Войти    Поиск   Связаться с нами
15 ақпан – Кеңес әскерiнiң Ауған жерiнен шығарылған күнi реферат
КСРО Қарулы Күштерінің Ауғанстанға басып кіріп, оның ішкі істеріне қол сұғуы салдарынан тұтанған соғыс. КСРО басшылығы Ауғанстандағы 1978 жылғы сәуір төңкерісі нәтижесінде билікке келген "халықтық-демократиялық үкіметті қолдап, көршілес елдің социалистік бағытпен дамуын көздеп, "интер-националдық әскери жәрдем береміз" деген желеуімен оның ішкі істеріне араласты. Бұл "қырғиқабақ соғыс" кезеңі өткеннен кейінгі уақытта да КСРО-ның өзге елдерді өз ықпалына қарату саясатының айқын көрінісі еді. 1965 жылы қаңтарда Ауғанстанда Кеңес Одағ�
16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні!
Тәуелсіздік мерекесіне арналып жазылған, жұртшылыққа түсінікті болуы үшін толықтай тарихы жазылғанын дұрыс деп есептеп, нақты дәлелдермен жазылды деп білерсіңдер.
Сіздерді кел
1917 г.: смена политических режимов
После крушения монархии для всех политических классов, партий и их политических лидеров впервые в российской истории открылась возможность прихода к власти. Эту борьбу в период с февраля по октябрь 1917 г. вели более 50 политических партий. Особенно заметную роль в политике после февраля 1917 г. играли кадеты, меньшевики, эсеры, большевики. У каждого были свои цели и тактика дальнейшего развития России.
Смена политического режима привела к образованию двоевластия в лице Советов и Временного правительства. Петроградский Совет, возникший в ходе восстания, имел возможность сосредоточить в своих руках всю полноту государственной власти, но этого не произошло. Лидеры Советов (меньшевики, эсеры, кадеты и др.) считали, что в России произошла рядовая буржуазная революция.
1917 ж. казан революциясы және Қазақстанда Кеңес өкіметінің орнауы
1914 жылы басталған дүниежүзілік соғыстың салдарынан Ресей империясы үлкен дағдарысқа ұшырады: бірінші – экономикалық , екінші – саяси дағдарыс.

Соғыстың салдарынан елдің шаруашылығы қирады, өндіріс орындары тоқтады, теміржол қатынасы бұзылды, ауыл шаруашылығы күйреді. Бұл дағдарыс жұмысшылар мен шаруалардың өкіметке деген үлкен наразылығын туғызды.

Патша өкіметі бұл дағдарыстан шығудың жолын таба алмады, сөйтіп елді басқару қабілеті төмен болды.

Осы аталған дағдарыс патша өкіметінің 1917ж. ақпан айында құлауына себеп болды. Оны Ақпан төңкетісі деп атайды. Осы төңкерістің нәтижесінде қос өкімет - жұмысшылар мен шаруалардың кеңесі және буржуазиялық Уақытша өкімет құрылды.
1917 жылғы Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы
1917 жылы 28 ақпанда М.В.Родзянконың басшылығымен Мемлекеттік Думаның комитеті құрылып, мемлекеттік және қоғамдық тәртіпті қалпына келтіруді өз қолына алғанын мәлімдеді. 2 наурыз күні Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті мен Петроград Кеңесінің арасындағы келісім бойынша Уақытша үкімет құрылды. Жаңа құрылған үкіметтің құрамы мен міндеттерін белгілеген Декларация да осы күні жарияланды. Онда:“Азаматтар! Мемлекеттік Думаның Уақытша комитеті мүшелері астана жұртшылығы мен әскердің қолдауы, ниеттестігі арқасында қазіргі уақытта ескі режимнің қара күштеріне қарағанда анағұрым табысқа жетіп отыр. Қалыптасқан жағдай атқару өкіметін құруға мүмкіндіктер туғызды.
1929-1933 жж. дүниежүзілік экономикалық дағдарыс
1929-1933 жж арасында болған терең экономикалық ... ... ... ... шығу ... және ... елдер арасындағы
дағдарыстан шығу жолдарын қарастыру курстық жұмыстың негізгі ... ... ... ... мақсаты:
Тақырыпты зерттеудегі басты мақсат экономикалық дағдарыстың мәні ... ашып ... ... ... ... ... міндеттер қойылды:
-1929—1933 жж. дүниежүзілік экономикалық дағдарыстың ерекшеліктерін атап
өту.
1986 жылғы желтоқсан оқиғасы
Қазақстан Республикасының Конституциясы туралы айтатын болсақ, Қазақстанға тәуелсіздік алуға, тиісінше қолданыстағы Конституцияны қабылдауға вектор болып табылатын кейбір тарихи сәттерді атап өткен жөн.
Қазақстанда конституциялық құрылыс идеялары өз қайнар көзімен ғасырлар бойы жалғасып таба бермек. Олардың қалыптасуына «Қасым ханның жарық жолы», «Есім ханның ежелгі жолы» сияқты XV-XVIII ғасырлардың заңдар жинағы маңызды рөл атқарды. «Алаш» Конституциясының жобасы белгілі оқиға болды.
200 лет Бородинской битвы
Не раз за свою историю России приходилось защищать свои земли и свой народ. Не раз она билась за независимость и за свободу. Половину своего времени которое существует Русь, Российская Империя, Россия она провела в войнах, практически в каждой она защищалась от нападения. Одной из самых крупных войн произошедших в истории России – была война с Наполеоном.
770-летие со дня легендарного «Ледового побоища» на Чудском озере
Цель работы: изучить ход сражения «Ледового побоища» на Чудском озере.
Задачи: ответить на вопросы: где произошло сражение, каковы были силы сторон, как складывалось противоборство и кто внес решающий вклад в победу?
: Великая Отечественная Война Советского народа (1941-1945)
Из предложенной тем контрольных работ, я не сомневаясь выбрала тему “Великая Отечественная война советского народа (1941-1945), так как в данной работе можно рассмотреть три вопроса из истории Великой Отечественной Войны.
Выражая волю германского строя, Гитлер и его генералы конечной целью экспансионистской политики фашистской Германии считали достижение ею мирового господства. Сокрушение Советского Союза они рассматривали как важнейший этап на этом пути. Через год после прихода к власти Гитлер откровенно говорил: «Советская Россия - это трудная задача. Вряд ли я смогу начать с нее». И не с нее он начал свой кровавый путь агрессии. Но вскоре после того, как под ударами вермахта пали Польша, Дания, Норвегия, Франция и ряд других стран Европы, Гитлер думал лишь об одном: как быстрее покончить с Советским Союзом - принципиальным, до конца непримиримым противником фашизма, преграждавшим германскому империализму путь к мировому господству.