178,7

75655,3

56010,9

19644,4


 

Таблиця 2

      Питома вага доходів  та видатків державного і місцевих  бюджетів України у Зведеному  бюджеті

Роки

Питома вага доходів

бюджетів у доходах  зведеного бюджету

Питома вага видатків

бюджетів у доходах  зведеного бюджету

Зведений

Державний

Місцеві

Зведений

Державний

Місцеві

1996

100,0

58,23

41,77

100,0

60,72

39,28

1997

100,0

63,76

36,24

100,0

65,59

34,41

1998

100,0

56,82

43,18

100,0

60,09

39,91

1999

100,0

54,31

45,69

100,0

51,86

48,14

2000

100,0

70,86

29,14

100,0

64,71

35,29

2001

100,0

67,72

32,28

100,0

59,74

4026

2002

100,0

68,64

31,36

100,0

58,90

41,10

2003

100,0

73,15

26,85

100,0

74,03

25,97


 

Таблиця 3

Структура дохідної частини бюджетів бюджетної системи України

 

 

Роки

Зведений

бюджет

Державний

бюджет

Місцеві

бюджети

млн.

грн.

Абсолютна

зміна

Темп

росту

млн.

грн.

Абсолютна

зміна

Темп

росту

млн.

грн.

Абсолютна

зміна

Темп

росту

1996

20689,9

-

-

12047,6

-

-

8642,3

-

-

1997

30218,7

9528,8

146,06

19266,4

7218,8

159,92

10952,3

2310

126,73

1998

28112,0

-2106,7

93,03

15973,8

-3292,6

82,91

12138,2

1185,9

110,83

1999

28915,8

803,8

102,86

15705,0

-267,9

98,32

13210,8

1072,6

108,84

2000

49117,9

20202,1

169,87

34806,1

19101,1

221,62

14311,8

1101

108,33

2001

54934,6

5816,7

111,84

37199,0

2392,9

106,87

17735,6

3423,8

123,92

2002

61954,3

7019,7

112,78

42525,0

5326

114,32

19429,3

1693,7

109,55

2003

75165,4

13211,1

121,32

54986,7

12461,7

129,3

20178,7

749,4

103,86


Таблиця 4

Структура  видаткової частини  бюджетів бюджетної системи України

 

 

Роки

Зведений

бюджет

Державний

бюджет

Місцеві

бюджети

млн.

грн.

Абсолютна

зміна

Темп

росту

Абсолютна

зміна

млн.

грн.

Темп

росту

млн.

грн.

Абсолютна

зміна

Темп

росту

1996

24302,8

-

-

1456,2

-

-

9546,6

-

-

1997

34182,8

9880

140,65

22421,9

7655,7

151,95

11760,9

2214,3

123,19

1998

34321,7

138,9

100,41

20622,6

-1799,3

91,98

13690,1

1929,2

116,4

1999

31195,6

-3126,1

90,89

16177,0

-4455,6

78,44

15018,6

1328,5

109,7

2000

48148,6

16953

150,20

31154,6

14977,6

192,59

16994,0

1975,4

113,15

2001

55528,0

7379,4

115,33

33170,0

2015,4

106,47

22358,0

5364

131,56

2002

60318,9

4790,9

108,63

35530,1

2360,1

107,12

24788,8

2430,8

110,87

2003

75655,3

15336,4

125,43

56010,9

20480,8

157,64

19644,4

-5144,4

79,25


 

 

ЗАДАЧА 2

 

      Аналіз основних макроекономічних показників

      На підставі даних Державного комітету статистики України виконати наступні завдання:

 1. Розрахувати дефіцит (профіцит) Державного бюджету України за всі періоди.
 2. Визначити частку доходів, видатків і дефіциту державного бюджету у ВВП країни.

Таблиця 5

Роки

ВВП

Доходи

Видатки

Дефіцит (профіцит)

Сума

% до ВВП

Сума

% до ВВП

Сума

% до ВВП

1995

54516

12243,5

22,45

15951,8

29,26

-3708,3

-6,8

1996

81519

19632,5

24,08

23608,1

28,96

-3975,6

-4,88

1997

93365

16796,4

17,99

23099,5

24,74

-6303,1

-6,75

1998

102593

16266,1

15,85

18379,8

17,92

-2113,7

-2,06

1999

130442

19982,2

15,32

21947,5

16,83

-1965,3

-1,51

2000

170070

36229,9

21,30

35532,6

20,89

697,3

0,41

2001

204190

39726,4

19,46

40407,1

19,79

-680,7

-0,33

2002

225810

45467,6

20,14

44348,2

19,64

119,4

0,05

2003

263228

54986,7

20,89

56010,9

21,28

-1024,2

-0,39


 

 

ЗАДАЧА 3

 

          Розробка кошторису видатків бюджетної установи на основі інформації, наведеної нижче, необхідно скласти кошторис районного центру радіаційного захисту населення за формою , що наведена в таблиці 6.

Вихідні дані:

1. Оплата праці працівників районного центру радіаційного захисту планується у такому розмірі:

 • фонд заробітної плати на рік – 440 тис.грн;
 • доплата за роботу в нічний час -5 тис.грн;
 • доплата за роботу в святкові дні -1,5 тис.грн.

2. Нарахування на заробітну плату здійснюються згідно чинного законодавства.

3.  Придбання предметів постачання і матеріалів -200 тис. грн.

4.  Медикаменти та перев’язувальні матеріали для клініко-діагностичної лабораторії:

 • реактиви для біохімічного аналізу - 5 тис.грн;
 • реактиви для гематологічного аналізу – 9 тис.грн.;
 • для лабораторії клінічної імунології:
 • тест системи для діагностики ВІЛ – 34,5 тис.грн.;
 • інші реактиви - 1 тис.грн.;
 • для інших відділень-1,19 тис. грн.;

5.  Продукти харчування для хворих - 60 тис.грн.;

6.  Послуги зв’язку – 5 тис.грн.;

7.  Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 15,5 тис. грн.

 

 Таблиця 6

Кошторис видатків бюджетної установи на 2014 рік

Статті видатків

Сума видатків

Оплата праці працівників  бюджетних установ

446 500

Нарахування на заробітну  плату

157 168

Придбання предметів постачання і матеріалів , оплата послуг та інші видатки

200 000

Медикаменти та перев’язувальні  матеріали

50 690

Продукти харчування для хворих

60 000

Послуг зв’язку

5 000

Оплата комунальних  послуг та енергоносіїв

15 500


 

 

ЗАДАЧА 4

 

         Розрахунок планового обсягу доходів бюджету міста обласного значення на підставі даних фінансового управління міста Львова (табл. 7) виконати наступні завдання:

Информация о работе Аналіз доходів та видатків бюджетів бюджетної системи України